Jak oglądać tę stronę?!

W prawym, górnym rogu tej strony są symbole - A+ , itd. służące do zmiany wielkości tekstu, marginesów i koloru. Można wybrać opcje najlepsze dla siebie, zwłaszacza wielkość tekstu ...

Po lewej stronie, powyżej tego tekstu, są szybkie przekierowania na strony: krajowej i regionalnej sekcji oświaty NSZZ "Solidarność". Między innymi dlatego na naszej stronie nie powtarzamy już tego, co można przeczytać na tamtych stronach, zwłaszcza na stronie KSOiW, która relacjonuje sprawy oświatowe na szczeblu krajowym. Ciekawe są tam np. zakładki: "Prawnik radzi", "Edukacja", ...

Odliczenie składek związkowych w PIT za 2023 rokSKŁADKI ZWIĄZKOWE ZA 2023 ROK MOŻNA ODLICZYĆ OD DOCHODU


Już drugi rok z rzędu można odliczyć (od dochodu przed opodatkowaniem) ulgę w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych.

Dla dochodów uzyskanych w 2023 roku limit tego odliczenia wzrósł z dotychczasowych 500 zł do kwoty 840 zł.
Przy maksymalnej kwocie odliczenia - 840 zł, zwrot składek wynosi 100 zł 80 gr (840 zł x 12%= 100,8 zł), czyli ok. 2-3 miesięczne składki w roku są zwracane podatnikowi.

Informacja o wysokości składek na ten cel (do wysokości limitu) zamieszczona jest przez pracodawcę w PIT-11, rubryka 123. Przy wypełnianiu przez podatnika aktywnych druków PIT składki odliczają się automatycznie.


Kurpiowska kartka świąteczna 2023 r.
Podsumowanie konkursu na “Kurpiowską kartkę świąteczną"”
zorganizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Myszyńcu


We wtorek 30 stycznia br., w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszyńcu odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu pn. "Kurpiowska kartka świąteczna". W konkursie wzięło udział 169 uczestników.

Nagrody NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Ostrołęce otrzymali:

Albert Trzcinka - Specjalny Ośrodek Szkolno-W w Czarni i Maja Prusaczyk - Szkoła Podstawowa w Lelisie.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Zdjęcie: Powiat Ostrołęki

Zebranie zarządu 07.12.2023 r.

ZEBRANIE ZARZĄDU /7 grudnia 2023 roku/


W czwartek, 7 grudnia 2023 r. odbyło się ostatnie w tym roku zebranie zarządu naszej organizacji związkowej. Obecnych było 10 na 12 członków zarządu. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji za okres jaki upłynął od ostatniego zebrania, a także:

- Przyjęto w szeregi NSZZ "Solidarność" 12 osób.

- Przyjęto uchwały o pokryciu kosztów związanych z organizacją spotkania opłatkowego - 18 grudnia br., wydania kalendarza na 2024 r. Na zdjęciu projekt kalendarza, który planujemy zakupić/wydać dla członków naszej organizacji;

- Przyjęto uchwałę o dofinansowaniu imprezy "Mikołajki na sportowo". Organizatorem tej charytatywnej imprezy jest nasza koleżanka Halina Pierzchała. Zakończenie odbyło się 6 grudnia 2023 r.

- W sprawach różnych: podsumowano wyjazd do Teatru Roma w Warszawie z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2023 r. (z wyjazdu skorzystało 47 osób), przypomniano o miejskich obchodach 42. rocznicy wprowadzenia przez władze PRL stanu wojennego - 13 grudnia 1981 r., itp.


Przewodniczący Zarządu - Aleksander Zawalich


42. rocznica stanu wojennego


42. ROCZNICA STANU WOJENNEGO

W dniu 13 grudnia 2023 r. mija 42. rocznica wprowadzenia w Polsce - przez władze PRL - stanu wojennego.

W rocznicę tego wydarzenia o godz. 18:00 w kościele Nawiedzenia NMP w Ostrołęce (fara), odbędzie się msza św. w intencji Ojczyzny i NSZZ "Solidarność". Po mszy zostaną złożone kwiaty pod pomnikiem patrona NSZZ "Solidarność" - bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Serdecznie zapraszamy członków i sympatyków Związku do udziału w uroczystości (zdjęcie: Chris Niedenthal).Zdjęcie pochodzi z albumu "Chris Niedenthal. Wybrane fotografie 1973-1989".

Wspomnienia z wakacji 2023


Rozstrzygnięto konkurs “Moje wspomnienia z wakacji”
zorganizowany przez myszyniecką Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną


W piątek, 27 października w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszyńcu miało miejsce uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego pt: "Moje wspomnienia z wakacji". Wzięło w nim udział 186 uczestników. Nasza organizacja związkowa tradycyjnie przygotowała nagrody dla uczestników konkursu. W tym roku wybraliśmy prace trojga uczestników:
1. Magdalena Podeszwa - Zespół Placówek Oświatowych w Dylewie,
2. Zofia Brakoniecka - Publiczna Szkoła Podstawowa Czarni,
3. Michał Turski - Publiczna Szkoła Podstawowa w Myszyńcu.


Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!
Zdjęcie: Powiat Ostrołęki

DEN 2023


Obchody Dnia Edukacji Narodowej 2023

W czwartek, 26 października 2023 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Nagoszewie odbyła się uroczystość wręczenia pracownikom oświaty odznaczeń państwowych i resortowych oraz nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Tegoroczna uroczystość miała charakter szczególnie uroczysty. Zorganizowana została przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w 250. rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.
Z rąk Sylwestra Dąbrowskiego - wicewojewody mazowieckiego oraz Krzysztofa Wiśniewskiego - mazowieckiego wicekuratora oświaty nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi szkół, za wyróżniającą pracę otrzymali nagrody i medale państwowe. Wśród wyróżnionych byli także członkowie naszej organizacji związkowej, którzy otrzymali:

Medal Złoty za Długoletnią Służbę: - Halina Knap - Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce;
Medal Srebrny za Długoletnią Służbę:
- Iwona Markowska - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce;
Medal Brązowy za Długoletnią Służbę:
- Aleksandra Dąbrowska-Kosiorek - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myszyńcu,
- Małgorzata Pieńkos - I Liceum Ogólnokształcące w Ostrołęce;
Medal Komisji Edukacji Narodowej:
- Agata Berkowska - Przedszkole Miejskie Nr 18 w Ostrołęce;
- Kazimierz Ciak - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ostrołęce,
- Elżbieta Niedźwiecka-Równa - Szkoła Podstawowa w Chudku;
Nagroda Ministra Edukacji i Nauki:
- Alina Bałdyga - Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce;
Nagroda Mazowieckiego Kuratora Oświaty:
- Jolanta Boruch - Przedszkole Miejskie Nr 18 w Ostrołęce,
- Dorota Kubiak - Szkoła Podstawowa w Kuninie.

Na zdjęciu od lewej: Aleksandra Dąbrowska-Kosiorek, Jolanta Boruch, Agata Berkowska, Alina Bałdyga, Dorota Kubiak, Elżbieta Niedźwiecka-Równa, Aleksander Zawalich i Kazimierz Ciak.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

Test Coopera 2023

Test Coopera dla wszystkich
23 września 2023 r.

W sobotę, 23 września 2023 r. na stadionie miejskim w Ostrołęce odbyła się kolejna edycja Testu Coopera. Organizatorem imprezy - podobnie jak w poprzednich latach - był Uczniowski Klub Sportowy „CLAN”, działający przy II Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce. Patronem tego wydarzenia była m. in. nasza organizacja związkowa. Test polegał na przebiegnięciu jak najdłuższego dystansu w ciągu 12 minut. Ostatni bieg imprezy, to tradycyjnie "Bieg Solidarności", w którym ufundowaliśmy dla zwycięzców nagrody rzeczowe.

Na zdjęciu zwycięzcy "Biegu Solidarności". Zdjęcie pochodzi ze strony internetowej UKS "CLAN" OSTROŁĘKA

Wyniki Biegu Solidarności:

Kobiety - I m. Aleksandra Stanisławska (2 660 m), II m. Elżbieta Bożomańska (2 550 m), III m. Natalia Szabłowska(2 465 m).

Mężczyźni - I m. Wiktor Olbryś (3 258 m), II m. Jarosław Madrak (3 055m), III m. Kacper Piasecki (2 735 m).

Wybory w Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność""Waldemar Jakubowski - nowym Przewodniczącym

Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania

NSZZ "Solidarność"

17–19 maja br. w Poroninie odbyło się XXXI Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Delegaci z Sekcji Regionalnych i Międzyregionalnych dokonali oceny działalności KSOiW w mijającej kadencji oraz wybrali nowe władze.

Delegaci zapoznali się ze sprawozdaniami ustępującego przewodniczącego Ryszarda Proksy i komisji rewizyjnej. Kolejnym punktem był wybór nowego przewodniczącego. Do wyborów przystąpiło dwóch kandydatów: Roman Laskowski i Waldemar Jakubowski. Już w pierwszej turze, przewagą zaledwie 3 głosów, nowym przewodniczącym został wybrany dr Waldemar Jakubowski z Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Środkowo-Wschodniego (Lublin).

Nowy przewodniczący w swojej prezentacji podkreślił konieczność poprawy komunikacji z członkami związku i szybką reakcję na problemy środowiska oświatowego oraz powołanie zespołów roboczych, w których oprócz członków Rady KSOiW uczestniczyć będą zainteresowani związkowcy.

Podjęte zostały uchwały i stanowiska m.in. w sprawie wynagrodzeń, promocji szkolnictwa specjalnego.

Delegaci wybrali Radę Sekcji Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania, Komisję Rewizyjną oraz delegatów na Kongres Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność”.

Członkami 50-cio osobowej Rady KSOiW zostało także 4 delegatów z Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Mazowsze: Jerzy Smoliński i Marcin Podlewski - już w pierwszej turze oraz Iwona Dziedzic-Myka i Jacek Kamiński - w trzeciej turze.

Wybory nadzorowała przedstawicielka Krajowej Komisji Wyborczej Ewa Zydorek, sekretarz KK.

Źródło: opracowanie własne na podstawie tekstu Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „S”

PRZEGLĄD OŚWIATOWY"PRZEGLĄD OŚWIATOWY" - OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

"Przegląd Oświatowy" – dwutygodnik NSZZ "Solidarności" Pracowników Oświaty i Wychowania, poświęcony problemom edukacji. Czasopismo zostało utworzone w 1985 roku na bazie podziemnych pism poświęconych oświacie "Tu i Teraz" oraz "Wiatr od morza". Począwszy od stycznia 2001 roku czasopismo wydawało Stowarzyszenie Instytut Promocji Nauczycieli "Solidarność". Redaktorem naczelnym był m.in. Stefan Kubowicz. Ostatni, 600 numer czasopisma ukazał się w grudniu 2019 r.

W biurze naszej organizacji w Ostrołęce zachowały się wszystkie egzemplarze z lat 2004 - 2019 (16 roczników, ostatnie 320 numerów). "Przegląd Oświatowy" to bezcenne źródło wiedzy o ludziach "Solidarności", którzy przez 30 lat starali się opisywać zmiany jakie zachodziły w Polskiej oświacie. Stałą rubryką, która cieszyła się ogromną popularnością był "Przegląd Prawny", redagowany przez zmarłego kilka lat temu mec. Bogumiła Soczyńskiego. W kilku numerach są materiały przesłane przez naszą organizację związkową.

Teraz pięknie oprawione tomy/roczniki zdobić będą naszą biblioteczkę.

IX OSTROŁĘCKI BIEG PAPIESKIIX OSTROŁĘCKI BIEG PAPIESKI

W Palmową Niedzielę, 2 kwietnia odbył się w Ostrołęce IX Bieg Papieski. Organizatorem biegu był Uczniowski Klub Sportowy „CLAN” działający przy II Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce.

Bieg na dystansie 3000 m był wspaniałą okazją do popularyzacji najprostszej formy ruchu, promowania zdrowego stylu życia i integracji międzypokoleniowej. Pokonując ten dystans można było oddać hołd wielkiemu Polakowi, Świętemu Janowi Pawłowi II, Patronowi Miasta Ostrołęki, w związku z przypadającą w tym roku 9. rocznicą jego kanonizacji (27.04.2014 r.) oraz 18. rocznicą śmierci (02.04.2005 r.). Bieg zgromadził na starcie ok. 200 uczestników. Wśród sponsorów imprezy był także Oddział w Ostrołęce NSZZ "Solidarność", który ufundował nagrody rzeczowe dla członków NSZZ "Solidarność", biorących udział w biegu.

Zdjęcie - Grzegorz Zawrotny.
Stoją od lewej: Jerzy Grabowski, Marianna Grabowska, Aleksander Zawalich - Przewodniczący Rady Oddziału w Ostrołęce NSZZ "Solidarność", Justyna Sokołowska, Anna Syguła, Elżbieta Kacprzyk i Joanna Popławska.


Wygenerowano w sekund: 0.04
1,794,681 unikalnych wizyt