Zebrania Zarządu

KADENCJA 2023 - 2028
ZEBRANIE ZARZĄDU /26 czerwca 2024 roku/


W środę, 26 czerwca 2024 r. odbyło się kolejne zebranie zarządu naszej organizacji związkowej. Obecnych było 7 na 12 członków zarządu oraz przedstawiciel komisji rewizyjnej. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji za okres jaki upłynął od ostatniego zebrania, a także:

- Podniesiono wysokość zasiłków statutowych wypłacanych członkom organizacji z tytułu urodzenia dziecka, śmierci członka rodziny - z 200 do 300 zł.
- Wytypowano przedstawicieli organizacji do pracy w komisjach konkursowych na dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, znajdujących się w zasięgu działania naszej organizacji związkowej, które odbędą się w okresie wakacji.
- Przyjęto uchwałę o organizacji i częściowym sfinansowaniu wycieczki związkowej w Bieszczady - 21 - 26 lipca 2024 r. (dopłata do autokaru).
- Omówiono udział członków organizacji w manifestacji w Warszawie 10 maja 2024 r., zorganizowanej przez Komisję Krajową NSZZ "Solidarność" i NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych, pod hasłem: Precz z "Zielonym Ładem".

W biurze organizacji w Ostrołęce , Plac Bema 12, zbieramy podpisy pod referendum w tej sprawie.

Przewodniczący Zarządu - Aleksander Zawalich
ZEBRANIE ZARZĄDU /7 grudnia 2023 roku/


W czwartek, 7 grudnia 2023 r. odbyło się ostatnie w tym roku zebranie zarządu naszej organizacji związkowej. Obecnych było 10 na 12 członków zarządu. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji za okres jaki upłynął od ostatniego zebrania, a także:

- Przyjęto w szeregi NSZZ "Solidarność" 12 osób.

- Przyjęto uchwały o pokryciu kosztów związanych z organizacją spotkania opłatkowego - 18 grudnia br., wydania kalendarza na 2024 r. Na zdjęciu projekt kalendarza, który planujemy zakupić/wydać dla członków naszej organizacji;

- Przyjęto uchwałę o dofinansowaniu imprezy "Mikołajki na sportowo". Organizatorem tej charytatywnej imprezy jest nasza koleżanka Halina Pierzchała. Zakończenie odbyło się 6 grudnia 2023 r.

- W sprawach różnych: podsumowano wyjazd do Teatru Roma w Warszawie z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2023 r. (z wyjazdu skorzystało 47 osób), przypomniano o miejskich obchodach 42. rocznicy wprowadzenia przez władze PRL stanu wojennego - 13 grudnia 1981 r., itp.


Przewodniczący Zarządu - Aleksander Zawalich

ZEBRANIE ZARZĄDU /29 sierpnia 2023 roku/


We wtorek, 29 sierpnia 2023 r. odbyło się kolejne zebranie zarządu naszej organizacji związkowej. Obecnych było 11 na 12 członków zarządu. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji za okres jaki upłynął od ostatniego zebrania, a także:

- Przyjęto w szeregi organizacji 1 nowego członka (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Czarni);

- Omówiono udział przedstawicieli naszej organizacji w pracach komisji konkursowych na dyrektorów szkół. W wakacje członkowie naszej organizacji, jako przedstawiciele związków zawodowych, brali udział w 7 konkursach, w gminach: Czerwin (SP w Piskach), Lelis (SP w Białobieli, Dąbrówce, Obierwi i Nasiadkach) i Myszyniec (PSP w Myszyńcu i PSP w Wykrocie).

- Omówiono udział przedstawicieli naszej organizacji w pracach komisji kwalifikacyjnych na stopień nauczycieli dyplomowanych w postępowaniach - p. Rafała Kochańskiego (SP Ołdaki) i p. Diany Zawalich (SP w Laskowcu). Oba postępowania zakończyły się powodzeniem, a nasi członkowie zaprezentowali wysoki poziom odpowiedzi na pytania komisji.

- Omówiono wnioski z opiniowania przez związki zawodowe aneksów do arkuszy organizacyjnych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, znajdujących się w zasięgu działania naszej organizacji na rok szkolny 2023/2024. W sierpniu zaopiniowaliśmy 33 aneksy. - Wspomniano o wycieczce związkowej do Zakopanego w lipcu br. Na zdjęciu uczestnicy wycieczki w Kalwarii Zebrzydowskiej. Zdjęcie przesłał p. Waldemar Gwiazda.

- Przyjęto uchwały:
· o organizacji i częściowym sfinansowaniu wyjazdu do teatru - 15 października 2023 r. (niedziela) z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2023;
· o zakupie nagród rzeczowych na "Bieg Solidarności", na wniosek UKS "Clan" działający przy II LO w Ostrołęce - 23 września br. stadion miejski w Ostrołęce;
· przyznano członkowi organizacji zapomogę zdrowotną.

Przewodniczący Zarządu - Aleksander Zawalich

ZEBRANIE ZARZĄDU /31 maja 2023 roku/


W środę, 31 maja 2023 r. odbyło się kolejne zebranie zarządu naszej organizacji związkowej. Obecnych było 11 na 12 członków zarządu. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji za okres jaki upłynął od ostatniego zebrania, a także:

- Przyjęto w szeregi organizacji 2 nowych członków.

- Omówiono udział przedstawicieli naszej organizacji w wyborach od Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Mazowsze oraz Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność".

- Omówiono efekty opiniowania przez związki zawodowe projektów arkuszy organizacyjnych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, znajdujących się w zasięgu działania naszej organizacji związkowej. W kwietniu zaopiniowano ponad 90 arkuszy. W przypadku kilku szkół były to opinie negatywne.

- Przedstawiono wyniki konkursów na dyrektorów szkół. W Szkole Podstawowej w Troszynie zwyciężyła p. Marzena Borkowska, a w Szkole Podstawowej w Dzbeninie p. Małgorzata Cichocka. Obie Panie są członkami naszej organizacji związkowej.

- Przyjęto uchwały:
· organizacji i sfinansowaniu spotkania integracyjnego - 16 czerwca 2023 r. (piątek),
· organizacji i sfinansowaniu wycieczki związkowej w Tatry - 27 lipca - 1 sierpnia 2023 r.,
· o sfinansowaniu zakupu słodyczy na zawody sportowe z okazji Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej Nr 10 w Ostrołęce, na wniosek UKS "Atleta" Ostrołęka,
· o pokryciu kosztów oprawy introligatorskiej "Przeglądu "Oświatowego".

Przewodniczący Zarządu - Aleksander Zawalich
KADENCJA 2018 - 2023

ZEBRANIE ZARZĄDU /15 marca 2023 roku/


W środę, 15 marca 2023 r. odbyło się ostatnie w bieżącej kadencji zebranie zarządu naszej organizacji związkowej. Obecnych było 8 na 11 członków zarządu. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji za okres jaki upłynął od ostatniego zebrania, a także:

- Przedstawiono członkom zarządu protokół Komisji Rewizyjnej za 2022 r.
- Przyjęto w szeregi organizacji 3 nowych członków.
- Przyjęto uchwały budżetowe:
· zatwierdzono bilansu i rachunek wyników za 2022 r.,
· przyjęto uchwałę ws.przeznaczenia środków finansowych pozostałych z 2022 r. na działalność organizacji w roku 2023,
· zatwierdzono projektu budżetu na 2023 rok.

- Przyjęto uchwałę ws. zatwierdzenia listy delegatów na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów w dniu 17 marca 2023 r. Nowe władze organizacji będzie wybierać 37 delegatów - 21 osób z Ostrołęki, po 3 osoby z Myszyńca, Rzekunia, Kadzidła , po 2 osoby z Troszyna i Goworowa i po 1 osobie z Olszewa-Borek, Czerwina i Łysych.

Przewodniczący Zarządu - Aleksander Zawalich

ZEBRANIE ZARZĄDU /30 stycznia 2023 roku/


W poniedziałek, 30 stycznia 2023 r. odbyło się pierwsze w tym roku zebranie zarządu naszej organizacji związkowej. Obecnych było 9 na 11 członków zarządu. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji za okres jaki upłynął od ostatniego zebrania, a także:

- Przyjęto uchwałę o organizacji wyborów na kadencję 2023 - 2028.

Najważniejsze postanowienia uchwały przedstawiają się następująco:

1. Wyborów władz statutowych organizacji dokona Międzyzakładowe Zebranie Delegatów.
2. W 29 okręgach wyborczych wybiera się 37 delegatów.
3. Minimalny okręg wyborczy liczy co najmniej 6 członków Związku.
4. Delegatów na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów wybiera się na podstawie następującego klucza – jeden delegat na każdą pełną liczbę 6 członków Związku.
5. Wybory w okręgach należy przeprowadzić do 11 marca 2023 r. (sobota).
6. Termin Międzyzakładowego Zebrania Delegatów wyznacza się na dzień 17 marca 2023 roku (piątek), o godzinie 9:00.

W najbliższym czasie przekażemy do Kół odpowiednie dokumenty wyborcze (lista obecności na zebraniu, protokół z wyborów delegata/delegatów, instrukcję przeprowadzenia wyborów, itp.).

- Przyjęto uchwałę o przyznaniu członkowi zarządu - kol. Adamowi Dąbkowskiemu - Złotej Odznaki Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność".

Przewodniczący Zarządu - Aleksander Zawalich
ZEBRANIE ZARZĄDU /12 grudnia 2022 roku/

W poniedziałek, 12 grudnia 2022 r. odbyło się ostatnie w tym roku zebranie zarządu naszej organizacji związkowej. Obecnych było 7 na 11 członków zarządu. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji za okres jaki upłynął od ostatniego zebrania, a także:

- Przyjęto w szeregi NSZZ "Solidarność" 3 osoby.

- Przyjęto uchwały o pokryciu kosztów związanych z organizacją spotkania opłatkowego - 19 grudnia br., wydania kalendarza na 2023 r. Na zdjęciu projekt kalendarza na 2023 r., który planujemy zakupić/wydać dla członków naszej organizacji;

- Przyjęto uchwałę o przyznaniu członkowi organizacji zapomogi zdrowotnej.

- Przyjęto uchwałę o dofinansowaniu imprezy "Mikołajki na sportowo". Organizatorem tej charytatywnej imprezy jest nasza koleżanka Halina Pierzchała. Zakończenie odbyło się 6 grudnia 2022 r.

- W sprawach różnych: podsumowano wyjazd do Teatru Komedia w Warszawie z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2022 r. (z wyjazdu skorzystało 47 osób), przypomniano o miejskich obchodach 41. rocznicy wprowadzenia przez władze PRL stanu wojennego - 13 grudnia 1981 r., itp.

Przewodniczący Zarządu - Aleksander ZawalichZEBRANIE ZARZĄDU /21 września 2022 roku/

W środę, 21 września 2022 r. odbyło się pierwsze - po wakacyjnej przerwie - zebranie zarządu naszej organizacji związkowej. Obecnych było 9 na 11 członków zarządu. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji za ostatni okres, a także:

- Przyjęto w szeregi NSZZ "Solidarność" 11 osób.
- Przyjęto uchwałę o pokryciu kosztów związanych z organizacją wyjazdu do teatru z okazji Dnia Edukacji Narodowej (Teatr Komedia w Warszawie, 2022-10-28 godz. 19:00 - "W łóżku z rabusiem" + Najlepsze z Najlepszych, więcej na ten temat wkrótce).
- Przyjęto uchwałę o przyznaniu członkom organizacji dwóch zapomóg finansowych.
- Przyjęto uchwałę o zakupie nagród na "Bieg Solidarności" w Teście Coopera dla Wszystkich - 24 września 2022 r.
- W sprawach różnych: wytypowano członka organizacji do Srebrnej Odznaki Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność"; omówiono - przebieg wycieczki związkowej; wyniki konkursów na dyrektorów szkół; ostrołęckie obchody 42. rocznicy powstania NSZZ "Solidarność"; opiniowanie aneksów do arkuszy organizacyjnych jednostek oświatowych; przeprowadzono ankietę Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" ws. gotowości członków organizacji do akcji protestacyjnych, w związku z niskimi płacami w oświacie (ostatnia podwyżka wynagrodzeń z 1 września 2022 r. dodała do portfeli nauczycieli trochę drobnych); itp.

Przewodniczący Zarządu - Aleksander Zawalich

ZEBRANIE ZARZĄDU /2 marca 2022 roku/

W Środę Popielcową, 2 marca 2022 r. odbyło się kolejne w tej kadencji zebranie zarządu naszej organizacji związkowej. Obecnych było 8 na 11 członków zarządu. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji za ostatni okres, a także:

- Przyjęto w szeregi NSZZ "Solidarność" 1 osobę.
- Podjęto uchwały budżetowe, m.in. zatwierdzono rachunek wyników i bilans za 2021 r. oraz przyjęto projekt budżetu organizacji na rok 2022.
- Znowelizowano uchwałę o ochronie członków organizacji.
- Postanowiono wesprzeć finansowo wydanie tomiku wierszy kol. Arka Kruczyka ("Historia Jednego Ciągu").
- W ramach wsparcia Narodu Ukraińskiego w wojnie z Rosją zakupiono artykuły higieniczne i spożywcze za kwotę 500 zł. Więcej na ten temat zamieściliśmy na naszej stronie na Facebooku (https://www.facebook.com/Om1568-Ostrołęka).
- Przyznano członkowi organizacji zapomogę zdrowotną. W roku 2021 na zasiłki socjalne dla naszych członków przeznaczono kwotę 4 700 zł.
- Podniesiono składkę związkową dla emerytów z 25 na 50 zł na rok.
- Omówiono informację organów prowadzących o średnich wynagrodzeniach nauczycieli w 2021 r. W Baranowie, Czarni, Czerwinie, Łysych i Troszynie nie osiągnięto gwarantowanych przez państwo średnich wynagrodzeń nauczycieli, zwłaszcza wśród nauczycieli mianowanych i dyplomowanych. Dlatego konieczne było wypłacenie dużych dodatków wyrównawczych. Szczegółowe zestawienie informacji przekazanych nam przez samorządy znajduje się w artykule poniżej.

Przewodniczący Zarządu - Aleksander Zawalich

ZEBRANIE ZARZĄDU /1 grudnia 2021 roku/

W środę, 1 grudnia 2021 r. odbyło się kolejne w tej kadencji zebranie zarządu naszej organizacji związkowej. Obecnych było 8 na 11 członków zarządu (mandaty 2 członków zarządu wygasły z mocy prawa). W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji za ostatni okres, a także:

- Przyjęto w szeregi NSZZ "Solidarność" 5 osób;
- Przedstawiono informację o bieżącej działalności organizacji (opiniowanie pracy dyrektorów, udział w pracach komisji konkursowych na dyrektorów, udział w uroczystościach, przygotowanie wniosków na nagrody dla pracowników oświaty, wypełnianie obowiązków sprawozdawczych, udzielanie odpowiedzi na zapytania pracodawców, interwencja u pracodawców w sprawach pracowniczych, wspieranie różnych inicjatyw naszych członków, itp.);
- Przyjęto uchwałę o pokryciu kosztów organizacji spotkania opłatkowego w dniu 17 grudnia 2021 r., piątek (więcej informacji wkrótce). Na zdjęciu projekt kalendarza na 2022 r., który planujemy zakupić/wydać dla członków naszej organizacji;
- Wytypowano przedstawiciela organizacji do pracy w komisji konkursowej na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce;
- Przyznano członkowi organizacji zapomogę zdrowotną,
- Postanowiono wesprzeć finansowo imprezę pn. "Mikołajki na sportowo", na rzecz dzieci z Domu Dziecka w Ostrołęce;

- W sprawach różnych: podsumowano wyjazd do Teatru Muzycznego ROMA w Warszawie z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2021 r. (z wyjazdu skorzystało 57 osób), zaproszono członków organizacji na Mszę św. w intencji Ojczyzny i NSZZ "Solidarność", w 40. rocznicę wprowadzania w Polsce stanu wojennego - 13 grudnia 2021 r. (poniedziałek), godz. 18.00, kościół farny w Ostrołęce.

Przewodniczący Zarządu - Aleksander Zawalich

ZEBRANIE ZARZĄDU /1 września 2021 roku/

W środę, 1 września 2021 r. odbyło się kolejne w tej kadencji zebranie zarządu naszej organizacji związkowej. Obecnych było 10 na 13 członków zarządu. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji za ostatni okres, a także:

- Przyjęto w szeregi NSZZ "Solidarność" 5 osób;
- Przedstawiono informację o opiniowaniu aneksów do arkuszy organizacyjnych szkół; przedszkoli i placówek oświatowych na rok szkolny 2021/2022. Łącznie w sierpniu i wrześniu br. zaopiniowano kilkadziesiąt aneksów;
- Przyjęto uchwałę o pokryciu części kosztów związanych z organizacją wyjazdu do teatru z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w dniu 10 października 2021 r., niedziela (więcej informacji wkrótce);
- Wytypowano trzech kolejnych członków organizacji do Srebrnej Odznaki Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
- Przyznano członkowi organizacji zapomogę zdrowotną,
- Przyjęto uchwałę o zakupie nagród dla zwycięzców "Biegu Solidarności" w ostrołęckiej edycji Testu Coopera dla Wszystkich (stadion miejski w Ostrołęce przy ul. Witosa 25 września 2021 r.);
- W sprawach różnych: wytypowano trzech członków organizacji do Srebrnej Odznaki Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność", omówiono - przebieg wycieczki związkowej, wyniki konkursów na dyrektorów szkół, ostrołęckie obchody 41. rocznicy powstania NSZZ "Solidarność", przebieg akcji zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy "Emerytura za staż 35/40". Więcej na ten temat można przeczytać klikając w link:
Emerytura za staż

Przewodniczący Zarządu - Aleksander Zawalich

ZEBRANIE ZARZĄDU /28 kwietnia 2021 roku/

W środę, 28 kwietnia 2021 r. odbyło się kolejne w tej kadencji zebranie zarządu naszej organizacji związkowej. Obecnych było 9 na 13 członków zarządu. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji za ostatni okres, a także:

- Przyjęto w szeregi NSZZ "Solidarność" 3 osoby.
- Wytypowano przedstawicieli organizacji do pracy w komisjach konkursowych na dyrektorów, ogłoszonych przez Miasto Ostrołękę (Przedszkola Miejskie Nr 5, 8, 16 i 18, Szkoły Podstawowe Nr 3, 4 i 6, II Liceum Ogólnokształcące i Zespół Szkół Zawodowych Nr 1).
- Przyjęto uchwałę o pokryciu części kosztów związanych z organizacją wycieczki związkowej w Bieszczady, w dniach 23 – 28 lipca 2021 r.
- Przedstawiono informację o opiniowaniu projektów arkuszy organizacyjnych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych na rok szkolny 2021/2022. Łącznie w kwietniu br. zaopiniowano 86 arkuszy.
- Przyznano członkowi organizacji zapomogę zdrowotną.
- Postanowiono zorganizować spotkanie integracyjne członków organizacji, pod koniec czerwca br. Więcej na ten temat wkrótce.

Przewodniczący Zarządu - Aleksander Zawalich

ZEBRANIE ZARZĄDU /8 marca 2021 roku/

W poniedziałek, 8 marca 2021 r. odbyło się kolejne w tej kadencji zebranie zarządu naszej organizacji związkowej (w formie zdalnej). Obecnych było 12 na 13 członków zarządu. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji za ostatni okres, a także:

- Przyjęto w szeregi NSZZ "Solidarność" 6 osób.
- Podjęto uchwały budżetowe, m.in. zatwierdzono rachunek wyników i bilans za 2020 r. oraz przyjęto projekt budżetu organizacji na rok 2021.
- Znowelizowano uchwałę o ochronie członków organizacji.
- Omówiono informację organów prowadzących o średnich wynagrodzeniach nauczycieli w 2020 r. W Baranowie, Czerwinie, Łysych i Troszynie nie osiągnięto gwarantowanych przez państwo średnich wynagrodzeń nauczycieli, zwłaszcza wśród nauczycieli mianowanych i dyplomowanych. Dlatego konieczne było wypłacenie dużych dodatków wyrównawczych. Szczegółowe zestawienie informacji przekazanych przez samorządy - wkrótce.

Wygląda na to, że Miasto Ostrołęka kolejny rok próbuje oszczędzać na oświacie. Nadal ogranicza liczbę oddziałów/grup w szkołach, a zadanie prowadzenia przedszkoli jawnie już "spycha" na podmioty prywatne, ograniczając nabór dzieci do przedszkoli miejskich. W ciągu 2 lat rządów prezydenta Łukasza Kulika ubyło w ostrołęckiej oświacie 108 etatów nauczycielskich i pewnie kilkanaście etatów pracowników administracji i obsługi szkół. "Bizancjum" - jak określano sytuację w oświacie za poprzedniej władzy, zastąpiły obecnie - "płacz i zgrzytanie zębów".

- Planowana jest 6-dniowa wycieczka związkowa w Bieszczady: 23 - 28 lipca 2021 roku (piątek - środa).

Przewodniczący Zarządu - Aleksander Zawalich

ZEBRANIE ZARZĄDU /4 grudnia 2020 roku/


W piątek, 4 grudnia 2020 r. odbyło się kolejne w tym roku zebranie zarządu naszej organizacji związkowej (w formie zdalnej). W zebraniu wzięło udział 12 na 13 członków zarządu oraz przewodnicząca komisji rewizyjnej. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji za ostatni okres, a także:

- Przyjęto w szeregi NSZZ "Solidarność" 5 osób.

- Postanowiono pokryć koszty zakupu paczek świątecznych dla członków organizacji oraz wydania kalendarza ściennego na 2021 r. (projekt na zdjęciu).

- Postanowiono dofinansować imprezę pn. "Mikołajki na sportowo", organizowaną przez Uczniowski Klub Sportowy "CLAN" przy II LO w Ostrołęce.

- Poinformowano zebranych o Mszy św. w intencji Ojczyzny i NSZZ "Solidarność" w kościele farnym w Ostrołęce - 13 grudnia br. o godz. 18.00, w 39. rocznicę wprowadzenia przez władze PRL stanu wojennego.

- W związku z obowiązującym zakazem organizowania spotkań okolicznościowych (COVID-19) zrezygnowano w tym roku z organizacji spotkania opłatkowego. Paczki świąteczne i kalendarze, będą do odebrania przez członków w biurze organizacji (Ostrołęka, pl. Gen. J. Bema 12), w godzinach 12.00 – 16.00:
1. 18 grudnia (piątek),
2. 19 grudnia (sobota),
3. 21 grudnia (poniedziałek).
Możliwy będzie odbiór paczki w innym terminie, po uprzednim uzgodnieniu tego z przewodniczącym (nr tel. 502 646 899).


Przewodniczący Zarządu - Aleksander ZawalichZEBRANIE ZARZĄDU /9 września 2020 roku/

W środę, 9 września 2020 r. odbyło się pierwsze po wakacyjnej przerwie zebranie zarządu naszej organizacji związkowej. W zebraniu wzięło udział 10 na 13 członków zarządu. W trakcie spotkania przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji za okres, jaki minął od ostatniego zebrania, a także:

- Przyjęto w szeregi NSZZ "Solidarność" 5 osób;
- Podjęto uchwałę o dofinansowaniu spotkania integracyjnego/wyjazdu do teatru z okazji Dnia Edukacji Narodowej (więcej informacji wkrótce);
- objęto ochroną związkową następnych 2 członków organizacji;
- przyznano jednej osobie zapomogę zdrowotną;
- postanowiono ufundować nagrody dla zwycięzców "Biegu Solidarności" w ostrołęckiej edycji Testu Coopera (26 września br., stadion miejski w Ostrołęce godz. 13.30);

W sprawach różnych omówiono: awans zawodowy członków organizacji; przebieg wycieczki związkowej; wyniki konkursów na dyrektorów szkół, w których uczestniczyli przedstawiciele naszej organizacji; ostrołęckie obchody 40. rocznicy powstania NSZZ "Solidarność"; współpracę Oddziału w Ostrołęce NSZZ "Solidarność" z Delegaturą Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie przy organizacji wystawy "Tu rodziła się Solidarność" (lipiec 2020 r.); opiniowanie arkuszy i aneksów do arkuszy organizacyjnych jednostek oświatowych; dystrybucję bonów wypoczynkowych, ufundowanych przez Komisję Krajową NSZZ "Solidarność" z okazji 40. rocznicy powstania Związku (200 zł) - do wykorzystania w obiektach związkowych do końca lipca przyszłego roku (regulamin wykorzystania bonu w linku poniżej); itp.

Regulamin wykorzystania bonu

Przewodniczący Zarządu - Aleksander Zawalich

ZEBRANIE ZARZĄDU /16 czerwca 2020 roku/

We wtorek, 16 czerwca 2020 r. odbyło się kolejne w tej kadencji zebranie zarządu naszej organizacji związkowej. W zebraniu wzięło udział 8 na 13 członków zarządu. W trakcie spotkania przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji za okres, jaki minął od ostatniego zebrania, a także:

- Przyjęto w szeregi NSZZ "Solidarność" 5 osób (nie przyjęto jednej osoby).

- Podjęto uchwałę o dofinansowaniu wycieczki związkowej w Tatry 25-30 lipca 2020 r.

- Przedstawiono informację o zmianach w zatrudnieniu nauczycieli w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych na obszarze działania organizacji. Według szacunkowych danych w roku szkolnym 2020/2021 ok. 150 nauczycieli będzie pracować w niepełnym wymiarze zatrudnienia. Z częścią nauczycieli planowane jest rozwiązanie stosunku pracy. Najwięcej niekorzystnych zmian jest w ostrołęckich przedszkolach. W jednym nich, na 14 nauczycieli, tylko 2 ma planowane pełne etaty.

- Ze względu na przedłużający się okres zagrożenia epidemią (COVID-19) zrezygnowano (przynajmniej na razie) z organizacji spotkania integracyjnego.

- Przedstawiono odpowiedź Państwowej Inspekcji Pracy na zapytanie związków zawodowych, dotyczącą funduszu socjalnego. Z pisma wynika, że dofinansowanie do wypoczynku pracownika może być przyznane nie tylko na podstawie faktur potwierdzających poniesione koszty, ale także na podstawie oświadczenia pracownika o organizacji takiego wypoczynku we własnym zakresie.

Przewodniczący Zarządu - Aleksander Zawalich

ZEBRANIE ZARZĄDU /20 kwietnia 2020 roku/

W poniedziałek, 20 kwietnia 2020 r. odbyło się kolejne w tej kadencji zebranie zarządu naszej organizacji związkowej (w formie zdalnej w związku z pandemią koronawirusa). W zebraniu wzięło udział 12 na 13 członków zarządu. W trakcie spotkania przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji za okres, jaki minął od ostatniego zebrania, a także:

- Przyjęto w szeregi NSZZ "Solidarność" 2 osoby.
- Podjęto uchwałę o sfinansowaniu II wydania monografii naszej organizacji związkowej pt.: "Czterdzieści lat Solidarności oświatowej w Ostrołęce (1980 - 2020)".
- Przedstawiono informację o zaopiniowaniu projektów arkuszy organizacyjnych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych na rok szkolny 2020/2021.
- Znowelizowano uchwałę o ochronie członków Związku do 2023 r. (art. 32 ustawy o związkach zawodowych).

Podjęliśmy działania ws. wypłacenia części dodatku wyrównawczego emerytom w gminie Baranowo za 2019 r. z tytułu nie osiągnięcia przez organ prowadzący średnich wynagrodzeń nauczycieli. Skierowaliśmy wniosek do PIP ws. przeprowadzenia kontroli poprawności naliczania wynagrodzeń nauczycielom SOS-W w Ostrołęce, realizujących w ramach pensum (18 godz.) zajęcia z rewalidacji i WWRD.

ZEBRANIE ZARZĄDU /9 marca 2020 roku/

W poniedziałek, 9 marca 2020 r. odbyło się kolejne w tej kadencji zebranie zarządu naszej organizacji związkowej. Obecnych było 7 na 13 członków zarządu. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji za ostatni okres, a także:

- Przyjęto w szeregi NSZZ "Solidarność" 2 osoby.
- Podjęto uchwały budżetowe, m.in. zatwierdzono rachunek wyników i bilans za 2019 r. oraz przyjęto projekt budżetu organizacji na rok 2020.
- Przedstawiono zebranym informację o średnich wynagrodzeniach nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w samorządach objętych działalnością organizacji. W niektórych samorządach, np. Baranowo, Czerwin, Łyse i Troszyn, konieczna była wypłata dodatków wyrównawczych.

- Planowana jest 6-dniowa wycieczka związkowa do Zakopanego (25 - 30 lipca 2020 r.).
- Planowane jest II wydanie książki o ostrołęckiej "Solidarności" oświatowej pt. "Czterdzieści lat "Solidarności" oświatowej w Ostrołęce (1980 - 2020)". Pierwsze wydanie monografii naszej organizacji związkowej ukazało się w 2010 r. i cieszyło się dużą popularnością wśród członków i sympatyków Związku. Bieżące wydanie będzie poprawione i uzupełnione o kolejnych dziesięć lat naszej działalności. Ciekawym wątkiem będzie z pewnością opis strajku nauczycieli z kwietnia 2019 roku. Książka ma być wydana w większym formacie i w twardej oprawie. Wydanie książki będzie miało związek z przypadającymi w tym roku obchodami 40. rocznicy powstania NSZZ "Solidarność".ZEBRANIE ZARZĄDU /27 listopada 2019 roku/


W środę, 27 listopada 2019 r. odbyło się kolejne w tej kadencji zebranie zarządu naszej organizacji związkowej. Obecnych było 10 członków zarządu oraz przewodnicząca komisji rewizyjnej. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji za ostatni okres, a także:

- Przyjęto w szeregi NSZZ "Solidarność" 8 osób.

- Postanowiono pokryć koszty organizacji spotkania opłatkowego - 17 grudnia br. (wtorek), o godz. 17.30 w Pensjonacie "Wioletta" oraz wydania kalendarza ściennego na 2020 r. (projekt na zdjęciu).

- Postanowiono dofinansować imprezę pn. "Mikołajki na sportowo", organizowaną przez Uczniowski Klub Sportowy "CLAN" przy II LO w Ostrołęce.

- Poinformowano zebranych o Mszy św. w intencji Ojczyzny i NSZZ "Solidarność" w kościele farnym w Ostrołęce - 13 grudnia br. o godz. 18.00, w 38. rocznicę wprowadzenia przez władze PRL stanu wojennego.ZEBRANIE ZARZĄDU /23 września 2019 roku/

W poniedziałek, 23 września 2019 r. odbyło się kolejne w tej kadencji zebranie zarządu naszej organizacji związkowej. Obecnych było 10 członków zarządu oraz przewodnicząca komisji rewizyjnej. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji za ostatni okres, a także:
- Przyjęto w szeregi NSZZ "Solidarność" 3 osoby.
- Przyznano dwie zapomogi zdrowotne.
- Postanowiono pokryć koszty wyjazdu członków organizacji do teatru 12 października br.
- Przedstawiono wyniki konkursów na dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w Ostrołęce i powiecie ostrołęckim. W okresie wakacji odbyły się 32 konkursy.
- Omówiono wyniki opiniowania przez związki zawodowe aneksów do arkuszy organizacyjnych jednostek oświatowych. Do dnia dzisiejszego zaopiniowano 71 aneksów.
- Postanowiono dofinansować budowę Bursztynowego Ołtarza Ojczyzny w kościele św. Brygidy w Gdańsku.
- Postanowiono zakupić nagrody dla najlepszych biegaczy w Biegu Solidarności rozgrywanym w ramach "Testu Coopera", organizowanego przez UKS "CLAN" z II LO w Ostrołęce (28.09.2019 r.).
- W sprawach różnych przewodniczący poinformował o zmianie przewodniczącej Koła i zastępcy w ZSZ Nr 3 w Ostrołęce oraz udziale członków organizacji w wycieczce do Gdańska z okazji 39. rocznicy powstania NSZZ "Solidarność", 31 sierpnia br. Na zdjęciu część uczestników wycieczki.

ZEBRANIE ZARZĄDU /5 czerwca 2019 roku/

W środę, 5 czerwca 2019 r. odbyło się kolejne w tej kadencji zebranie zarządu naszej organizacji związkowej. Obecnych było 9 członków zarządu oraz przewodnicząca komisji rewizyjnej. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji za ostatni okres, a także:

- Przyjęto w szeregi NSZZ "Solidarność" 4 osoby.
- Wytypowano przedstawicieli organizacji do pracy w komisjach konkursowych powołanych w celu wyłonienia kandydatów na dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w Ostrołęce (Przedszkola Miejskie Nr 1,7,13,15, SP Nr 1, I LO, III LO, ZSZ Nr 4, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Centrum Kształcenia Praktycznego) oraz w Powiecie Ostrołęckim (Zespoły Szkół Powiatowych w Czerwinie, Troszynie, Myszyńcu i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwinie).
- Postanowiono pokryć koszty wynajęcia autokaru na wycieczkę związkową w Sudety oraz spotkania integracyjnego.
- Omówiono sytuację w oświacie i w organizacji po strajku szkolnym (8 - 28 kwietnia 2019 r.).
- Poinformowano zebranych o zwołaniu w dniu 24 czerwca br. Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania w celu udzielenia wotum zaufania przewodniczącemu - Ryszardowi Proksie.

Aktualizacja. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność", stosunkiem głosów 55 : 51 pozostawił na stanowisku przewodniczącego sekcji Pana Ryszarda Proksę.


ZEBRANIE ZARZĄDU /6 marca 2019 roku/

W środę, 6 marca 2019 r. odbyło się kolejne w tej kadencji zebranie zarządu naszej organizacji związkowej. Obecni byli wszyscy członkowie zarządu. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji za ostatni okres, a także:

- przyjęto w szeregi NSZZ "Solidarność" 5 nowych członków;
- podjęto uchwały budżetowe, m.in. zatwierdzono rachunek wyników i bilans za 2018 r. oraz przyjęto projekt budżetu organizacji na rok 2019.;
- znowelizowano uchwałę o ochronie związkowej, przewidzianej w art. 32 ust. 1 - 3 ustawy o związkach zawodowych, na kadencję 2018 - 2023;
- omówiono przygotowania do wycieczki związkowej w Sudety (23 - 28 lipca br.);
- podjęto uchwałę ws. wystąpienia do pracodawców objętych działalnością organizacji z wnioskiem o podniesienie płac w oświacie nie mniej niż 650 zł od stycznia 2019 r. i kolejne 15% od stycznia 2020 r.

Stanowisko zarządu naszej organizacji w sprawie strajku ZNP

Zarząd naszej organizacji związkowej popiera akcję strajkową w oświacie organizowaną przez Związek Nauczycielstwa Polskiego w całej rozciągłości i zachęca wszystkich pracowników do udziału w referendum strajkowym w zakładzie pracy i udziału w strajku (przynajmniej 1-2 dni, według indywidualnych możliwości finansowych i psychicznych każdego z nas). Wydaje się nam, że każdy pracownik oświaty chętnie "przytuli" (jak mówią politycy) 1 tys. zł miesięcznie, o co występują nasi koledzy z ZNP. Postulaty nasze i ZNP nie wykluczają się wzajemnie. Może któremuś Związkowi uda się wywrzeć presję na Rząd RP i wywalczyć długo oczekiwane podwyżki wynagrodzeń. Nie wzięcie udziału w strajku - naszym lub organizowanym przez ZNP - zamyka drogę do narzekania w przyszłości na niskie wynagrodzenia. Nikt za nikogo nic nie załatwi. Związki zawodowe biorą na siebie jedynie obowiązki organizacyjne związane ze strajkiem. Strajkować musi każdy z nas! Bez tego nigdy nic nie osiągniemy!

Prawdziwym adresatem naszych postulatów jest Minister Edukacji Narodowej i Rząd RP, a nie dyrektorzy szkół, których z góry prosimy o wyrozumiałość, pomoc i współpracę. Fakt, że występujemy z roszczeniami do pracodawców, a nie do Rządu RP, to efekt wadliwego prawa w Polsce, przynajmniej jeśli chodzi o sferę budżetową.


Przewodniczący Zarządu - Aleksander Zawalich


ZEBRANIE ZARZĄDU /11 grudnia 2018 roku/

We wtorek, 11 grudnia 2018 r. odbyło się kolejne w tej kadencji zebranie zarządu naszej organizacji związkowej. Obecnych było 12 na 13 członków zarządu oraz przewodnicząca komisji rewizyjnej. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji za ostatni okres, a także:

- przyjęto w szeregi NSZZ "Solidarność" 3 nowych członków;
- podjęto decyzje o pokryciu kosztów związanych z organizacją spotkania opłatkowego 20.12.2018 r. i wydaniu kalendarza z danymi adresowymi organizacji na 2019 r. (grafika);
- omówiono postępy akcji wyrabiania legitymacji elektronicznych dla członków organizacji oraz kart rabatowych "LOTOSU";
- rozdano członkom zarządu - świeżo przywiezione z drukarni - książki pt. "NSZZ Solidarność Region Mazowsze Oddział w Ostrołęce (1980 - 2018)";
- w sprawach różnych - zaproszono uczestników zebrania do Muzeum Kultury Kurpiowskiej na promocję książki (12.12.2018 r.) oraz na Mszę św. w kościele farnym w intencji Ojczyzny i NSZZ "Solidarność" w 37. rocznicę wprowadzenia - przez władze PRL - stanu wojennego (13.12.2018 r.).

Miło nam poinformować koleżanki i kolegów, że członek naszego zarządu Pan Grzegorz Fabiszewski, w jesiennych wyborach samorządowych, został Wójtem Gminy Łyse. Panu Grzegorzowi życzymy wytrwałości w wypełnianiu nowych obowiązków.

Przewodniczący Zarządu - Aleksander Zawalich

ZEBRANIE ZARZĄDU /10 września 2018 roku/

W poniedziałek, 10 września 2018 r. odbyło się kolejne w tej kadencji zebranie zarządu naszej organizacji związkowej. Obecnych było 11 na 13 członków zarządu oraz przewodnicząca komisji rewizyjnej. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji za ostatni okres, a także:

- omówiono organizację wyjazdu na akcję protestacyjną do Warszawy pn. "Czerwona kartka dla minister Zalewskiej" 15.09.2018 r.;
- postanowiono dofinansować III edycję Testu Coopera 16.09.2018 r.;
- omówiono organizację wyjazdu do Teatru Roma 05.10.2018 r. z okazji DEN 2018 r.;
- postanowiono dofinansować wydanie książki pt. "NSZZ Solidarność Region Mazowsze Oddział w Ostrołęce (1980 - 2018)";
- omówiono opiniowanie aneksów do arkuszy organizacyjnych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych oraz regulaminów oceniania nauczycieli. Łącznie od połowy sierpnia zaopiniowano: 65 aneksów i 39 regulaminów.

Przewodniczący Zarządu - Aleksander Zawalich

ZEBRANIE ZARZĄDU /28 maja 2018 roku/

W poniedziałek, 28 maja 2018 r. odbyło się drugie w tej kadencji zebranie zarządu naszej organizacji związkowej. Obecni byli wszyscy członkowie zarządu oraz przewodnicząca komisji rewizyjnej. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji za ostatni okres, a także:

- Przyjęto w szeregi NSZZ "Solidarność" 2 osoby.
- Wytypowano przedstawicieli organizacji do pracy w komisjach konkursowych powołanych w celu wyłonienia kandydatów na dyrektorów szkół i placówki oświatowej w Ostrołęce (ZSZ Nr 1, SP Nr 10, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna).
- Omówiono wnioski wynikające z opiniowania arkuszy organizacyjnych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w Ostrołęce i Powiecie Ostrołęckim, w kwietniu br. Łącznie zaopiniowano ok. 100 arkuszy.
- Postanowiono objąć patronatem konkursy historyczne dla dzieci i młodzieży - zorganizowane w roku 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę - w II Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce i Szkole Podstawowej w Czerwinie. Relacja z tego ostatniego konkursu ukaże się w najnowszym wydaniu "Głosu Katolickiego" z 3 czerwca 2018 r. (relacja Joanna Popławska - organizatorka konkursu).
- Poinformowano zebranych o udziale przedstawicieli organizacji w wyborach do Sekcji Regionalnej i Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność". Przewodniczącymi zostali ponownie - Andrzej Piegutkowski i Ryszard Proksa.
- Postanowiono zorganizować spotkanie integracyjne z okazji zakończenia roku szkolnego - 20 czerwca br. Więcej na ten temat wkrótce.

Grafika przedstawia laureatów i organizatorów konkursu historycznego pn. "Moja Niepodległa" w Szkole Podstawowej w Czerwinie 19 maja 2018 r.

Przewodniczący Zarządu - Aleksander Zawalich
ZEBRANIE ZARZĄDU /26 marca 2018 roku/

W poniedziałek, 26 marca 2018 r. odbyło się pierwsze w nowej kadencji zebranie zarządu naszej organizacji związkowej. Obecni byli wszyscy członkowie zarządu. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji za ostatni okres, a także:

- Dokonano wyboru osób funkcyjnych spośród członków zarządu. Na wiceprzewodniczącego wybrano Jerzego Syrewicza - nauczyciela przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle, sekretarzem został - Dominik Mydłowski - nauczyciel historii w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce, a skarbnikiem - Dorota Kubiak - nauczycielka nauczania początkowego w Szkole Podstawowej w Kuninie.
- Przyjęto w szeregi NSZZ "Solidarność" 3 osoby.
- Przyjęto uchwałę o ochronie związkowej, przewidzianej w art. 32 ust. 1 – 3 ustawy o związkach zawodowych, na kadencję 2018 - 2022.
- Omówiono przygotowania do wycieczki związkowej w okresie wakacji - Beskid Żywiecki (21 - 26 lipca br.)
- Przedstawiono udział przedstawiciela Związku w komisji opiniującej wnioski o przyznanie Medali Komisji Edukacji Narodowej w Delegaturze w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Przewodniczący Zarządu - Aleksander Zawalich

KADENCJA 2014 - 2018

ZEBRANIE ZARZĄDU /7 lutego 2018 roku/

W środę, 7 lutego 2018 r. odbyło się kolejne w tej kadencji zebranie zarządu naszej organizacji związkowej. Obecni byli wszyscy członkowie zarządu. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji za ostatni okres, a także:

- Przyjęto w szeregi NSZZ "Solidarność" 6 osób.
- Podjęto uchwały budżetowe, m.in. zatwierdzono rachunek wyników i bilans za 2017 r. oraz przyjęto projekt budżetu organizacji na rok 2018.
- Przedstawiono zebranym informację o średnich wynagrodzeniach nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w samorządach objętych działalnością organizacji. W niektórych samorządach, np. Baranowo, Goworowo, Rzekuń, Troszyn, konieczna była wypłata dużych dodatków wyrównawczych.

- Ustalono datę i miejsce zebrania sprawozdawczo-wyborczego na kadencję 2018 - 2022, które odbędzie się w dniu 16 marca 2018 roku (piątek), o godzinie 9:00 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce.

- Planowana jest 6-dniowa wycieczka związkowa w Beskid Żywiecki (21 - 26 lipca 2018 r.). Więcej na ten temat wkrótce.

Przewodniczący Zarządu - Aleksander Zawalich
ZEBRANIE ZARZĄDU /23 listopada 2017 roku/

W czwartek, 23 listopada 2017 r. odbyło się ostatnie w tym roku zebranie zarządu naszej organizacji związkowej. Obecnych było 10 członków zarządu. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji za ostatni okres, a także:

- Przyjęto w szeregi NSZZ "Solidarność" 11 osób.
- Przyjęto aneks do uchwały o ochronie związkowej.
- Podjęto decyzję o organizacji spotkania opłatkowego, które w tym roku odbędzie się 20 grudnia (środa) o godz. 17:00 w Pensjonacie "Wioletta", w Ostrołęce ul. Rolna 31. Więcej na ten temat wkrótce.
- Podjęto uchwałę o dofinansowaniu imprezy charytatywnej pn. "Mikołajki na sportowo".
Grafika przedstawia projekt kalendarza na 2018 r., który zostanie przekazany członkom organizacji w czasie spotkania opłatkowego.


Przewodniczący Zarządu - Aleksander Zawalich
ZEBRANIE ZARZĄDU /20 września 2017 roku/

W środę, 20 września 2017 r. odbyło się pierwsze po wakacyjnej przerwie zebranie zarządu naszej organizacji związkowej. Obecnych było 12 członków zarządu. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji za ostatni okres, a także:

- Przyjęto w szeregi NSZZ "Solidarność" 3 osoby.
- Podjęto uchwałę o dofinansowaniu wyjazdu członków organizacji do Opery Podlaskiej 06.10.2017 r. z okazji tegorocznego Dnia Edukacji Narodowej.
- Poinformowano zebranych o wnioskach wynikających z opiniowania arkuszy organizacyjnych szkół przez związki zawodowe, wynikach konkursów na dyrektorów szkół i przedszkoli na obszarze działania organizacji oraz awansach zawodowych naszych członków.
- Omówiono atmosferę wśród członków organizacji w związku z trwającą reformą oświaty, itp.

Pod grafiką - kalendarz roku szkolnego 2017/2018 (MEN)

Przewodniczący Zarządu - Aleksander Zawalich
ZEBRANIE ZARZĄDU /29 maja 2017 roku/

W poniedziałek, 29 maja 2017 r. odbyło się kolejne w tej kadencji zebranie zarządu naszej organizacji związkowej. Obecnych było 11 członków zarządu oraz - przewodnicząca komisji rewizyjnej. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji za ostatni okres, a także:

- Przyjęto w szeregi NSZZ "Solidarność" 8 osób.
- Podjęto uchwały o dofinansowaniu wycieczki do Zakopanego w lipcu br. oraz 90. rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuninie
- Wytypowano przedstawicieli organizacji do pracy w komisjach konkursowych na dyrektorów szkół i przedszkoli (PM Nr 9, 16 i 17 w Ostrołęce, SP Nr 2 i 5 w Ostrołęce, ZSZ Nr 2 i 3 w Ostrołęce, Poradnia P-P w Myszyńcu i ZSP w Łysych).
- Postanowiono zorganizować spotkanie integracyjne z okazji zakończenia roku szkolnego. Więcej na ten temat wkrótce.
- Poinformowano zebranych o uchwale Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" ws. wydawania nowych legitymacji członkowskich (wzór na grafice). Wszystkie informacje dotyczące członków będą zapisane w kodzie kreskowym dokumentu. Użytkownicy legitymacji będą korzystać z dodatkowych bonusów i przywilejów. Legitymacja jest bezpłatna, ale wymaga wypełnienia dodatkowego druku.

Przewodniczący Zarządu - Aleksander Zawalich
ZEBRANIE ZARZĄDU /22 marca 2017 roku/

W środę, 22 marca 2017 r. odbyło się kolejne w tej kadencji zebranie zarządu naszej organizacji związkowej. Obecni byli wszyscy członkowie zarządu oraz p. Ewa Tarnowska - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji za ostatni okres, a także:

- Przyjęto w szeregi NSZZ "Solidarność" 4 osoby.
- Podjęto uchwały budżetowe, m.in. zatwierdzono rachunek wyników i bilans za 2016 r. oraz przyjęto projekt budżetu organizacji na rok 2017.
- Przyznano członkom organizacji dwie zapomogi zdrowotne.
- Uaktualniono uchwałę o ochronie związkowej.
- Omawiano współpracę z j.s.t. przy opiniowaniu projektów uchwał dotyczących nowej sieci szkół, w związku z reformą oświaty.
- Omawiano plany organizacji wycieczki związkowej do Zakopanego (24 - 28 lipca 2017 r.). Więcej na ten temat wkrótce.

Przewodniczący Zarządu - Aleksander Zawalich
ZEBRANIE ZARZĄDU /29 listopada 2016 roku/

We wtorek, 29 listopada 2016 r. odbyło się kolejne w tej kadencji zebranie zarządu naszej organizacji związkowej. Obecnych było 12 na 14 członków. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji za ostatni okres, a także:

- Przyjęto w szeregi NSZZ "Solidarność" 4 osoby.
- Postanowiono zorganizować spotkanie opłatkowe w dniu 20 grudnia br. (wtorek), w Gimnazjum Nr 1 w Ostrołęce o godz. 17:00. Więcej na ten temat wkrótce.
- Postanowiono wydać kalendarze ścienne na 2017 rok, które zostaną rozdane członkom na spotkaniu opłatkowym. Projekt kalendarza obok.
- Przyznano członkom organizacji dwie zapomogi zdrowotne.
- Postanowiono dofinansować dwa inne projekty edukacyjne (odnowa nagrobków nauczycielek w Goworowie, nagrody dla dzieci w ramach imprezy "Mikołajki na sportowo").
- Omówiono komunikat Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania opublikowany po zebraniu Rady w Dobieszkowie 17-18 października 2016 r. W komunikacie czytamy m.in.:

"Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wyraziła niezadowolenie z efektów dotychczasowych negocjacji pomiędzy Związkiem a rządem dotyczących sytuacji pracowników w związku z wprowadzaniem reformy edukacji. Zaproponowane przez rząd rozwiązania prawne uznała za niewystarczające. NSZZ „Solidarność” będzie kontynuował rozmowy z rządem, w przypadku braku porozumienia nie wyklucza protestu."
Więcej na stronie Rady, którą można otworzyć z lewej strony czarnej belki, w górnej części tej strony.

Przewodniczący Zarządu - Aleksander Zawalich
ZEBRANIE ZARZĄDU /13 września 2016 roku/


We wtorek 13 września 2016 r. odbyło się pierwsze po wakacyjnej przerwie zebranie zarządu naszej organizacji związkowej. Obecnych było 13 na 14 członków. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji za ostatni okres, a także:

- Przyjęto w poczet członków NSZZ "Solidarność" 2 osoby.
- Przyznano cztery zapomogi socjalne.
- Wytypowano przedstawiciela do komisji konkursowej na dyrektora Szkoły Podstawowej w Olszynach (gm. Myszyniec).
- Postanowiono zakupić 50 biletów na spektakl teatralny pt. "Być jak Elizabeth Taylor" w Ostrołęckim Centrum Kultury 10 października br. Więcej na ten temat wkrótce.

Miło nam poinformować o przywróceniu przez Sąd Rejonowy w Ostrołęce, do pracy na poprzednich warunkach, wszystkich nauczycieli ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Łysych. Sześcioro nauczycieli dyplomowanych, w skandaliczny sposób, zostało zwolnionych z pracy we wrześniu ubiegłego roku.

Przewodniczący Zarządu - Aleksander Zawalich
ZEBRANIE ZARZĄDU /6 czerwca 2016 roku/


W poniedziałek, 6 czerwca 2016 r. odbyło się kolejne w tej kadencji zebranie zarządu naszej organizacji związkowej. Obecnych było 12 na 14 członków. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji za ostatni okres, a także:

- Przyjęto w poczet członków NSZZ "Solidarność" 2 osoby.
- Znowelizowano uchwałę o upoważnieniu członków Związku do reprezentowania zarządu w okresach pomiędzy zebraniami.
- Odwołano przygotowania do wycieczki związkowej w Sudety z powodu małej liczby chętnych.

Miło nam poinformować o objęciu w dniu 10 czerwca br. stanowiska Dyrektora Delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie przez Pana Michała Giersa - nauczyciela z Kadzidła, członka naszej organizacji. Ustępująca ze stanowiska Pani Teresa Michalak, także członek naszej organizacji, pracować będzie w Delegaturze w charakterze wizytatora.

Pani Teresa Michalak - za zasługi dla oświaty i wychowania oraz za pracę związkową - została wyróżniona w 2014 r. Srebrną Odznaką Krajowej Sekcji Ośw
Wygenerowano w sekund: 0.03
1,895,860 unikalnych wizyt