Jak oglądać tę stronę?!

W prawym, górnym rogu tej strony są symbole - A+ , itd. służące do zmiany wielkości tekstu, marginesów i koloru. Można wybrać opcje najlepsze dla siebie, zwłaszacza wielkość tekstu ...

Po lewej stronie, powyżej tego tekstu, są szybkie przekierowania na strony: krajowej i regionalnej sekcji oświaty NSZZ "Solidarność". Między innymi dlatego na naszej stronie nie powtarzamy już tego, co można przeczytać na tamtych stronach, zwłaszcza na stronie KSOiW, która relacjonuje sprawy oświatowe na szczeblu krajowym. Ciekawe są tam np. zakładki: "Prawnik radzi", "Edukacja", ...

Wycieczka 2024


W Y C I E C Z K A 2 0 2 4


Zarząd Organizacji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Ostrołęce zaprasza wszystkich członków i sympatyków Związku na 6 - dniową wycieczkę w Bieszczady, w dniach 21 - 26 lipca 2024 roku (niedziela - piątek). Ilość miejsc ograniczona (47 osób).

Decyduje kolejność wpłat (odczytana z wyciągu bankowego). Pierwszeństwo mają członkowie Związku.

Osoby nie zrzeszone, nie będące rodziną członka Związku, mogą dokonywać wpłat od 6 maja br. (poniedziałek), po upewnieniu się, że są jeszcze wolne miejsca. Prosimy dobrze zastanowić się nad wpłatami, ponieważ nie będą one zwracane przy rezygnacji z wycieczki.

Całkowity koszt wycieczki wynosi:
• 1 000 zł od członka organizacji,
• 1 300 zł od pozostałych osób (dziecka członka Związku, męża, żony, wnuczka, rodzica, osoby nie zrzeszonej).

Zapisy na wycieczkę przyjmujemy w ratach:
I rata – od 24 kwietnia – 500 zł (650 zł – pozostałe osoby).
II rata – do 1 lipca – 500 zł (650 zł – pozostałe osoby).

Zgłoszenia, po wpłaceniu I raty za pomocą: poczty internetowej: aleksanderzawalich@wp.pl lub telefonicznie za pomocą SMS na numer: 502 646 899. W treści zgłoszenia należy podać: imię i nazwisko, adres zameldowania z kodem pocztowym i PESEL (do ubezpieczenia). Osoby, które były z nami na wycieczkach w poprzednich latach nie muszą już podawać swoich danych. Wpłaty na wycieczkę należy przekazać na rachunek bankowy organizacji (PKO BP S. A. Oddział w Ostrołęce 09 1020 3802 0000 1802 0039 5327) z dopiskiem ”Wycieczka 2024".

Decyzją zarządu wpłaty dokonane przed terminem (środa, 24 kwietnia 2024 r.) będą zwracane na rachunek nadawcy! Wszyscy chętni mają mieć równe szanse przy zgłaszaniu się na wycieczkę.

Prosimy przewodniczących Kół o powiadomienie członków o ofercie wycieczki.

6 maja 2024 r. Pozostało już tylko 5 wolnych miejsc. Przed dokonaniem wpłaty prosimy skontaktować się z organizatorem (tel. 502 646 899).

14 maja - Mamy komplet uczestników (47 osób). Od tej pory przyjmujemy zgłoszenia na listę rezerwową (bez wpłacania zaliczki). Do wycieczki pozostało ponad 2 miesiące. Zwykle są różne wypadki losowe.


Zdjęcie:Bogdan Kulczyk, 2021 r.
Pobierz program wycieczki

X Ostrołęcki Bieg PapieskiX OSTROŁĘCKI BIEG PAPIESKI

W Palmową Niedzielę, 24 marca, przy ostrołęckiej farze, odbył się X Bieg Papieski. Organizatorem biegu był Uczniowski Klub Sportowy „CLAN” działający przy II Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce.

Bieg na dystansie 3000 m był wspaniałą okazją do popularyzacji najprostszej formy ruchu, promowania zdrowego stylu życia i integracji międzypokoleniowej. Pokonując ten dystans można było oddać hołd wielkiemu Polakowi, Świętemu Janowi Pawłowi II, Patronowi Miasta Ostrołęki, w związku z przypadającą w tym roku 10. rocznicą jego kanonizacji (27.04.2014 r.) oraz 19. rocznicą śmierci (02.04.2005 r.). Bieg zgromadził na starcie ok. 200 uczestników. Wśród sponsorów imprezy była także nasza organizacja związkowa, która ufundowała nagrody rzeczowe dla członków NSZZ "Solidarność", biorących udział w biegu.

Zdjęcie - Grzegorz Zawrotny.

Stoją od lewej: Halina Pierzchała - organizatorka biegu, Małgorzata Litwa, Joanna Popławska, Renata Lipka, Elżbieta Kacprzyk, Anna Syguła, Marzena Domańska i Aleksander Zawalich.


Średnie wynagrodzenia nauczycieli w 2023 r.


Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2022 r.


Od 2010 r. obowiązuje rozporządzenie zobowiązujące samorządy do opracowania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

Organy prowadzące szkoły, będące jednostkami samorządu terytorialnego są zobowiązane, w terminie do 20 stycznia każdego roku - przeprowadzić analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli.

W przypadku nieosiągnięcia wysokości średnich wynagrodzeń, organ prowadzący szkołę ustala kwotę różnicy, dzieli ją pomiędzy nauczycieli, dla których ustalono tę kwotę i wypłaca w terminie do 31 stycznia, w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego ustalanego proporcjonalnie do okresu zatrudnienia oraz osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.

W sprawozdaniach rocznych uwzględniono m. in.: faktyczne wydatki na wynagrodzenia poniesione przez samorządy w poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli, różnicę pomiędzy zakładanymi i rzeczywistymi wydatkami poniesionymi przez gminy na wynagrodzenia nauczycieli. Dodatnia kwota różnicy świadczy o osiągnięciu przez samorządy gwarantowanego przez państwo poziomu wynagrodzeń, ujemna - o konieczności wypłaty dodatków uzupełniających. Osiągnięcie średnich wynagrodzeń nauczycieli jest obowiązkiem wszystkich samorządów.

Środki niezbędne na wynagrodzenia, o których mowa wraz z pochodnymi zagwarantowane są przez państwo w dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art. 30 ust. 8 ustawy Karta Nauczyciela)!

Poniżej publikujemy sprawozdania za 2023 r. przekazane nam przez samorządy znajdujące się w zasięgu działania naszej organizacji związkowej. Tegoroczny wzór druku różni się nieco od wzoru z lat ubiegłych. Najnowsze rozporządzenie ws. awansu zawodowego nauczycieli zlikwidowało z dniem 31 sierpnia 2022 r. dwa stopnie awansu zawodowego i w miejsce nauczycieli: stażysty i kontraktowego (kolumna 2) wprowadza jeden stopień - nauczyciela początkującego (kolumna 3). Sprawozdania z lat 2009 - 2023 znajdują się w zielonym panelu obok, po lewej stronie tego artykułu.


2023
Powiat ostrołęcki  Miasto Ostrołęka Baranowo   Goworowo     Kadzidło     Krasnosielc     Myszyniec  
Lelis Łyse Olszewo-Borki Rzekuń Troszyn Czerwin   Czarnia  

Zebranie zarządu 07.03.2024 r.

ZEBRANIE ZARZĄDU /7 marca 2024 roku/


W czwartek, 7 marca 2024 r. odbyło się zebranie zarządu naszej organizacji związkowej. Obecnych było 10 na 12 członków zarządu. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji za okres jaki upłynął od ostatniego zebrania, a także:

- Przedstawiono członkom zarządu protokół Komisji Rewizyjnej za 2023 r.
- Przyjęto w szeregi organizacji 1 nowego członka.
- Przyjęto uchwały budżetowe:
· zatwierdzono bilans i rachunek wyników za 2023 r.,
· przyjęto uchwałę ws.przeznaczenia środków finansowych pozostałych z 2023 r. na działalność organizacji w roku 2024,
· zatwierdzono projekt budżetu na 2024 rok.
- przyjęto uchwałę o organizacji i częściowym sfinansowaniu wycieczki związkowej w Bieszczady 21 - 26 lipca 2024 r.,
- przyjęto uchwałę o zakupie nagród na X Ostrołęcki bieg Papieski. Regulamin, mapa trasy i zapisy na stronie Uczniowskiego Klubu Sportowego "Clan" Ostrołęka.

Przewodniczący Zarządu - Aleksander Zawalich

Odliczenie składek związkowych w PIT za 2023 rokSKŁADKI ZWIĄZKOWE ZA 2023 ROK MOŻNA ODLICZYĆ OD DOCHODU


Już drugi rok z rzędu można odliczyć (od dochodu przed opodatkowaniem) ulgę w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych.

Dla dochodów uzyskanych w 2023 roku limit tego odliczenia wzrósł z dotychczasowych 500 zł do kwoty 840 zł.
Przy maksymalnej kwocie odliczenia - 840 zł, zwrot składek wynosi 100 zł 80 gr (840 zł x 12%= 100,8 zł), czyli ok. 2-3 miesięczne składki w roku są zwracane podatnikowi.

Informacja o wysokości składek na ten cel (do wysokości limitu) zamieszczona jest przez pracodawcę w PIT-11, rubryka 123. Przy wypełnianiu przez podatnika aktywnych druków PIT składki odliczają się automatycznie.


Kurpiowska kartka świąteczna 2023 r.
Podsumowanie konkursu na “Kurpiowską kartkę świąteczną"”
zorganizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Myszyńcu


We wtorek 30 stycznia br., w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszyńcu odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu pn. "Kurpiowska kartka świąteczna". W konkursie wzięło udział 169 uczestników.

Nagrody NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Ostrołęce otrzymali:

Albert Trzcinka - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Czarni i Maja Prusaczyk - Szkoła Podstawowa w Lelisie.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Zdjęcie: Powiat Ostrołęki

42. rocznica stanu wojennego


42. ROCZNICA STANU WOJENNEGO

W dniu 13 grudnia 2023 r. mija 42. rocznica wprowadzenia w Polsce - przez władze PRL - stanu wojennego.

W rocznicę tego wydarzenia o godz. 18:00 w kościele Nawiedzenia NMP w Ostrołęce (fara), odbędzie się msza św. w intencji Ojczyzny i NSZZ "Solidarność". Po mszy zostaną złożone kwiaty pod pomnikiem patrona NSZZ "Solidarność" - bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Serdecznie zapraszamy członków i sympatyków Związku do udziału w uroczystości (zdjęcie: Chris Niedenthal).Zdjęcie pochodzi z albumu "Chris Niedenthal. Wybrane fotografie 1973-1989".

Wspomnienia z wakacji 2023


Rozstrzygnięto konkurs “Moje wspomnienia z wakacji”
zorganizowany przez myszyniecką Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną


W piątek, 27 października w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszyńcu miało miejsce uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego pt: "Moje wspomnienia z wakacji". Wzięło w nim udział 186 uczestników. Nasza organizacja związkowa tradycyjnie przygotowała nagrody dla uczestników konkursu. W tym roku wybraliśmy prace trojga uczestników:
1. Magdalena Podeszwa - Zespół Placówek Oświatowych w Dylewie,
2. Zofia Brakoniecka - Publiczna Szkoła Podstawowa Czarni,
3. Michał Turski - Publiczna Szkoła Podstawowa w Myszyńcu.


Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!
Zdjęcie: Powiat Ostrołęki

DEN 2023


Obchody Dnia Edukacji Narodowej 2023

W czwartek, 26 października 2023 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Nagoszewie odbyła się uroczystość wręczenia pracownikom oświaty odznaczeń państwowych i resortowych oraz nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Tegoroczna uroczystość miała charakter szczególnie uroczysty. Zorganizowana została przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w 250. rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.
Z rąk Sylwestra Dąbrowskiego - wicewojewody mazowieckiego oraz Krzysztofa Wiśniewskiego - mazowieckiego wicekuratora oświaty nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi szkół, za wyróżniającą pracę otrzymali nagrody i medale państwowe. Wśród wyróżnionych byli także członkowie naszej organizacji związkowej, którzy otrzymali:

Medal Złoty za Długoletnią Służbę: - Halina Knap - Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce;
Medal Srebrny za Długoletnią Służbę:
- Iwona Markowska - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce;
Medal Brązowy za Długoletnią Służbę:
- Aleksandra Dąbrowska-Kosiorek - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myszyńcu,
- Małgorzata Pieńkos - I Liceum Ogólnokształcące w Ostrołęce;
Medal Komisji Edukacji Narodowej:
- Agata Berkowska - Przedszkole Miejskie Nr 18 w Ostrołęce;
- Kazimierz Ciak - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ostrołęce,
- Elżbieta Niedźwiecka-Równa - Szkoła Podstawowa w Chudku;
Nagroda Ministra Edukacji i Nauki:
- Alina Bałdyga - Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce;
Nagroda Mazowieckiego Kuratora Oświaty:
- Jolanta Boruch - Przedszkole Miejskie Nr 18 w Ostrołęce,
- Dorota Kubiak - Szkoła Podstawowa w Kuninie.

Na zdjęciu od lewej: Aleksandra Dąbrowska-Kosiorek, Jolanta Boruch, Agata Berkowska, Alina Bałdyga, Dorota Kubiak, Elżbieta Niedźwiecka-Równa, Aleksander Zawalich i Kazimierz Ciak.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

Test Coopera 2023

Test Coopera dla wszystkich
23 września 2023 r.

W sobotę, 23 września 2023 r. na stadionie miejskim w Ostrołęce odbyła się kolejna edycja Testu Coopera. Organizatorem imprezy - podobnie jak w poprzednich latach - był Uczniowski Klub Sportowy „CLAN”, działający przy II Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce. Patronem tego wydarzenia była m. in. nasza organizacja związkowa. Test polegał na przebiegnięciu jak najdłuższego dystansu w ciągu 12 minut. Ostatni bieg imprezy, to tradycyjnie "Bieg Solidarności", w którym ufundowaliśmy dla zwycięzców nagrody rzeczowe.

Na zdjęciu zwycięzcy "Biegu Solidarności". Zdjęcie pochodzi ze strony internetowej UKS "CLAN" OSTROŁĘKA

Wyniki Biegu Solidarności:

Kobiety - I m. Aleksandra Stanisławska (2 660 m), II m. Elżbieta Bożomańska (2 550 m), III m. Natalia Szabłowska(2 465 m).

Mężczyźni - I m. Wiktor Olbryś (3 258 m), II m. Jarosław Madrak (3 055m), III m. Kacper Piasecki (2 735 m).
Wygenerowano w sekund: 0.03
1,857,595 unikalnych wizyt