Jak się zapisać?

        
Foto: Pamiątkowy medal wydany przez Region Mazowsze z okazji 25 – lecia „Solidarności”Jak się zapisać do naszej organizacji?


Do naszej organizacji związkowej może zapisać się każdy pracownik szkoły, przedszkola i placówki oświatowej z Ostrołęki i Powiatu Ostrołęckiego. Najprościej zgłosić taką gotowość do Przewodniczącego Koła. Jeśli w danym zakładzie pracy nie ma Koła, to można pobrać deklarację członkowską z poniższego linku (druk deklaracji ma 3 strony). To samo należy zrobić z wnioskiem o wydanie legitymacji elektronicznej. Następnie druki należy starannie wypełnić i dostarczyć do naszego biura lub wysłać pocztą na adres organizacji. Poza godzinami pracy biura można je  wrzucić do skrzynki na listy, w kopercie z napisem "Oświata". Dalej my się już wszystkim zajmiemy. Istnieje także możliwość zaproszenia przedstawiciela naszej organizacji związkowej na spotkanie informacyjne (w zakładzie pracy lub poza nim). Udział w spotkaniu nie zobowiązuje do zapisania się do naszej organizacji.


Kliknij, aby pobrać deklarację członkowską


Kliknij, aby pobrać wniosek o wydanie legitymacji elektronicznej


Jaka jest wysokość składki członkowskiej?

Miesięczna składka członkowska wynosi:

1/ dla osób będących w stosunku pracy – 0,82%:

a/ miesięcznych przychodów, osiąganych u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z uwzględnieniem dodatków płacowych, z wyjątkiem: przychodów osiąganych z tytułu godzin nadliczbowych, przychodów zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz różnego rodzaju deputatów, rekompensat, ekwiwalentów, odszkodowań, odpraw, nagród – w tym jubileuszowych – oraz świadczeń finansowanych ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub świadczeń urlopowych wypłacanych w zamian tych świadczeń.

Średnia wysokość składki w naszej organizacji związkowej w 2019 r. wynosiła ok. 35 zł/miesiąc od osoby. Ponad 40% składek przekazujemy do struktur związkowych wyższego szczebla. Pozostałą część przeznaczamy na bieżącą działalność organizacji.Wygenerowano w sekund: 0.02
1,895,864 unikalnych wizyt