Wybory 2010, 2014, 2018, 2023


Międzyzakładowe Zebranie Delegatów
/17 marca 2023 roku/


W piątek, 17 marca 2023 roku w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze naszej organizacji związkowej. W zebraniu wzięło udział 37 delegatów, wybranych w 29 okręgach wyborczych. Gościem zebrania był Pan Andrzej Piegutkowski - Przewodniczący Rady Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Mazowsze, który jednocześnie z upoważnienia Regionalnej Komisji Wyborczej czuwał nad poprawnością przebiegu wyborów. W pierwszej części spotkania, po wysłuchaniu sprawozdań z działalności zarządu i komisji rewizyjnej, delegaci przyjęli kilka ważnych uchwał.

Postanowiono, że w kadencji 2023 - 2028:

- zarząd organizacji będzie liczył 12 członków (wraz z przewodniczącym), a komisja rewizyjna - 4,
- organizacja będzie kontynuować przynależność do Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność".

Za zaangażowanie w pracę związkową członkowie ustępującego zarządu otrzymali pisemne podziękowania (zdjęcie powyżej).
W dalszej części zebrania przystąpiono do wyboru władz organizacji. W pierwszej turze wybrano przewodniczącego, którym ponownie został Aleksander Zawalich - nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce. Wybory kolejnych członków zarządu i komisji rewizyjnej przebiegły sprawnie. Już w pierwszych turach wybrano komplet władz organizacji.

Skład zarządu:
1. Aleksander Zawalich - ZSZ Nr 1 Ostrołęka
2. Dorota Kubiak - SP Kunin
3. Adam Dąbkowski - ZSZ Nr 1
4. Marianna Grabowska - PP-P Ostrołęka (emerytka)
5. Jarosław Justowicz - ZSZ Nr 2 Ostrołęka
6. Dominik Mydłowski - ZSZ Nr 1
7. Justyna Sokołowska - SP Dzbenin
8. Grzegorz Zawrotny - II LO w Ostrołęce
9. Waldemar Gwiazda - ZPO Dylewo
10. Małgorzata Pieńkos - I LO Ostrołęka
11.Zbigniew Zęgota - ZSZ Nr 1
12. Elżbieta Kacprzyk - Gimnazjum Olszewo-Borki (emerytka)

Komisja Rewizyjna:
1. Katarzyna Staszczuk - SP Nr 6 Ostrołęka
2. Kazimierz Ciak - SP Nr 1 Ostrołęka
3. Bogusław Kulczyk - III LO Ostrołęka
4. Joanna Skarzyńska - ZSZ Nr 4 Ostrołęka

W kolejnych głosowaniach wybrano także: 2 delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu Mazowsze, 9 delegatów na WZD Oddziału w Ostrołęce i 6 delegatów na WZD Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Mazowsze.

Władze organizacji dziękują Pani Alinie Bałdydze - Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce za pomoc w przeprowadzeniu zebrania. Poniżej zamieszczamy sprawozdanie z działalności zarządu za kadencję 2018 - 2023 oraz kilka zdjęć ilustrujących przebieg zebrania. W zakładce obok pt. "Władze organizacji" podajemy pełny skład zarządu i komisji rewizyjnej na nową kadencję.Sprawozdanie z działalności Komisji za kadencję 2018 - 2023

Foto: Dorota Kubiak i Justyna Sokołowska

Międzyzakładowe Zebranie Delegatów
/16 marca 2018 roku/


W piątek, 16 marca 2018 roku w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze naszej organizacji związkowej. W zebraniu wzięło udział 47 delegatów, wybranych w 25 okręgach wyborczych. Gościem zebrania był Pan Andrzej Piegutkowski - Przewodniczący Rady Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Mazowsze, który jednocześnie z upoważnienia Regionalnej Komisji Wyborczej czuwał nad poprawnością przebiegu wyborów. W pierwszej części spotkania, po wysłuchaniu sprawozdań Aleksandra Zawalicha - przewodniczącego komisji i Ewy Tarnowskiej - przewodniczącej komisji rewizyjnej, delegaci przyjęli kilka ważnych uchwał.

Postanowiono, że w kadencji 2018 - 2022:

- zarząd organizacji będzie liczył 15 członków (wraz z przewodniczącym), a komisja rewizyjna - 4,
- organizacja będzie kontynuować przynależność do Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność".

Za zaangażowanie w pracę związkową członkowie ustępującego zarządu otrzymali pisemne podziękowania.
W dalszej części zebrania przystąpiono do wyboru władz organizacji. W pierwszej turze wybrano przewodniczącego, którym ponownie został Aleksander Zawalich - nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce. Wybory kolejnych członków komisji - podobnie jak cztery lata temu - były emocjonujące. Nie wystarczyło czterech tur głosowań, aby wybrać kompletny skład zarządu (I tura - 11 członków, II tura - 1, III tura - 0 i IV tura - 0). Poprzestano więc na wyborze 12 z 14 członków. Do zwołania kolejnego Międzyzakładowego Zebrania Delegatów zarząd będzie pracował w niepełnym składzie.
W kolejnych głosowaniach wybrano także: 4 członków komisji rewizyjnej, 1 delegata na Walne Zebranie Delegatów Regionu Mazowsze, 9 delegatów na WZD Oddziału w Ostrołęce i 6 delegatów na WZD Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Mazowsze.

Władze organizacji dziękują Grzegorzowi Żebrowskiemu - Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce za pomoc w przeprowadzeniu zebrania. Poniżej zamieszczamy sprawozdanie z działalności zarządu za kadencję 2014 - 2018 oraz kilka zdjęć ilustrujących przebieg zebrania. W zakładce obok pt. "Władze organizacji" podajemy pełny skład zarządu i komisji rewizyjnej na nową kadencję.Sprawozdanie z działalności Komisji za kadencję 2014 - 2018

Foto: Dorota Kubiak i Grzegorz Zawrotny
Międzyzakładowe Zebranie Delegatów
/14 marca 2014 roku/


W piątek 14 marca 2014 roku w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze naszej organizacji związkowej. W zebraniu wzięło udział 59 z 62 delegatów wybranych w poszczególnych okręgach wyborczych. Gościem zebrania był Pan Andrzej Piegutkowski - Przewodniczący Rady Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Mazowsze, który jednocześnie z upoważnienia Regionalnej Komisji Wyborczej czuwał nad poprawnością przebiegu wyborów. W pierwszej części spotkania, po wysłuchaniu sprawozdań Aleksandra Zawalicha - przewodniczącego komisji i Dominika Mydłowskiego - przewodniczącego komisji rewizyjnej, delegaci przyjęli kilka ważnych uchwał.

Postanowiono m.in., że w kadencji 2014 - 2018:

- zarząd organizacji będzie liczył 15 członków (wraz z przewodniczącym), a komisja rewizyjna - 5,
- organizacja będzie kontynuować przynależność do Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność".

Wszyscy członkowie ustępującego zarządu i komisji rewizyjnej za zaangażowanie w pracę związkową otrzymali z rąk przewodniczącego pisemne podziękowania. Troje członków komisji - Helena Dąbrowska, Dorota Kubiak i Jarosław Justowicz - za 100% frekwencję na zebraniach i sumienne wykonywanie obowiązków otrzymało skromne upominki.
W dalszej części zebrania wybierano władze organizacji. W pierwszej turze wybrano przewodniczącego, którym ponownie został Aleksander Zawalich - nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce. Wybory kolejnych członków komisji - podobnie jak cztery lata temu - były bardzo emocjonujące. Potrzeba było aż czterech tur głosowań, aby wybrać kolejno 7, 4, 1 i 1 członka nowego zarządu. Na zakończenie wybrano także 5 członków komisji rewizyjnej, 1 delegata na Walne Zebranie Delegatów Regionu Mazowsze, 7 delegatów na WZD Oddziału w Ostrołęce NSZZ "Solidarność" i 5 delegatów na WZD Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Mazowsze.

Władze organizacji bardzo dziękują Grzegorzowi Żebrowskiemu - Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce, Zdzisławowi Kozłowskiemu - członkowi komisji i Alinie Bałdydze - członkowi Związku za pomoc w przeprowadzeniu zebrania. Poniżej zamieszczamy sprawozdanie z działalności zarządu za kadencję 2010 - 2014 oraz kilka zdjęć ilustrujących przebieg zebrania. W zakładce obok pt. "Władze organizacji" podajemy pełny skład zarządu i komisji rewizyjnej na nową kadencję.


Sprawozdanie z działalności Komisji za kadencję 2010 - 2014

Foto: Andrzej Piegutkowski, Aleksander Zawalich

Międzyzakładowe Zebranie Delegatów /12 marca 2010 roku/

W piątek, 12 marca 2010 roku w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze naszej organizacji związkowej. W zebraniu wzięło udział 49 z 51 delegatów, wybranych w poszczególnych okręgach wyborczych. Gościem zebrania był pan Andrzej Piegutkowski - Przewodniczący Rady Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Mazowsze, który jednocześnie, z upoważnienia Regionalnej Komisji Wyborczej, czuwał nad poprawnością przebiegu wyborów. W pierwszej części spotkania, po wysłuchaniu sprawozdań przewodniczącego (Aleksander Zawalich), skarbnika (Barbara Sokołowska) i przedstawiciela komisji rewizyjnej (Jadwiga Rybicka), delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującym władzom.

Następnie przyjęto kilka ważnych uchwał. Postanowiono m.in., że w kadencji 2010 - 2014:

- zarząd organizacji będzie liczył 20 członków (wraz z przewodniczącym), a komisja rewizyjna - 5,
- organizacja będzie kontynuować przynależność do Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność".

W dalszej części zebrania wybierano władze organizacji. Już w pierwszej turze wybrano przewodniczącego, którym ponownie został Aleksander Zawalich - nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce. Wybory kolejnych członków zarządu były bardzo emocjonujące. Potrzeba było aż trzech tur, aby wybrać kolejno 6, 7 i 5 członków nowego zarządu. Na zakończenie wybrano także 5 członków komisji rewizyjnej, 1 delegata na Walne Zebranie Delegatów Regionu Mazowsze, 4 delegatów na WZD Oddziału w Ostrołęce NSZZ "Solidarność" i 4 delegatów na WZD Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Mazowsze. Konieczność przeprowadzenia aż trzech tur głosowań na członków zarządu spowodowała, że zebranie znacznie przeciągnęło się w czasie i zakończyło się ok. godz. 15:30.
Władze organizacji bardzo dziękują Grzegorzowi Żebrowskiemu - Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce i Jarosławowi Justowiczowi - Przewodniczącemu Koła NSZZ "Solidarność" w tej szkole za pomoc w przeprowadzeniu zebrania. Cieszymy się, że zawsze możemy liczyć na pomoc naszych członków. Poniżej zamieściliśmy skróconą wersję sprawozdania z działalności zarządu za poprzednią kadencję oraz kilka zdjęć ilustrujących przebieg zebrania.


Sprawozdanie z działalności Komisji
Foto: Wiesław Kowalski
Wygenerowano w sekund: 0.03
1,857,518 unikalnych wizyt