Jak oglądać tę stronę?!

W prawym, górnym rogu tej strony są symbole - A+ , itd. służące do zmiany wielkości tekstu, marginesów i koloru. Można wybrać opcje najlepsze dla siebie, zwłaszacza wielkość tekstu ...

Po lewej stronie, powyżej tego tekstu, są szybkie przekierowania na strony: krajowej i regionalnej sekcji oświaty NSZZ "Solidarność". Między innymi dlatego na naszej stronie nie powtarzamy już tego, co można przeczytać na tamtych stronach, zwłaszcza na stronie KSOiW, która relacjonuje sprawy oświatowe na szczeblu krajowym. Ciekawe są tam np. zakładki: "Prawnik radzi", "Edukacja", ...

DEN 2023


ZAPROSZENIE

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2023 r. zarząd naszej organizacji związkowej zaprasza członków organizacji do TEATRU MUZYCZNEGO ROMA w Warszawie na brytyjski musical z piosenkami legendarnej grupy QUEEN - "We will rock you".

Przedstawienie odbędzie się w niedzielę, 15 października 2023 r. o godz. 17.00. Jest to niestety dzień wyborów parlamentarnych, bilety kupiliśmy w maju, kiedy nie znany był jeszcze termin wyborów! Zarezerwowano 48 biletów. Decyduje kolejność wpłat!! Pierwszeństwo mają członkowie organizacji. Osoby towarzyszące będą zapisywane dopiero od 1 października br., po uzyskaniu informacji od przewodniczącego (tel. 502 646 8990), że są jeszcze wolne miejsca. Prosimy do tego czasu nie wpłacać pieniędzy za te osoby. W przypadku rezygnacji z wyjazdu wpłata przepada i zasili budżet organizacji.

Zbiórka uczestników planowana jest o godz.:
- Myszyniec, dworzec PKS - 11.50,
- Kadzidło, dworzec PKS - 12.10,
- Ostrołęka, parking przy Parku Wodnym na ul. Witosa - 12.30.
- Goworowo, przystanek PKS - 13:00.

Przed spektaklem planowany jest obiad. Powrót do Ostrołęki przewidywany jest ok. godziny 22.00.

Warunkiem zgłoszenia jest dokonanie wpłaty w wysokości 70 zł na rachunek organizacji 09 1020 3802 0000 1802 0039 5327) z tytułem "TEATR". Osoba towarzysząca np. mąż, żona, dzieci, koleżanka, kolega, rodzice - opłata tylko za bilet w wysokości 140 zł (obiad i transport gratis).

Ważne:
1 października br. - Pozostało 8 wolnych miejsc. Można od jutra dokonywać wpłaty za osoby towarzyszące, po upewnieniu się, że są jeszcze wolne miejsca, tel. 502 646 899
7 października br. - Pozostały 3 wolne miejsca.

Zebranie zarządu 29.08.2023 r.


ZEBRANIE ZARZĄDU /29 sierpnia 2023 roku/


We wtorek, 29 sierpnia 2023 r. odbyło się kolejne zebranie zarządu naszej organizacji związkowej. Obecnych było 11 na 12 członków zarządu. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji za okres jaki upłynął od ostatniego zebrania, a także:

- Przyjęto w szeregi organizacji 1 nowego członka (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Czarni);

- Omówiono udział przedstawicieli naszej organizacji w pracach komisji konkursowych na dyrektorów szkół. W wakacje członkowie naszej organizacji, jako przedstawiciele związków zawodowych, brali udział w 7 konkursach, w gminach: Czerwin (SP w Piskach), Lelis (SP w Białobieli, Dąbrówce, Obierwi i Nasiadkach) i Myszyniec (PSP w Myszyńcu i PSP w Wykrocie).

- Omówiono udział przedstawicieli naszej organizacji w pracach komisji kwalifikacyjnych na stopień nauczycieli dyplomowanych w postępowaniach - p. Rafała Kochańskiego (SP Ołdaki) i p. Diany Zawalich (SP w Laskowcu). Oba postępowania zakończyły się powodzeniem, a nasi członkowie zaprezentowali wysoki poziom odpowiedzi na pytania komisji.

- Omówiono wnioski z opiniowania przez związki zawodowe aneksów do arkuszy organizacyjnych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, znajdujących się w zasięgu działania naszej organizacji na rok szkolny 2023/2024. W sierpniu zaopiniowaliśmy 33 aneksy.
- Wspomniano o wycieczce związkowej do Zakopanego w lipcu br. Na zdjęciu uczestnicy wycieczki w Kalwarii Zebrzydowskiej. Zdjęcie przesłał p. Waldemar Gwiazda.

- Przyjęto uchwały:
· o organizacji i częściowym sfinansowaniu wyjazdu do teatru - 15 października 2023 r. (niedziela) z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2023;
· o zakupie nagród rzeczowych na "Bieg Solidarności", na wniosek UKS "Clan" działający przy II LO w Ostrołęce - 23 września br. stadion miejski w Ostrołęce;
· przyznano członkowi organizacji zapomogę zdrowotną.

Przewodniczący Zarządu - Aleksander Zawalich

Spotkanie integracyjne 16.06.2023 r.


ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INTEGRACYJNE

Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO

Zapraszamy członków organizacji na spotkanie integracyjne 16 czerwca 2023 r. (piątek) o godz. 18:00 do sali bankietowej "Hubus" w Grabowie k. Ostrołęki.

Wpisowe - 20 zł od członka organizacji, należy przekazać na rachunek bankowy (PKO BP S.A. Oddział w Ostrołęce 09 1020 3802 0000 1802 0039 5327) z dopiskiem "Integracja" do 13 czerwca br. (wtorek). Wpłata z podaniem imienia i nazwiska każdej z osób jest jednocześnie zgłoszeniem się na spotkanie. Można zgłosić także osobę towarzyszącą. Wpisowe od męża lub żony - 50 zł, od innej osoby - 100 zł.

Na początku imprezy - muzyczna niespodzianka!!! Prosimy o punktualne przybycie. Spotkanie planowane jest do godz. 22.00.
Do tańca grał będzie Dj Timon.

Z ostatniej chwili: Do 9 czerwca, do godz. 17.00 na integrację zgłosiło się 16 osób.
Do 12 czerwca, do 19.00 udział zadeklarowało 40 osób. Zgłoszenia do jutra, 13 czerwca. Później też można się zgłosić, tylko kucharz będzie się denerwować!
14 czerwca - na spotkanie zapisało się 66 osób. Zapraszamy!

Wybory w Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność""Waldemar Jakubowski - nowym Przewodniczącym

Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania

NSZZ "Solidarność"

17–19 maja br. w Poroninie odbyło się XXXI Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Delegaci z Sekcji Regionalnych i Międzyregionalnych dokonali oceny działalności KSOiW w mijającej kadencji oraz wybrali nowe władze.

Delegaci zapoznali się ze sprawozdaniami ustępującego przewodniczącego Ryszarda Proksy i komisji rewizyjnej. Kolejnym punktem był wybór nowego przewodniczącego. Do wyborów przystąpiło dwóch kandydatów: Roman Laskowski i Waldemar Jakubowski. Już w pierwszej turze, przewagą zaledwie 3 głosów, nowym przewodniczącym został wybrany dr Waldemar Jakubowski z Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Środkowo-Wschodniego (Lublin).

Nowy przewodniczący w swojej prezentacji podkreślił konieczność poprawy komunikacji z członkami związku i szybką reakcję na problemy środowiska oświatowego oraz powołanie zespołów roboczych, w których oprócz członków Rady KSOiW uczestniczyć będą zainteresowani związkowcy.

Podjęte zostały uchwały i stanowiska m.in. w sprawie wynagrodzeń, promocji szkolnictwa specjalnego.

Delegaci wybrali Radę Sekcji Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania, Komisję Rewizyjną oraz delegatów na Kongres Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność”.

Członkami 50-cio osobowej Rady KSOiW zostało także 4 delegatów z Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Mazowsze: Jerzy Smoliński i Marcin Podlewski - już w pierwszej turze oraz Iwona Dziedzic-Myka i Jacek Kamiński - w trzeciej turze.

Wybory nadzorowała przedstawicielka Krajowej Komisji Wyborczej Ewa Zydorek, sekretarz KK.

Źródło: opracowanie własne na podstawie tekstu Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „S”

PRZEGLĄD OŚWIATOWY"PRZEGLĄD OŚWIATOWY" - OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

"Przegląd Oświatowy" – dwutygodnik NSZZ "Solidarności" Pracowników Oświaty i Wychowania, poświęcony problemom edukacji. Czasopismo zostało utworzone w 1985 roku na bazie podziemnych pism poświęconych oświacie "Tu i Teraz" oraz "Wiatr od morza". Począwszy od stycznia 2001 roku czasopismo wydawało Stowarzyszenie Instytut Promocji Nauczycieli "Solidarność". Redaktorem naczelnym był m.in. Stefan Kubowicz. Ostatni, 600 numer czasopisma ukazał się w grudniu 2019 r.

W biurze naszej organizacji w Ostrołęce zachowały się wszystkie egzemplarze z lat 2004 - 2019 (16 roczników, ostatnie 320 numerów). "Przegląd Oświatowy" to bezcenne źródło wiedzy o ludziach "Solidarności", którzy przez 30 lat starali się opisywać zmiany jakie zachodziły w Polskiej oświacie. Stałą rubryką, która cieszyła się ogromną popularnością był "Przegląd Prawny", redagowany przez zmarłego kilka lat temu mec. Bogumiła Soczyńskiego. W kilku numerach są materiały przesłane przez naszą organizację związkową.

Teraz pięknie oprawione tomy/roczniki zdobić będą naszą biblioteczkę.

IX OSTROŁĘCKI BIEG PAPIESKIIX OSTROŁĘCKI BIEG PAPIESKI

W Palmową Niedzielę, 2 kwietnia odbył się w Ostrołęce IX Bieg Papieski. Organizatorem biegu był Uczniowski Klub Sportowy „CLAN” działający przy II Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce.

Bieg na dystansie 3000 m był wspaniałą okazją do popularyzacji najprostszej formy ruchu, promowania zdrowego stylu życia i integracji międzypokoleniowej. Pokonując ten dystans można było oddać hołd wielkiemu Polakowi, Świętemu Janowi Pawłowi II, Patronowi Miasta Ostrołęki, w związku z przypadającą w tym roku 9. rocznicą jego kanonizacji (27.04.2014 r.) oraz 18. rocznicą śmierci (02.04.2005 r.). Bieg zgromadził na starcie ok. 200 uczestników. Wśród sponsorów imprezy był także Oddział w Ostrołęce NSZZ "Solidarność", który ufundował nagrody rzeczowe dla członków NSZZ "Solidarność", biorących udział w biegu.

Zdjęcie - Grzegorz Zawrotny.
Stoją od lewej: Jerzy Grabowski, Marianna Grabowska, Aleksander Zawalich - Przewodniczący Rady Oddziału w Ostrołęce NSZZ "Solidarność", Justyna Sokołowska, Anna Syguła, Elżbieta Kacprzyk i Joanna Popławska.


Arkusze organizacyjne 2023/2024


OPINIOWANIE PROJEKTÓW ARKUSZY ORGANIZACYJNYCH
NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Projekty arkuszy organizacyjnych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prosimy przekazywać do biura organizacji w wersji papierowej lub elektronicznej na adres biura (Plac Bema 12, 07-410 Ostrołęka, e-mail: solidarnoscostroleka@gmail.com), w wersji identycznej jak dla kuratorium:

Projekt powinien zwierać także wyraźną informację na temat jego zaopiniowania przez radę pedagogiczną.*

W przypadku braku pracy dla wszystkich zatrudnionych, prosimy dyrektorów o sprawiedliwy podział godzin pomiędzy wszystkich nauczycieli. Opinie zostaną odesłane na adres elektroniczny (e-mail) lub adres pocztowy zakładu pracy w terminie ustawowym**.


Przewodniczący Zarządu - Aleksander Zawalich

* Podstawa prawna:
Art. 23.1. Ustawy z dnia 23.05.1991 r. o związkach zawodowych (Związki zawodowe sprawują kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy), w związku z art. 70.2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 1) organizację pracy szkoły lub placówki).

** 10 dni roboczych od dnia otrzymania arkusza organizacji szkoły lub przedszkola, nie później niż do 19 kwietnia danego roku (§ 17 ust. 8 rozporządzenia MEN z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli).

Wybory na kadencję 2023 - 2028


Międzyzakładowe Zebranie Delegatów
/17 marca 2023 roku/


W piątek, 17 marca 2023 roku w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze naszej organizacji związkowej. W zebraniu wzięło udział 37 delegatów, wybranych w 29 okręgach wyborczych. Gościem zebrania był Pan Andrzej Piegutkowski - Przewodniczący Rady Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Mazowsze, który jednocześnie z upoważnienia Regionalnej Komisji Wyborczej czuwał nad poprawnością przebiegu wyborów. W pierwszej części spotkania, po wysłuchaniu sprawozdań z działalności zarządu i komisji rewizyjnej, delegaci przyjęli kilka ważnych uchwał.

Postanowiono, że w kadencji 2023 - 2028:

- zarząd organizacji będzie liczył 12 członków (wraz z przewodniczącym), a komisja rewizyjna - 4,
- organizacja będzie kontynuować przynależność do Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność".

Za zaangażowanie w pracę związkową członkowie ustępującego zarządu otrzymali pisemne podziękowania (zdjęcie powyżej).
W dalszej części zebrania przystąpiono do wyboru władz organizacji. W pierwszej turze wybrano przewodniczącego, którym ponownie został Aleksander Zawalich - nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce. Wybory kolejnych członków zarządu i komisji rewizyjnej przebiegły sprawnie. Już w pierwszych turach wybrano komplet władz organizacji.

Skład zarządu:
1. Aleksander Zawalich - ZSZ Nr 1 Ostrołęka - przewodniczący
2. Dorota Kubiak - SP Kunin - skarbnik
3. Adam Dąbkowski - ZSZ Nr 1 - wiceprzewodniczący
4. Marianna Grabowska - PP-P Ostrołęka (emerytka)
5. Jarosław Justowicz - ZSZ Nr 2 Ostrołęka
6. Dominik Mydłowski - ZSZ Nr 1 - sekretarz
7. Justyna Sokołowska - SP Dzbenin
8. Grzegorz Zawrotny - II LO w Ostrołęce
9. Waldemar Gwiazda - ZPO Dylewo
10. Małgorzata Pieńkos - I LO Ostrołęka
11.Zbigniew Zęgota - ZSZ Nr 1
12. Elżbieta Kacprzyk - Gimnazjum Olszewo-Borki (emerytka)

Komisja Rewizyjna:
1. Katarzyna Staszczuk - SP Nr 6 Ostrołęka - przewodnicząca
2. Kazimierz Ciak - SP Nr 1 Ostrołęka
3. Bogusław Kulczyk - III LO Ostrołęka
4. Joanna Skarzyńska - ZSZ Nr 4 Ostrołęka

W kolejnych głosowaniach wybrano także: 2 delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu Mazowsze, 9 delegatów na WZD Oddziału w Ostrołęce i 6 delegatów na WZD Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Mazowsze.

Władze organizacji dziękują Pani Alinie Bałdydze - Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce za pomoc w przeprowadzeniu zebrania. Poniżej zamieszczamy sprawozdanie z działalności zarządu za kadencję 2018 - 2023 oraz kilka zdjęć ilustrujących przebieg zebrania. W zakładce obok pt. "Władze organizacji" podajemy pełny skład zarządu i komisji rewizyjnej na nową kadencję.Sprawozdanie z działalności Komisji za kadencję 2018 - 2023

Foto: Dorota Kubiak i Justyna Sokołowska

Średnie wynagrodzenia nauczycieli w 2022 r.


Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2022 r.


Od 2010 r. obowiązuje rozporządzenie zobowiązujące samorządy do opracowania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

Organy prowadzące szkoły, będące jednostkami samorządu terytorialnego są zobowiązane, w terminie do 20 stycznia każdego roku - przeprowadzić analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli.

W przypadku nieosiągnięcia wysokości średnich wynagrodzeń, organ prowadzący szkołę ustala kwotę różnicy, dzieli ją pomiędzy nauczycieli, dla których ustalono tę kwotę i wypłaca w terminie do 31 stycznia, w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego ustalanego proporcjonalnie do okresu zatrudnienia oraz osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.

W sprawozdaniach rocznych uwzględniono m. in.: faktyczne wydatki na wynagrodzenia poniesione przez samorządy w poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli, różnicę pomiędzy zakładanymi i rzeczywistymi wydatkami poniesionymi przez gminy na wynagrodzenia nauczycieli. Dodatnia kwota różnicy świadczy o osiągnięciu przez samorządy gwarantowanego przez państwo poziomu wynagrodzeń, ujemna - o konieczności wypłaty dodatków uzupełniających. Osiągnięcie średnich wynagrodzeń nauczycieli jest obowiązkiem wszystkich samorządów.

Środki niezbędne na wynagrodzenia, o których mowa wraz z pochodnymi zagwarantowane są przez państwo w dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art. 30 ust. 8 ustawy Karta Nauczyciela)!

Poniżej publikujemy sprawozdania za 2022 r. przekazane nam przez samorządy znajdujące się w zasięgu działania naszej organizacji związkowej. Tegoroczny wzór druku różni się nieco od wzoru z lat ubiegłych. Najnowsze rozporządzenie ws. awansu zawodowego nauczycieli zlikwidowało z dniem 31 sierpnia 2022 r. dwa stopnie awansu zawodowego i w miejsce nauczycieli: stażysty i kontraktowego (kolumna 2) wprowadza jeden stopień - nauczyciela początkującego (kolumna 3). Sprawozdania z lat 2009 - 2022 znajdują się w zielonym panelu obok, po lewej stronie tego artykułu.


2022
Powiat ostrołęcki  Miasto Ostrołęka Baranowo   Goworowo     Kadzidło     Krasnosielc     Myszyniec  
Lelis Łyse Olszewo-Borki Rzekuń Troszyn Czerwin   Czarnia  

Wspomnienia z wakacji
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU “WSPOMNIENIA Z WAKACJI”
We wtorek, 15 listopada rozstrzygnięto konkurs “Wspomnienia z wakacji” zorganizowany przez myszyniecką Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Do konkursu wpłynęło 189 prac przygotowanych przez dzieci.

Komisja konkursowa z pewnością nie miała prostego zadania, bo dziecięca kreatywność nie miała granic. Prace wykonane były przeróżną techniką, nie brakowało na nich elementów, które pochodziły z wakacyjnych wojaży – były muszelki, nadmorski piasek, kamyczki, patyczki, piórka. Za sprawą tych kolorowych dzieł, na których dominowało słońce ten szary, listopadowy dzień wydawał się znośniejszy.

Nagrody laureatom konkursu wręczyli: Barbara Bączek, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszyńcu, starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł, Michał Giers, dyrektor ostrołęckiej Delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie, Aleksander Zawalich, przewodniczący NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Ostrołęce, Agnieszka Krupińska z Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Magdalena Pietras, dyrektor Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym, Daniel Walijewski, sekretarz gminy Myszyniec, Sławomir Świtaj, dyrektor Zespołu Szkół Powiatowych w Myszyńcu.


Nasza organizacja nagrodziła w konkursie troje dzieci:

Magdalena Bałdyga - Białusny Lasek, Dawid Lipka - Myszyniec i Lena Łaszczewska - Łyse.


Organizatorom konkursu i uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Źródło: Opracowano na podstawie komunikatu Pani Magdaleny Mrozek ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce
Wygenerowano w sekund: 0.02
1,742,269 unikalnych wizyt