Jak oglądać tę stronę?!

W prawym, górnym rogu tej strony są symbole - A+ , itd. służące do zmiany wielkości tekstu, marginesów i koloru. Można wybrać opcje najlepsze dla siebie, zwłaszacza wielkość tekstu ...

Po lewej stronie, u góry są szybkie przekierowania na strony: krajowej i regionalnej sekcji oświaty NSZZ "Solidarność". Między innymi dlatego na naszej stronie nie powtarzamy już tego, co można przeczytać na tamtych stronach, zwłaszcza na stronie KSOiW, która relacjonuje sprawy oświatowe na szczeblu krajowym. Ciekawe są tam np. zakładki: "Prawnik radzi", "Edukacja", ...

Wakacje 2022

Udanych wakacji -

Każdy z Was mi przyzna rację, że najlepsze są wakacje,
można jechać na Mazury lub nad morze albo w góry.
Można w lesie biwakować i w namiocie przenocować,
można w cieniu odpoczywać lub w jeziorze "żabką" pływać.

Można też całymi dniami kopać piłkę z kolegami,
można z tatą łowić ryby albo w lesie zbierać grzyby.
Można sobie leniuchować, nocą gwiazdy obserwować,
można także długo spać, bo nie trzeba rano wstać ...
/Autor: DanutaD/


- życzą członkowie organizacji

Wycieczka 2022


W Y C I E C Z K A 2022

Zarząd Organizacji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Ostrołęce zaprasza wszystkich członków i sympatyków Związku na 6 - dniową wycieczkę do Zakopanego, w dniach 15 - 20 lipca 2022 roku (piątek - środa). Ilość miejsc ograniczona (48 osób). Decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo mają członkowie Związku.

Całkowity koszt wycieczki wynosi:
• 650 zł od członka organizacji (dziecka członka Związku, męża, żony, wnuczka),
• 800 zł od pozostałych osób.

Zapisy na wycieczkę przyjmujemy do 10 czerwca 2022 r. (piątek) za pomocą: poczty internetowej: aleksanderzawalich@wp.pl lub telefonicznie za pomocą SMS na numer: 502 646 899. W treści zgłoszenia należy podać: imię i nazwisko, adres zameldowania z kodem pocztowym i PESEL (do ubezpieczenia). Osoby, które były z nami na wycieczkach w poprzednich latach nie muszą już podawać już swoich danych. Wpłatę na wycieczkę można dokonać w dwóch ratach, przekazując środki na rachunek bankowy organizacji (PKO BP S. A. Oddział w Ostrołęce 09 1020 3802 0000 1802 0039 5327) z dopiskiem ”Wycieczka 2022". .

I rata – do 1 czerwca – 350 zł (400 zł – pozostałe osoby);
II rata – do 1 lipca – 300 zł (400 zł – pozostałe osoby).

Z ostatniej chwili:

13 lipca 2022 r. 22:00. Przygotowania do wycieczki przebiegają bez zakłóceń. Wyjazd w najbliższy piątek 15 lipca br., o godz. 5:00 z parkingu przy pływalni na ul. Witosa w Ostrołęce. Autokar będzie podstawiony parę minut wcześniej. Aleksander Zawalich

Program wycieczki (istnieje możliwość realizowania własnego programu, po uprzedzeniu o tym fakcie organizatora):

15 lipca (piątek) – Wyjazd z Ostrołęki o godz. 5:00 – Parking przy pływalni na ul. Witosa, (11:30) Sandomierz – spacer z przewodnikiem: Rynek Starego Miasta, Zbrojownia Rycerska, Podziemna Trasa Turystyczna, Kościelisko (ok. 19:00 zakwaterowanie w pensjonacie „Harnaś 2”, ul. Nędzy Kubińca 105A, obiadokolacja).

16 lipca (sobota) – Śniadanie, wycieczka piesza – Kuźnice, Dolina Jaworzynka, Murowaniec, Dolina Gąsienicowa, Czarny Staw, Przełęcz Karb, Zielony Staw, Kasprowy Wierch, Kuźnice – ok. 6 godz., (alternatywnie dla tych co mniej chodzą – piesza wycieczka w Zakopanem: Muzeum Hasiora, Teatr Witkacego, Muzeum Tatrzańskie, Cmentarz Zasłużonych na Pęksowym Brzyzku, Muzeum Karola Szymanowskiego - willa Atma), obiadokolacja. Dla chętnych wyjazd do Zakopanego – czas wolny.

17 lipca (niedziela) – Msza św. w Kościelisku (przed śniadaniem dla chętnych), śniadanie, wycieczka piesza na Turbacz z Nowego Targu (Gorce) – ok. 6 godz., Termy Szaflary (ok. 16:00 – 2,5 godz.), (alternatywnie dla tych co mniej chodzą – piesza wycieczka z Kościeliska na Gubałówkę lub wjazd/zjazd z Butorowego Wierchu na Gubałówkę i basen na Polanie Szymoszkowej), obiadokolacja. Dla chętnych – wyjazd do Zakopanego – czas wolny (spotkanie integracyjne).

18 lipca (poniedziałek) – Śniadanie, wyjazd do Muszyny: (10.00) spływ Popradem (ok. 2 h, pontony 5-6 osobowe), przejazd do Tylicza: grekokatolicki kościół z XVIII w., kościół św. Piotra i Pawła, mofety, przejazd do Nowego Sącza, (13.00): rynek, ratusz, bazylika św. Małgorzaty, ruiny zamku, Sądecki Park Etnograficzny, obiadokolacja. Dla chętnych – wyjazd do Zakopanego – czas wolny.

19 lipca (wtorek) – Śniadanie, wycieczka piesza na Babią Górę (Przełęcz Krowiarki, Sokolica, Babia Góra, Schronisko Markowe Szczawiny), (alternatywnie dla tych co mniej chodzą – Zawoja: Kościół Świętego Klemensa, Ośrodek Edukacyjny Babiogórskiego Parku Narodowego, kolej linowa na Mosorny Groń), obiadokolacja. Dla chętnych – wyjazd do Zakopanego – czas wolny.

20 lipca (środa) – Śniadanie, Sandomierz (13.00) – Góry Pieprzowe, wąwóz Królowej Jadwigi, Kościół Świętego Jakuba, obiad (16:00), powrót do Ostrołęki (ok. godz. 22:00).

Kolejność realizacji programu wycieczki może ulec zmianie.

VIII Ostrołęcki Bieg Papieski 2022VIII OSTROŁĘCKI BIEG PAPIESKI

W niedzielę, 10 kwietnia odbył się w Ostrołęce VIII Bieg Papieski. Organizatorem biegu był Uczniowski Klub Sportowy „CLAN” działający przy II Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce.

Bieg na dystansie 3000 m był wspaniałą okazją do popularyzacji najprostszej formy ruchu, promowania zdrowego stylu życia i integracji międzypokoleniowej. Pokonując ten dystans można było oddać hołd wielkiemu Polakowi, Świętemu Janowi Pawłowi II, Patronowi Miasta Ostrołęki, w związku z przypadającą w tym roku 8. rocznicą jego kanonizacji (27.04.2014 r.) oraz 17. rocznicą śmierci (02.04.2005 r.). Bieg zgromadził na starcie ok. 200 uczestników. Wśród sponsorów imprezy był także Oddział w Ostrołęce NSZZ "Solidarność", który ufundował nagrody rzeczowe dla członków NSZZ "Solidarność" biorących udział w biegu.


Zdjęcie - Grzegorz Zawrotny. Stoją od lewej: Aleksander Zawalich - Przewodniczący Rady Oddziału w Ostrołęce NSZZ "Solidarność", Marianna Grabowska, Olaf Grabowski, Elżbieta Kacprzyk, Jerzy Grabowski i Stanisław Szatanek - Przewodniczący Rady Miasta Ostrołęki.


Arkusze organizacyjne 2022/2023


OPINIOWANIE PROJEKTÓW ARKUSZY ORGANIZACYJNYCH
NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Projekty arkuszy organizacyjnych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prosimy przekazywać do biura organizacji w wersji papierowej lub elektronicznej na adres biura (Plac Bema 12, 07-410 Ostrołęka, e-mail: solidarnoscostroleka@gmail.com), w wersji identycznej jak dla kuratorium:

Projekt powinien zwierać także wyraźną informację na temat jego zaopiniowania przez radę pedagogiczną*. W przypadku braku pracy dla wszystkich zatrudnionych, prosimy dyrektorów o sprawiedliwy podział godzin pomiędzy wszystkich nauczycieli. Opinie zostaną odesłane na adres elektroniczny (e-mail) lub adres pocztowy zakładu pracy w terminie ustawowym**.

Przewodniczący Zarządu - Aleksander Zawalich

* Podstawa prawna:
Art. 23.1. Ustawy z dnia 23.05.1991 r. o związkach zawodowych (Związki zawodowe sprawują kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy), w związku z art. 70.2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 1) organizację pracy szkoły lub placówki).

** 10 dni roboczych od dnia otrzymania arkusza organizacji szkoły lub przedszkola, nie później niż do 19 kwietnia danego roku (§ 17 ust. 8 rozporządzenia MEN z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli).

Zebranie zarządu 02.03.2022 r.


ZEBRANIE ZARZĄDU /2 marca 2022 roku/

W Środę Popielcową, 2 marca 2022 r. odbyło się kolejne w tej kadencji zebranie zarządu naszej organizacji związkowej. Obecnych było 8 na 11 członków zarządu. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji za ostatni okres, a także:

- Przyjęto w szeregi NSZZ "Solidarność" 1 osobę.
- Podjęto uchwały budżetowe, m.in. zatwierdzono rachunek wyników i bilans za 2021 r. oraz przyjęto projekt budżetu organizacji na rok 2022.
- Znowelizowano uchwałę o ochronie członków organizacji.
- Postanowiono wesprzeć finansowo wydanie tomiku wierszy kol. Arka Kruczyka ("Historia Jednego Ciągu").
- W ramach wsparcia Narodu Ukraińskiego w wojnie z Rosją zakupiono artykuły higieniczne i spożywcze za kwotę 500 zł. Więcej na ten temat zamieściliśmy na naszej stronie na Facebooku (https://www.facebook.com/Om1568-Ostrołęka).
- Przyznano członkowi organizacji zapomogę zdrowotną. W roku 2021 na zasiłki socjalne dla naszych członków przeznaczono kwotę 4 700 zł.
- Podniesiono składkę związkową dla emerytów z 25 na 50 zł na rok.
- Omówiono informację organów prowadzących o średnich wynagrodzeniach nauczycieli w 2021 r. W Baranowie, Czarni, Czerwinie, Łysych i Troszynie nie osiągnięto gwarantowanych przez państwo średnich wynagrodzeń nauczycieli, zwłaszcza wśród nauczycieli mianowanych i dyplomowanych. Dlatego konieczne było wypłacenie dużych dodatków wyrównawczych. Szczegółowe zestawienie informacji przekazanych nam przez samorządy znajduje się w artykule poniżej.

- Termin wycieczki związkowej - 15-20 lipca 2022 r. Zakopane i okolice. Szczegółowy program wkrótce. Cena ok. 650 zł/osobę.

Przewodniczący Zarządu - Aleksander Zawalich

Średnie wynagrodzenia nauczycieli w 2021 r.


Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2021 r.


Od 2010 r. obowiązuje rozporządzenie zobowiązujące samorządy do opracowania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

Organy prowadzące szkoły, będące jednostkami samorządu terytorialnego są zobowiązane, w terminie do 20 stycznia każdego roku - przeprowadzić analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli.

W przypadku nieosiągnięcia wysokości średnich wynagrodzeń, organ prowadzący szkołę ustala kwotę różnicy, dzieli ją pomiędzy nauczycieli, dla których ustalono tę kwotę i wypłaca w terminie do 31 stycznia, w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego ustalanego proporcjonalnie do okresu zatrudnienia oraz osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.

W sprawozdaniach rocznych uwzględniono m. in.: faktyczne wydatki na wynagrodzenia poniesione przez samorządy w poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli (kolumna 9), różnicę pomiędzy zakładanymi i rzeczywistymi wydatkami poniesionymi przez gminy na wynagrodzenia nauczycieli (kolumna10). Dodatnia kwota różnicy świadczy o osiągnięciu przez samorządy gwarantowanego przez państwo poziomu wynagrodzeń, ujemna - o konieczności wypłaty dodatków uzupełniających. Osiągnięcie średnich wynagrodzeń nauczycieli jest obowiązkiem wszystkich samorządów.

Środki niezbędne na wynagrodzenia, o których mowa wraz z pochodnymi zagwarantowane są przez państwo w dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art. 30 ust. 8 ustawy Karta Nauczyciela)!

Poniżej publikujemy sprawozdania za 2021 r. przekazane nam przez samorządy znajdujące się w zasięgu działania naszej organizacji związkowej. Sprawozdania z lat 2009 - 2021 znajdują się w w zielonym panelu obok, po lewej stronie tego artykułu.


2021
Powiat ostrołęcki  Miasto Ostrołęka Baranowo   Goworowo     Kadzidło     Krasnosielc     Myszyniec  
Lelis Łyse Olszewo-Borki Rzekuń Troszyn Czerwin   Czarnia  

Wręczenie odznak związkowych grudzień 2021

Grabowo, 17.12.2021 r.

Uroczystość wręczenia odznak związkowych
Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność"


17 grudnia 2021 r. w Zajeździe HUBUS w Grabowie k. Ostrołęki miała miejsce uroczystość wręczenia członkom naszej organizacji związkowej Srebrnych Odznak Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz za pracę związkową odznaki otrzymali (od lewej): Grzegorz Zawrotny, Magdalena Gadzała i Waldemar Gwiazda. W imieniu przewodniczącego Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” - Ryszarda Proksy odznaki wręczył Andrzej Piegutkowski – członek Rady (pierwszy z prawej).

Więcej na temat innych osób z naszej organizacji, wyróżnionych odznakami „Solidarności”, można znaleźć obok w zakładce - „Odznaki związkowe”.

Zdjęcia - Dorota Kubiak. Więcej zdjęć na stronie organizacji na Facebooku

Serdecznie gratulujemy!

13 grudnia 2021 r. - 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego


40. ROCZNICA STANU WOJENNEGO

W dniu 13 grudnia 2021 r. mija 40. rocznica wprowadzenia w Polsce - przez władze PRL - stanu wojennego.

W rocznicę tego wydarzenia o godz. 18:00 w kościele Nawiedzenia NMP w Ostrołęce (fara), odbędzie się msza św. w intencji Ojczyzny i NSZZ "Solidarność". Po mszy zostaną złożone kwiaty pod pomnikiem patrona NSZZ "Solidarność" - bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Serdecznie zapraszamy członków i sympatyków Związku do udziału w uroczystości (zdjęcie: Chris Niedenthal).Akademia on-line w ZSZ Nr 1 w Ostrołęce z okazji 40-tej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Autor: Dominik Mydłowski

Wspomnienie o Benedykcie Damięckim

Ś.P. Benedykt Damięcki

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 15 listopada 2021 r.,
po długiej i ciężkiej chorobie, zmarł nasz kolega Benedykt Damięcki


Benedykt Damięcki urodził się 8 kwietnia 1950 r. w rodzinie chłopskiej w Kołakach gm. Młynarze, pow. makowski, syn Mieczysława i Mieczysławy z d. Mamińska. Ukończył kolejno: Szkołę Podstawową w Kołakach, Zasadniczą Szkołę Zawodową (1966) i Technikum Mechaniczne w Różanie (1969), Studium Nauczycielskie w Ciechanowie (1971), Politechnikę Warszawską, mgr (1980), Akademię Rolniczo-Techniczną w Olsztynie, inż. mechanik (1988). Mieszkał w Ostrołęce. Od 1971 r. do 2006 r. pracował w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce jako nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych i prawa o ruchu drogowym. W 2003 r. został wpisany na listę ekspertów Komisji Kwalifikacyjnej i Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.
Za zasługi dla oświaty został odznaczony Srebrnym (1990) i Złotym Krzyżem Zasługi (1998). W latach 1989 i 1990 otrzymał Nagrody Kuratora Oświaty i Wychowania, a w 2001 r. - Medal Komisji Edukacji Narodowej.

W okresie pierwszej „Solidarności”, w latach 1980-1981, pełnił funkcję przewodniczącego koła NSZZ „Solidarność” w ZSZ Nr 1 w Ostrołęce, a także kierował Komisją Socjalną w Komisji Zakładowej przy Placówkach Oświatowo-Wychowawczych w Ostrołęce (dawna nazwa naszej organizacji związkowej). Po reaktywacji „Solidarności” oświatowej w Ostrołęce w październiku 1989 r. pełnił funkcję skarbnika, a od 21 października 1991 r. do 8 grudnia 1992 r. był przewodniczącym zarządu. Od 1989 r. do chwili obecnej był członkiem zarządu organizacji.
Był żonaty, miał córkę i syna. Interesował się techniką. W przeszłości był egzaminatorem w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Ostrołęce. W ostatnich latach - już na emeryturze - prowadził z synem prywatną szkolę nauki jazdy.
Do ostatnich chwil aktywnie uczestniczył w działalności Związku. Wszyscy zapamiętamy kolegę Benedykta Damięckiego z pracy w zarządzie organizacji, udziału w spotkaniach integracyjnych i akcjach protestacyjnych. Był niezastąpionym źródłem wiedzy o działalności ostrołęckiej "Solidarności". 12 grudnia 2003 r. za zasługi dla oświaty oraz za pracę związkową został odznaczony Srebrną Odznaką Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność".

(Źródło: opracowanie własne na podstawie książki "Czterdzieści lat Solidarności oświatowej w Ostrołęce (1980 - 2020)", Jan Mironczuk, Ostrołęka 2020)

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w środę, 17 listopada 2021 r. o godzinie 12.00 w kaplicy Cmentarza Miejskiego na ul. Krańcowej w Ostrołęce/Wojciechowicach. Różaniec - we wtorek 16 listopada 2021 r. o godz. 17.00, środa - przed mszą św. o godz. 10.50 - w tym samym miejscu.

Szczere wyrazy współczucia składają rodzinie członkowie Organizacji Międzyzakładowej Nr 1568 NSZZ "Solidarność"
Pracowników Oświaty i Wychowania w Ostrołęce.

Przewodniczący Zarządu - Aleksander Zawalich

Uroczystość w Delegaturze w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie

Olszewo-Borki, 22.10.2021 r.

Uroczystość wręczenia medali, odznaczeń i nagród nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi szkół
Delegatura w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie


Na zdjęciu od lewej: Aleksander Zawalich, Marcin Grabowski, Roman Gawrych - Medal Komisji Edukacji Narodowej (na wniosek związków zawodowych), Robert Chorowicz, Krzysztof Wisniewski, Michał Giers - Medal Komisji Edukacji Narodowej, Renata Kosman (Przasnysz) - Nagroda Mazowieckiego Kuratora Oświaty
Wygenerowano w sekund: 0.06
1,470,362 unikalnych wizyt