Jak oglądać tę stronę?!

W prawym, górnym rogu tej strony są symbole - A+ , itd. służące do zmiany wielkości tekstu, marginesów i koloru. Można wybrać opcje najlepsze dla siebie, zwłaszacza wielkość tekstu ...

Po lewej stronie, u góry są szybkie przekierowania na strony: krajowej i regionalnej sekcji oświaty NSZZ "Solidarność". Między innymi dlatego na naszej stronie nie powtarzamy już tego, co można przeczytać na tamtych stronach, zwłaszcza na stronie KSOiW, która relacjonuje sprawy oświatowe na szczeblu krajowym. Ciekawe są tam np. zakładki: "Prawnik radzi", "Edukacja", ...

Test COOPERA 2022Test Coopera dla wszystkich
24 września 2022 r.W sobotę, 24 września 2022 r. na stadionie miejskim w Ostrołęce odbyła się kolejna edycja Testu Coopera. Organizatorem imprezy - podobnie jak w poprzednich latach - był Uczniowski Klub Sportowy „CLAN”, działający przy II Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce. Patronem tego wydarzenia była m. in. nasza organizacja związkowa. Test polegał na przebiegnięciu jak najdłuższego dystansu w ciągu 12 minut. Ostatni bieg imprezy, to tradycyjnie "Bieg Solidarności", w którym ufundowaliśmy dla zwycięzców nagrody rzeczowe.

Na pierwszym zdjęciu zwycięzcy "Biegu Solidarności" oraz p. Joanna Popławska, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Czerwinie (nagroda specjalna za opiekę nad dużą grupą uczniów) i p. Aleksander Zawalich - przewodniczący naszej organizacji związkowej. Nagrodę specjalną otrzymał także Nazar Slobodian - uczeń ze Szkoły Podstawowej w Czerwinie pochodzenia ukraińskiego, za wyjątkową ambicję okazaną w trakcie biegu. Ostatnie zdjęcie przedstawia uczestników "Biegu Solidarności" w towarzystwie organizatorów.

Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej UKS "CLAN" OSTROŁĘKA.

Wyniki Biegu Solidarności:


Mężczyźni - I m. Bartłomiej Kulawik (3 228 m), II m. Wiktor Olbryś (3 090 m), III m. Tomasz Biernat (2 830 m).
Kobiety - I m. Anna Tyc (2 555 m), II m. Justyna Parzych (2 430 m), III m. Elżbieta Bożomańska (2 372 m).
DEN 2022


ZAPROSZENIE

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2022 r. zarząd naszej organizacji związkowej zaprasza członków organizacji do TEATRU KOMEDIA w Warszawie na spektakl "W łóżku z rabusiem" poszerzony o występ artystów w programie „NAJLEPSZE Z NAJLEPSZYCH” - hity polskiej piosenki z lat 50-80. Spektakl przeznaczony jest dla osób od 16 roku życia.

Przedstawienie odbędzie się w piątek, 28 października 2022 r. o godz. 19.00. Zarezerwowano 48 biletów. Decyduje kolejność wpłat! Pierwszeństwo mają członkowie organizacji. Osoby towarzyszące będą zapisywane dopiero od 17 października br., po uzyskaniu informacji od przewodniczącego (tel. 502 646 8990), że są jeszcze wolne miejsca. Prosimy do tego czasu nie wpłacać pieniędzy za te osoby. W przypadku rezygnacji z wyjazdu będziemy zwracać wpłaty, tak, aby z wyjazdu mogła skorzystać jak największa grupa naszych członków.

Zbiórka uczestników planowana jest o godz.:
- Myszyniec, dworzec PKS - 13.50,
- Kadzidło, dworzec PKS - 14.10,
- Ostrołęka, parking przy Parku Wodnym na ul. Witosa - 14.30.
- Goworowo, przystanek PKS - 15:00.

Przed spektaklem planowany jest obiad. Powrót do Ostrołęki przewidywany jest ok. godziny 24.00.

Warunkiem zgłoszenia jest dokonanie wpłaty w wysokości 70 zł na rachunek organizacji 09 1020 3802 0000 1802 0039 5327) z tytułem "TEATR". Osoba towarzysząca np. mąż, żona, dzieci, koleżanka, kolega, rodzice - opłata tylko za bilet w wysokości 140 zł (obiad i transport gratis).

Więcej informacji o przedstawieniu na stronie TEATRU KOMEDIA


Z ostatniej chwili:
- 26.09.2022 r. Wpłaty na wyjazd do teatru dokonały 22 osoby: Beata K., Aleksander Z., Barbara B., Marzena Z., Katarzyna D-K., Milena T., Ewa O-D, Alina B., Elżbieta N., Gabriela C., Dorota K., Bogusława J., Cezary S., Alina T., Elżbieta J., Aneta B., Elżbieta B., Ewa D-D., Weronika G., Marlena M-B., Jolanta B., Marzena B.
- 27.09.2022 r. Wpłaty na wyjazd do teatru dokonały kolejne 23 osoby: Waldemar G., Barbara Z., Katarzyna S., Teresa J., Alina Ż., Agata B., Marta D., Krystyna Z., Regina S., Elżbieta M., Wioletta S., Jarosław J., Magdalena K., Stanisław S., Barbara L., Agata G., Barbara K., Milena N., Żanetta K., Katarzyna B., Barbara G., Aneta K., Agnieszka D. Zostały 3 wolne miejsca, ale pewnie spływać będą jeszcze wpłaty z innych banków. Prosimy nie wpłacać już pieniędzy. Nadmiarowe wpłaty utworzą listę rezerwową.
- 28.09.2022 r. Wpłaty na wyjazd do teatru dokonało kolejnych 8 osób, z czego 3 zmieściły się na liście: Justyna S., Katarzyna D., Barbara K.

Na liście rezerwowej znajduje się 5 osób: Małgorzata P., Beata Sz., Maria Barbara S., Małgorzata C., Anna K. Prosimy nie wpłacać już pieniędzy!

Zebranie zarządu 21.09.2022 r.


ZEBRANIE ZARZĄDU /21 września 2022 roku/

W środę, 21 września 2022 r. odbyło się pierwsze - po wakacyjnej przerwie - zebranie zarządu naszej organizacji związkowej. Obecnych było 9 na 11 członków zarządu. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji za ostatni okres, a także:

- Przyjęto w szeregi NSZZ "Solidarność" 11 osób.
- Przyjęto uchwałę o pokryciu kosztów związanych z organizacją wyjazdu do teatru z okazji Dnia Edukacji Narodowej (Teatr Komedia w Warszawie, 2022-10-28 godz. 19:00 - "W łóżku z rabusiem" + Najlepsze z Najlepszych, więcej na ten temat wkrótce).
- Przyjęto uchwałę o przyznaniu członkom organizacji dwóch zapomóg finansowych.
- Przyjęto uchwałę o zakupie nagród na "Bieg Solidarności" w Teście Coopera dla Wszystkich - 24 września 2022 r.
- W sprawach różnych: wytypowano członka organizacji do Srebrnej Odznaki Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność"; omówiono - przebieg wycieczki związkowej; wyniki konkursów na dyrektorów szkół; ostrołęckie obchody 42. rocznicy powstania NSZZ "Solidarność"; opiniowanie aneksów do arkuszy organizacyjnych jednostek oświatowych; przeprowadzono ankietę Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" ws. gotowości członków organizacji do akcji protestacyjnych, w związku z niskimi płacami w oświacie (ostatnia podwyżka wynagrodzeń z 1 września 2022 r. dodała do portfeli nauczycieli trochę drobnych); itp.

Przewodniczący Zarządu - Aleksander Zawalich

VIII Ostrołęcki Bieg Papieski 2022VIII OSTROŁĘCKI BIEG PAPIESKI

W niedzielę, 10 kwietnia odbył się w Ostrołęce VIII Bieg Papieski. Organizatorem biegu był Uczniowski Klub Sportowy „CLAN” działający przy II Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce.

Bieg na dystansie 3000 m był wspaniałą okazją do popularyzacji najprostszej formy ruchu, promowania zdrowego stylu życia i integracji międzypokoleniowej. Pokonując ten dystans można było oddać hołd wielkiemu Polakowi, Świętemu Janowi Pawłowi II, Patronowi Miasta Ostrołęki, w związku z przypadającą w tym roku 8. rocznicą jego kanonizacji (27.04.2014 r.) oraz 17. rocznicą śmierci (02.04.2005 r.). Bieg zgromadził na starcie ok. 200 uczestników. Wśród sponsorów imprezy był także Oddział w Ostrołęce NSZZ "Solidarność", który ufundował nagrody rzeczowe dla członków NSZZ "Solidarność" biorących udział w biegu.


Zdjęcie - Grzegorz Zawrotny. Stoją od lewej: Aleksander Zawalich - Przewodniczący Rady Oddziału w Ostrołęce NSZZ "Solidarność", Marianna Grabowska, Olaf Grabowski, Elżbieta Kacprzyk, Jerzy Grabowski i Stanisław Szatanek - Przewodniczący Rady Miasta Ostrołęki.


Arkusze organizacyjne 2022/2023


OPINIOWANIE PROJEKTÓW ARKUSZY ORGANIZACYJNYCH
NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Projekty arkuszy organizacyjnych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prosimy przekazywać do biura organizacji w wersji papierowej lub elektronicznej na adres biura (Plac Bema 12, 07-410 Ostrołęka, e-mail: solidarnoscostroleka@gmail.com), w wersji identycznej jak dla kuratorium:

Projekt powinien zwierać także wyraźną informację na temat jego zaopiniowania przez radę pedagogiczną*. W przypadku braku pracy dla wszystkich zatrudnionych, prosimy dyrektorów o sprawiedliwy podział godzin pomiędzy wszystkich nauczycieli. Opinie zostaną odesłane na adres elektroniczny (e-mail) lub adres pocztowy zakładu pracy w terminie ustawowym**.

Przewodniczący Zarządu - Aleksander Zawalich

* Podstawa prawna:
Art. 23.1. Ustawy z dnia 23.05.1991 r. o związkach zawodowych (Związki zawodowe sprawują kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy), w związku z art. 70.2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 1) organizację pracy szkoły lub placówki).

** 10 dni roboczych od dnia otrzymania arkusza organizacji szkoły lub przedszkola, nie później niż do 19 kwietnia danego roku (§ 17 ust. 8 rozporządzenia MEN z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli).

Średnie wynagrodzenia nauczycieli w 2021 r.


Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2021 r.


Od 2010 r. obowiązuje rozporządzenie zobowiązujące samorządy do opracowania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

Organy prowadzące szkoły, będące jednostkami samorządu terytorialnego są zobowiązane, w terminie do 20 stycznia każdego roku - przeprowadzić analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli.

W przypadku nieosiągnięcia wysokości średnich wynagrodzeń, organ prowadzący szkołę ustala kwotę różnicy, dzieli ją pomiędzy nauczycieli, dla których ustalono tę kwotę i wypłaca w terminie do 31 stycznia, w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego ustalanego proporcjonalnie do okresu zatrudnienia oraz osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.

W sprawozdaniach rocznych uwzględniono m. in.: faktyczne wydatki na wynagrodzenia poniesione przez samorządy w poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli (kolumna 9), różnicę pomiędzy zakładanymi i rzeczywistymi wydatkami poniesionymi przez gminy na wynagrodzenia nauczycieli (kolumna10). Dodatnia kwota różnicy świadczy o osiągnięciu przez samorządy gwarantowanego przez państwo poziomu wynagrodzeń, ujemna - o konieczności wypłaty dodatków uzupełniających. Osiągnięcie średnich wynagrodzeń nauczycieli jest obowiązkiem wszystkich samorządów.

Środki niezbędne na wynagrodzenia, o których mowa wraz z pochodnymi zagwarantowane są przez państwo w dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art. 30 ust. 8 ustawy Karta Nauczyciela)!

Poniżej publikujemy sprawozdania za 2021 r. przekazane nam przez samorządy znajdujące się w zasięgu działania naszej organizacji związkowej. Sprawozdania z lat 2009 - 2021 znajdują się w w zielonym panelu obok, po lewej stronie tego artykułu.


2021
Powiat ostrołęcki  Miasto Ostrołęka Baranowo   Goworowo     Kadzidło     Krasnosielc     Myszyniec  
Lelis Łyse Olszewo-Borki Rzekuń Troszyn Czerwin   Czarnia  

Wręczenie odznak związkowych grudzień 2021

Grabowo, 17.12.2021 r.

Uroczystość wręczenia odznak związkowych
Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność"


17 grudnia 2021 r. w Zajeździe HUBUS w Grabowie k. Ostrołęki miała miejsce uroczystość wręczenia członkom naszej organizacji związkowej Srebrnych Odznak Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz za pracę związkową odznaki otrzymali (od lewej): Grzegorz Zawrotny, Magdalena Gadzała i Waldemar Gwiazda. W imieniu przewodniczącego Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” - Ryszarda Proksy odznaki wręczył Andrzej Piegutkowski – członek Rady (pierwszy z prawej).

Więcej na temat innych osób z naszej organizacji, wyróżnionych odznakami „Solidarności”, można znaleźć obok w zakładce - „Odznaki związkowe”.

Zdjęcia - Dorota Kubiak. Więcej zdjęć na stronie organizacji na Facebooku

Serdecznie gratulujemy!

13 grudnia 2021 r. - 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego


40. ROCZNICA STANU WOJENNEGO

W dniu 13 grudnia 2021 r. mija 40. rocznica wprowadzenia w Polsce - przez władze PRL - stanu wojennego.

W rocznicę tego wydarzenia o godz. 18:00 w kościele Nawiedzenia NMP w Ostrołęce (fara), odbędzie się msza św. w intencji Ojczyzny i NSZZ "Solidarność". Po mszy zostaną złożone kwiaty pod pomnikiem patrona NSZZ "Solidarność" - bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Serdecznie zapraszamy członków i sympatyków Związku do udziału w uroczystości (zdjęcie: Chris Niedenthal).Akademia on-line w ZSZ Nr 1 w Ostrołęce z okazji 40-tej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Autor: Dominik Mydłowski

Wspomnienie o Benedykcie Damięckim

Ś.P. Benedykt Damięcki

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 15 listopada 2021 r.,
po długiej i ciężkiej chorobie, zmarł nasz kolega Benedykt Damięcki


Benedykt Damięcki urodził się 8 kwietnia 1950 r. w rodzinie chłopskiej w Kołakach gm. Młynarze, pow. makowski, syn Mieczysława i Mieczysławy z d. Mamińska. Ukończył kolejno: Szkołę Podstawową w Kołakach, Zasadniczą Szkołę Zawodową (1966) i Technikum Mechaniczne w Różanie (1969), Studium Nauczycielskie w Ciechanowie (1971), Politechnikę Warszawską, mgr (1980), Akademię Rolniczo-Techniczną w Olsztynie, inż. mechanik (1988). Mieszkał w Ostrołęce. Od 1971 r. do 2006 r. pracował w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce jako nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych i prawa o ruchu drogowym. W 2003 r. został wpisany na listę ekspertów Komisji Kwalifikacyjnej i Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.
Za zasługi dla oświaty został odznaczony Srebrnym (1990) i Złotym Krzyżem Zasługi (1998). W latach 1989 i 1990 otrzymał Nagrody Kuratora Oświaty i Wychowania, a w 2001 r. - Medal Komisji Edukacji Narodowej.

W okresie pierwszej „Solidarności”, w latach 1980-1981, pełnił funkcję przewodniczącego koła NSZZ „Solidarność” w ZSZ Nr 1 w Ostrołęce, a także kierował Komisją Socjalną w Komisji Zakładowej przy Placówkach Oświatowo-Wychowawczych w Ostrołęce (dawna nazwa naszej organizacji związkowej). Po reaktywacji „Solidarności” oświatowej w Ostrołęce w październiku 1989 r. pełnił funkcję skarbnika, a od 21 października 1991 r. do 8 grudnia 1992 r. był przewodniczącym zarządu. Od 1989 r. do chwili obecnej był członkiem zarządu organizacji.
Był żonaty, miał córkę i syna. Interesował się techniką. W przeszłości był egzaminatorem w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Ostrołęce. W ostatnich latach - już na emeryturze - prowadził z synem prywatną szkolę nauki jazdy.
Do ostatnich chwil aktywnie uczestniczył w działalności Związku. Wszyscy zapamiętamy kolegę Benedykta Damięckiego z pracy w zarządzie organizacji, udziału w spotkaniach integracyjnych i akcjach protestacyjnych. Był niezastąpionym źródłem wiedzy o działalności ostrołęckiej "Solidarności". 12 grudnia 2003 r. za zasługi dla oświaty oraz za pracę związkową został odznaczony Srebrną Odznaką Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność".

(Źródło: opracowanie własne na podstawie książki "Czterdzieści lat Solidarności oświatowej w Ostrołęce (1980 - 2020)", Jan Mironczuk, Ostrołęka 2020)

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w środę, 17 listopada 2021 r. o godzinie 12.00 w kaplicy Cmentarza Miejskiego na ul. Krańcowej w Ostrołęce/Wojciechowicach. Różaniec - we wtorek 16 listopada 2021 r. o godz. 17.00, środa - przed mszą św. o godz. 10.50 - w tym samym miejscu.

Szczere wyrazy współczucia składają rodzinie członkowie Organizacji Międzyzakładowej Nr 1568 NSZZ "Solidarność"
Pracowników Oświaty i Wychowania w Ostrołęce.

Przewodniczący Zarządu - Aleksander Zawalich

Uroczystość w Delegaturze w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie

Olszewo-Borki, 22.10.2021 r.

Uroczystość wręczenia medali, odznaczeń i nagród nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi szkół
Delegatura w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie


Na zdjęciu od lewej: Aleksander Zawalich, Marcin Grabowski, Roman Gawrych - Medal Komisji Edukacji Narodowej (na wniosek związków zawodowych), Robert Chorowicz, Krzysztof Wisniewski, Michał Giers - Medal Komisji Edukacji Narodowej, Renata Kosman (Przasnysz) - Nagroda Mazowieckiego Kuratora Oświaty
Wygenerowano w sekund: 0.02
1,499,652 unikalnych wizyt