Zebrania Zarządu

KADENCJA 2018 - 2023

ZEBRANIE ZARZĄDU /4 grudnia 2020 roku/


W piątek, 4 grudnia 2020 r. odbyło się kolejne w tym roku zebranie zarządu naszej organizacji związkowej (w formie zdalnej). W zebraniu wzięło udział 12 na 13 członków zarządu oraz przewodnicząca komisji rewizyjnej. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji za ostatni okres, a także:

- Przyjęto w szeregi NSZZ "Solidarność" 5 osób.

- Postanowiono pokryć koszty zakupu paczek świątecznych dla członków organizacji oraz wydania kalendarza ściennego na 2021 r. (projekt na zdjęciu).

- Postanowiono dofinansować imprezę pn. "Mikołajki na sportowo", organizowaną przez Uczniowski Klub Sportowy "CLAN" przy II LO w Ostrołęce.

- Poinformowano zebranych o Mszy św. w intencji Ojczyzny i NSZZ "Solidarność" w kościele farnym w Ostrołęce - 13 grudnia br. o godz. 18.00, w 39. rocznicę wprowadzenia przez władze PRL stanu wojennego.

- W związku z obowiązującym zakazem organizowania spotkań okolicznościowych (COVID-19) zrezygnowano w tym roku z organizacji spotkania opłatkowego. Paczki świąteczne i kalendarze, będą do odebrania przez członków w biurze organizacji (Ostrołęka, pl. Gen. J. Bema 12), w godzinach 12.00 – 16.00:
1. 18 grudnia (piątek),
2. 19 grudnia (sobota),
3. 21 grudnia (poniedziałek).
Możliwy będzie odbiór paczki w innym terminie, po uprzednim uzgodnieniu tego z przewodniczącym (nr tel. 502 646 899).


Przewodniczący Zarządu - Aleksander ZawalichZEBRANIE ZARZĄDU /9 września 2020 roku/

W środę, 9 września 2020 r. odbyło się pierwsze po wakacyjnej przerwie zebranie zarządu naszej organizacji związkowej. W zebraniu wzięło udział 10 na 13 członków zarządu. W trakcie spotkania przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji za okres, jaki minął od ostatniego zebrania, a także:

- Przyjęto w szeregi NSZZ "Solidarność" 5 osób;
- Podjęto uchwałę o dofinansowaniu spotkania integracyjnego/wyjazdu do teatru z okazji Dnia Edukacji Narodowej (więcej informacji wkrótce);
- objęto ochroną związkową następnych 2 członków organizacji;
- przyznano jednej osobie zapomogę zdrowotną;
- postanowiono ufundować nagrody dla zwycięzców "Biegu Solidarności" w ostrołęckiej edycji Testu Coopera (26 września br., stadion miejski w Ostrołęce godz. 13.30);

W sprawach różnych omówiono: awans zawodowy członków organizacji; przebieg wycieczki związkowej; wyniki konkursów na dyrektorów szkół, w których uczestniczyli przedstawiciele naszej organizacji; ostrołęckie obchody 40. rocznicy powstania NSZZ "Solidarność"; współpracę Oddziału w Ostrołęce NSZZ "Solidarność" z Delegaturą Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie przy organizacji wystawy "Tu rodziła się Solidarność" (lipiec 2020 r.); opiniowanie arkuszy i aneksów do arkuszy organizacyjnych jednostek oświatowych; dystrybucję bonów wypoczynkowych, ufundowanych przez Komisję Krajową NSZZ "Solidarność" z okazji 40. rocznicy powstania Związku (200 zł) - do wykorzystania w obiektach związkowych do końca lipca przyszłego roku (regulamin wykorzystania bonu w linku poniżej); itp.

Regulamin wykorzystania bonu

Przewodniczący Zarządu - Aleksander Zawalich

ZEBRANIE ZARZĄDU /16 czerwca 2020 roku/

We wtorek, 16 czerwca 2020 r. odbyło się kolejne w tej kadencji zebranie zarządu naszej organizacji związkowej. W zebraniu wzięło udział 8 na 13 członków zarządu. W trakcie spotkania przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji za okres, jaki minął od ostatniego zebrania, a także:

- Przyjęto w szeregi NSZZ "Solidarność" 5 osób (nie przyjęto jednej osoby).

- Podjęto uchwałę o dofinansowaniu wycieczki związkowej w Tatry 25-30 lipca 2020 r.

- Przedstawiono informację o zmianach w zatrudnieniu nauczycieli w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych na obszarze działania organizacji. Według szacunkowych danych w roku szkolnym 2020/2021 ok. 150 nauczycieli będzie pracować w niepełnym wymiarze zatrudnienia. Z częścią nauczycieli planowane jest rozwiązanie stosunku pracy. Najwięcej niekorzystnych zmian jest w ostrołęckich przedszkolach. W jednym nich, na 14 nauczycieli, tylko 2 ma planowane pełne etaty.

- Ze względu na przedłużający się okres zagrożenia epidemią (COVID-19) zrezygnowano (przynajmniej na razie) z organizacji spotkania integracyjnego.

- Przedstawiono odpowiedź Państwowej Inspekcji Pracy na zapytanie związków zawodowych, dotyczącą funduszu socjalnego. Z pisma wynika, że dofinansowanie do wypoczynku pracownika może być przyznane nie tylko na podstawie faktur potwierdzających poniesione koszty, ale także na podstawie oświadczenia pracownika o organizacji takiego wypoczynku we własnym zakresie.

Przewodniczący Zarządu - Aleksander Zawalich

ZEBRANIE ZARZĄDU /20 kwietnia 2020 roku/

W poniedziałek, 20 kwietnia 2020 r. odbyło się kolejne w tej kadencji zebranie zarządu naszej organizacji związkowej (w formie zdalnej w związku z pandemią koronawirusa). W zebraniu wzięło udział 12 na 13 członków zarządu. W trakcie spotkania przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji za okres, jaki minął od ostatniego zebrania, a także:

- Przyjęto w szeregi NSZZ "Solidarność" 2 osoby.
- Podjęto uchwałę o sfinansowaniu II wydania monografii naszej organizacji związkowej pt.: "Czterdzieści lat Solidarności oświatowej w Ostrołęce (1980 - 2020)".
- Przedstawiono informację o zaopiniowaniu projektów arkuszy organizacyjnych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych na rok szkolny 2020/2021.
- Znowelizowano uchwałę o ochronie członków Związku do 2023 r. (art. 32 ustawy o związkach zawodowych).

Podjęliśmy działania ws. wypłacenia części dodatku wyrównawczego emerytom w gminie Baranowo za 2019 r. z tytułu nie osiągnięcia przez organ prowadzący średnich wynagrodzeń nauczycieli. Skierowaliśmy wniosek do PIP ws. przeprowadzenia kontroli poprawności naliczania wynagrodzeń nauczycielom SOS-W w Ostrołęce, realizujących w ramach pensum (18 godz.) zajęcia z rewalidacji i WWRD.

ZEBRANIE ZARZĄDU /9 marca 2020 roku/

W poniedziałek, 9 marca 2020 r. odbyło się kolejne w tej kadencji zebranie zarządu naszej organizacji związkowej. Obecnych było 7 na 13 członków zarządu. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji za ostatni okres, a także:

- Przyjęto w szeregi NSZZ "Solidarność" 2 osoby.
- Podjęto uchwały budżetowe, m.in. zatwierdzono rachunek wyników i bilans za 2019 r. oraz przyjęto projekt budżetu organizacji na rok 2020.
- Przedstawiono zebranym informację o średnich wynagrodzeniach nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w samorządach objętych działalnością organizacji. W niektórych samorządach, np. Baranowo, Czerwin, Łyse i Troszyn, konieczna była wypłata dodatków wyrównawczych.

- Planowana jest 6-dniowa wycieczka związkowa do Zakopanego (25 - 30 lipca 2020 r.).
- Planowane jest II wydanie książki o ostrołęckiej "Solidarności" oświatowej pt. "Czterdzieści lat "Solidarności" oświatowej w Ostrołęce (1980 - 2020)". Pierwsze wydanie monografii naszej organizacji związkowej ukazało się w 2010 r. i cieszyło się dużą popularnością wśród członków i sympatyków Związku. Bieżące wydanie będzie poprawione i uzupełnione o kolejnych dziesięć lat naszej działalności. Ciekawym wątkiem będzie z pewnością opis strajku nauczycieli z kwietnia 2019 roku. Książka ma być wydana w większym formacie i w twardej oprawie. Wydanie książki będzie miało związek z przypadającymi w tym roku obchodami 40. rocznicy powstania NSZZ "Solidarność".ZEBRANIE ZARZĄDU /27 listopada 2019 roku/


W środę, 27 listopada 2019 r. odbyło się kolejne w tej kadencji zebranie zarządu naszej organizacji związkowej. Obecnych było 10 członków zarządu oraz przewodnicząca komisji rewizyjnej. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji za ostatni okres, a także:

- Przyjęto w szeregi NSZZ "Solidarność" 8 osób.

- Postanowiono pokryć koszty organizacji spotkania opłatkowego - 17 grudnia br. (wtorek), o godz. 17.30 w Pensjonacie "Wioletta" oraz wydania kalendarza ściennego na 2020 r. (projekt na zdjęciu).

- Postanowiono dofinansować imprezę pn. "Mikołajki na sportowo", organizowaną przez Uczniowski Klub Sportowy "CLAN" przy II LO w Ostrołęce.

- Poinformowano zebranych o Mszy św. w intencji Ojczyzny i NSZZ "Solidarność" w kościele farnym w Ostrołęce - 13 grudnia br. o godz. 18.00, w 38. rocznicę wprowadzenia przez władze PRL stanu wojennego.ZEBRANIE ZARZĄDU /23 września 2019 roku/

W poniedziałek, 23 września 2019 r. odbyło się kolejne w tej kadencji zebranie zarządu naszej organizacji związkowej. Obecnych było 10 członków zarządu oraz przewodnicząca komisji rewizyjnej. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji za ostatni okres, a także:
- Przyjęto w szeregi NSZZ "Solidarność" 3 osoby.
- Przyznano dwie zapomogi zdrowotne.
- Postanowiono pokryć koszty wyjazdu członków organizacji do teatru 12 października br.
- Przedstawiono wyniki konkursów na dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w Ostrołęce i powiecie ostrołęckim. W okresie wakacji odbyły się 32 konkursy.
- Omówiono wyniki opiniowania przez związki zawodowe aneksów do arkuszy organizacyjnych jednostek oświatowych. Do dnia dzisiejszego zaopiniowano 71 aneksów.
- Postanowiono dofinansować budowę Bursztynowego Ołtarza Ojczyzny w kościele św. Brygidy w Gdańsku.
- Postanowiono zakupić nagrody dla najlepszych biegaczy w Biegu Solidarności rozgrywanym w ramach "Testu Coopera", organizowanego przez UKS "CLAN" z II LO w Ostrołęce (28.09.2019 r.).
- W sprawach różnych przewodniczący poinformował o zmianie przewodniczącej Koła i zastępcy w ZSZ Nr 3 w Ostrołęce oraz udziale członków organizacji w wycieczce do Gdańska z okazji 39. rocznicy powstania NSZZ "Solidarność", 31 sierpnia br. Na zdjęciu część uczestników wycieczki.

ZEBRANIE ZARZĄDU /5 czerwca 2019 roku/

W środę, 5 czerwca 2019 r. odbyło się kolejne w tej kadencji zebranie zarządu naszej organizacji związkowej. Obecnych było 9 członków zarządu oraz przewodnicząca komisji rewizyjnej. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji za ostatni okres, a także:

- Przyjęto w szeregi NSZZ "Solidarność" 4 osoby.
- Wytypowano przedstawicieli organizacji do pracy w komisjach konkursowych powołanych w celu wyłonienia kandydatów na dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w Ostrołęce (Przedszkola Miejskie Nr 1,7,13,15, SP Nr 1, I LO, III LO, ZSZ Nr 4, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Centrum Kształcenia Praktycznego) oraz w Powiecie Ostrołęckim (Zespoły Szkół Powiatowych w Czerwinie, Troszynie, Myszyńcu i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwinie).
- Postanowiono pokryć koszty wynajęcia autokaru na wycieczkę związkową w Sudety oraz spotkania integracyjnego.
- Omówiono sytuację w oświacie i w organizacji po strajku szkolnym (8 - 28 kwietnia 2019 r.).
- Poinformowano zebranych o zwołaniu w dniu 24 czerwca br. Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania w celu udzielenia wotum zaufania przewodniczącemu - Ryszardowi Proksie.

Aktualizacja. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność", stosunkiem głosów 55 : 51 pozostawił na stanowisku przewodniczącego sekcji Pana Ryszarda Proksę.


ZEBRANIE ZARZĄDU /6 marca 2019 roku/

W środę, 6 marca 2019 r. odbyło się kolejne w tej kadencji zebranie zarządu naszej organizacji związkowej. Obecni byli wszyscy członkowie zarządu. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji za ostatni okres, a także:

- przyjęto w szeregi NSZZ "Solidarność" 5 nowych członków;
- podjęto uchwały budżetowe, m.in. zatwierdzono rachunek wyników i bilans za 2018 r. oraz przyjęto projekt budżetu organizacji na rok 2019.;
- znowelizowano uchwałę o ochronie związkowej, przewidzianej w art. 32 ust. 1 - 3 ustawy o związkach zawodowych, na kadencję 2018 - 2023;
- omówiono przygotowania do wycieczki związkowej w Sudety (23 - 28 lipca br.);
- podjęto uchwałę ws. wystąpienia do pracodawców objętych działalnością organizacji z wnioskiem o podniesienie płac w oświacie nie mniej niż 650 zł od stycznia 2019 r. i kolejne 15% od stycznia 2020 r.

Stanowisko zarządu naszej organizacji w sprawie strajku ZNP

Zarząd naszej organizacji związkowej popiera akcję strajkową w oświacie organizowaną przez Związek Nauczycielstwa Polskiego w całej rozciągłości i zachęca wszystkich pracowników do udziału w referendum strajkowym w zakładzie pracy i udziału w strajku (przynajmniej 1-2 dni, według indywidualnych możliwości finansowych i psychicznych każdego z nas). Wydaje się nam, że każdy pracownik oświaty chętnie "przytuli" (jak mówią politycy) 1 tys. zł miesięcznie, o co występują nasi koledzy z ZNP. Postulaty nasze i ZNP nie wykluczają się wzajemnie. Może któremuś Związkowi uda się wywrzeć presję na Rząd RP i wywalczyć długo oczekiwane podwyżki wynagrodzeń. Nie wzięcie udziału w strajku - naszym lub organizowanym przez ZNP - zamyka drogę do narzekania w przyszłości na niskie wynagrodzenia. Nikt za nikogo nic nie załatwi. Związki zawodowe biorą na siebie jedynie obowiązki organizacyjne związane ze strajkiem. Strajkować musi każdy z nas! Bez tego nigdy nic nie osiągniemy!

Prawdziwym adresatem naszych postulatów jest Minister Edukacji Narodowej i Rząd RP, a nie dyrektorzy szkół, których z góry prosimy o wyrozumiałość, pomoc i współpracę. Fakt, że występujemy z roszczeniami do pracodawców, a nie do Rządu RP, to efekt wadliwego prawa w Polsce, przynajmniej jeśli chodzi o sferę budżetową.


Przewodniczący Zarządu - Aleksander Zawalich


ZEBRANIE ZARZĄDU /11 grudnia 2018 roku/

We wtorek, 11 grudnia 2018 r. odbyło się kolejne w tej kadencji zebranie zarządu naszej organizacji związkowej. Obecnych było 12 na 13 członków zarządu oraz przewodnicząca komisji rewizyjnej. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji za ostatni okres, a także:

- przyjęto w szeregi NSZZ "Solidarność" 3 nowych członków;
- podjęto decyzje o pokryciu kosztów związanych z organizacją spotkania opłatkowego 20.12.2018 r. i wydaniu kalendarza z danymi adresowymi organizacji na 2019 r. (grafika);
- omówiono postępy akcji wyrabiania legitymacji elektronicznych dla członków organizacji oraz kart rabatowych "LOTOSU";
- rozdano członkom zarządu - świeżo przywiezione z drukarni - książki pt. "NSZZ Solidarność Region Mazowsze Oddział w Ostrołęce (1980 - 2018)";
- w sprawach różnych - zaproszono uczestników zebrania do Muzeum Kultury Kurpiowskiej na promocję książki (12.12.2018 r.) oraz na Mszę św. w kościele farnym w intencji Ojczyzny i NSZZ "Solidarność" w 37. rocznicę wprowadzenia - przez władze PRL - stanu wojennego (13.12.2018 r.).

Miło nam poinformować koleżanki i kolegów, że członek naszego zarządu Pan Grzegorz Fabiszewski, w jesiennych wyborach samorządowych, został Wójtem Gminy Łyse. Panu Grzegorzowi życzymy wytrwałości w wypełnianiu nowych obowiązków.

Przewodniczący Zarządu - Aleksander Zawalich

ZEBRANIE ZARZĄDU /10 września 2018 roku/

W poniedziałek, 10 września 2018 r. odbyło się kolejne w tej kadencji zebranie zarządu naszej organizacji związkowej. Obecnych było 11 na 13 członków zarządu oraz przewodnicząca komisji rewizyjnej. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji za ostatni okres, a także:

- omówiono organizację wyjazdu na akcję protestacyjną do Warszawy pn. "Czerwona kartka dla minister Zalewskiej" 15.09.2018 r.;
- postanowiono dofinansować III edycję Testu Coopera 16.09.2018 r.;
- omówiono organizację wyjazdu do Teatru Roma 05.10.2018 r. z okazji DEN 2018 r.;
- postanowiono dofinansować wydanie książki pt. "NSZZ Solidarność Region Mazowsze Oddział w Ostrołęce (1980 - 2018)";
- omówiono opiniowanie aneksów do arkuszy organizacyjnych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych oraz regulaminów oceniania nauczycieli. Łącznie od połowy sierpnia zaopiniowano: 65 aneksów i 39 regulaminów.

Przewodniczący Zarządu - Aleksander Zawalich

ZEBRANIE ZARZĄDU /28 maja 2018 roku/

W poniedziałek, 28 maja 2018 r. odbyło się drugie w tej kadencji zebranie zarządu naszej organizacji związkowej. Obecni byli wszyscy członkowie zarządu oraz przewodnicząca komisji rewizyjnej. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji za ostatni okres, a także:

- Przyjęto w szeregi NSZZ "Solidarność" 2 osoby.
- Wytypowano przedstawicieli organizacji do pracy w komisjach konkursowych powołanych w celu wyłonienia kandydatów na dyrektorów szkół i placówki oświatowej w Ostrołęce (ZSZ Nr 1, SP Nr 10, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna).
- Omówiono wnioski wynikające z opiniowania arkuszy organizacyjnych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w Ostrołęce i Powiecie Ostrołęckim, w kwietniu br. Łącznie zaopiniowano ok. 100 arkuszy.
- Postanowiono objąć patronatem konkursy historyczne dla dzieci i młodzieży - zorganizowane w roku 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę - w II Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce i Szkole Podstawowej w Czerwinie. Relacja z tego ostatniego konkursu ukaże się w najnowszym wydaniu "Głosu Katolickiego" z 3 czerwca 2018 r. (relacja Joanna Popławska - organizatorka konkursu).
- Poinformowano zebranych o udziale przedstawicieli organizacji w wyborach do Sekcji Regionalnej i Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność". Przewodniczącymi zostali ponownie - Andrzej Piegutkowski i Ryszard Proksa.
- Postanowiono zorganizować spotkanie integracyjne z okazji zakończenia roku szkolnego - 20 czerwca br. Więcej na ten temat wkrótce.

Grafika przedstawia laureatów i organizatorów konkursu historycznego pn. "Moja Niepodległa" w Szkole Podstawowej w Czerwinie 19 maja 2018 r.

Przewodniczący Zarządu - Aleksander Zawalich
ZEBRANIE ZARZĄDU /26 marca 2018 roku/

W poniedziałek, 26 marca 2018 r. odbyło się pierwsze w nowej kadencji zebranie zarządu naszej organizacji związkowej. Obecni byli wszyscy członkowie zarządu. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji za ostatni okres, a także:

- Dokonano wyboru osób funkcyjnych spośród członków zarządu. Na wiceprzewodniczącego wybrano Jerzego Syrewicza - nauczyciela przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle, sekretarzem został - Dominik Mydłowski - nauczyciel historii w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce, a skarbnikiem - Dorota Kubiak - nauczycielka nauczania początkowego w Szkole Podstawowej w Kuninie.
- Przyjęto w szeregi NSZZ "Solidarność" 3 osoby.
- Przyjęto uchwałę o ochronie związkowej, przewidzianej w art. 32 ust. 1 – 3 ustawy o związkach zawodowych, na kadencję 2018 - 2022.
- Omówiono przygotowania do wycieczki związkowej w okresie wakacji - Beskid Żywiecki (21 - 26 lipca br.)
- Przedstawiono udział przedstawiciela Związku w komisji opiniującej wnioski o przyznanie Medali Komisji Edukacji Narodowej w Delegaturze w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Przewodniczący Zarządu - Aleksander Zawalich

KADENCJA 2014 - 2018

ZEBRANIE ZARZĄDU /7 lutego 2018 roku/

W środę, 7 lutego 2018 r. odbyło się kolejne w tej kadencji zebranie zarządu naszej organizacji związkowej. Obecni byli wszyscy członkowie zarządu. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji za ostatni okres, a także:

- Przyjęto w szeregi NSZZ "Solidarność" 6 osób.
- Podjęto uchwały budżetowe, m.in. zatwierdzono rachunek wyników i bilans za 2017 r. oraz przyjęto projekt budżetu organizacji na rok 2018.
- Przedstawiono zebranym informację o średnich wynagrodzeniach nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w samorządach objętych działalnością organizacji. W niektórych samorządach, np. Baranowo, Goworowo, Rzekuń, Troszyn, konieczna była wypłata dużych dodatków wyrównawczych.

- Ustalono datę i miejsce zebrania sprawozdawczo-wyborczego na kadencję 2018 - 2022, które odbędzie się w dniu 16 marca 2018 roku (piątek), o godzinie 9:00 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce.

- Planowana jest 6-dniowa wycieczka związkowa w Beskid Żywiecki (21 - 26 lipca 2018 r.). Więcej na ten temat wkrótce.

Przewodniczący Zarządu - Aleksander Zawalich
ZEBRANIE ZARZĄDU /23 listopada 2017 roku/

W czwartek, 23 listopada 2017 r. odbyło się ostatnie w tym roku zebranie zarządu naszej organizacji związkowej. Obecnych było 10 członków zarządu. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji za ostatni okres, a także:

- Przyjęto w szeregi NSZZ "Solidarność" 11 osób.
- Przyjęto aneks do uchwały o ochronie związkowej.
- Podjęto decyzję o organizacji spotkania opłatkowego, które w tym roku odbędzie się 20 grudnia (środa) o godz. 17:00 w Pensjonacie "Wioletta", w Ostrołęce ul. Rolna 31. Więcej na ten temat wkrótce.
- Podjęto uchwałę o dofinansowaniu imprezy charytatywnej pn. "Mikołajki na sportowo".
Grafika przedstawia projekt kalendarza na 2018 r., który zostanie przekazany członkom organizacji w czasie spotkania opłatkowego.


Przewodniczący Zarządu - Aleksander Zawalich
ZEBRANIE ZARZĄDU /20 września 2017 roku/

W środę, 20 września 2017 r. odbyło się pierwsze po wakacyjnej przerwie zebranie zarządu naszej organizacji związkowej. Obecnych było 12 członków zarządu. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji za ostatni okres, a także:

- Przyjęto w szeregi NSZZ "Solidarność" 3 osoby.
- Podjęto uchwałę o dofinansowaniu wyjazdu członków organizacji do Opery Podlaskiej 06.10.2017 r. z okazji tegorocznego Dnia Edukacji Narodowej.
- Poinformowano zebranych o wnioskach wynikających z opiniowania arkuszy organizacyjnych szkół przez związki zawodowe, wynikach konkursów na dyrektorów szkół i przedszkoli na obszarze działania organizacji oraz awansach zawodowych naszych członków.
- Omówiono atmosferę wśród członków organizacji w związku z trwającą reformą oświaty, itp.

Pod grafiką - kalendarz roku szkolnego 2017/2018 (MEN)

Przewodniczący Zarządu - Aleksander Zawalich
ZEBRANIE ZARZĄDU /29 maja 2017 roku/

W poniedziałek, 29 maja 2017 r. odbyło się kolejne w tej kadencji zebranie zarządu naszej organizacji związkowej. Obecnych było 11 członków zarządu oraz - przewodnicząca komisji rewizyjnej. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji za ostatni okres, a także:

- Przyjęto w szeregi NSZZ "Solidarność" 8 osób.
- Podjęto uchwały o dofinansowaniu wycieczki do Zakopanego w lipcu br. oraz 90. rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuninie
- Wytypowano przedstawicieli organizacji do pracy w komisjach konkursowych na dyrektorów szkół i przedszkoli (PM Nr 9, 16 i 17 w Ostrołęce, SP Nr 2 i 5 w Ostrołęce, ZSZ Nr 2 i 3 w Ostrołęce, Poradnia P-P w Myszyńcu i ZSP w Łysych).
- Postanowiono zorganizować spotkanie integracyjne z okazji zakończenia roku szkolnego. Więcej na ten temat wkrótce.
- Poinformowano zebranych o uchwale Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" ws. wydawania nowych legitymacji członkowskich (wzór na grafice). Wszystkie informacje dotyczące członków będą zapisane w kodzie kreskowym dokumentu. Użytkownicy legitymacji będą korzystać z dodatkowych bonusów i przywilejów. Legitymacja jest bezpłatna, ale wymaga wypełnienia dodatkowego druku.

Przewodniczący Zarządu - Aleksander Zawalich
ZEBRANIE ZARZĄDU /22 marca 2017 roku/

W środę, 22 marca 2017 r. odbyło się kolejne w tej kadencji zebranie zarządu naszej organizacji związkowej. Obecni byli wszyscy członkowie zarządu oraz p. Ewa Tarnowska - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji za ostatni okres, a także:

- Przyjęto w szeregi NSZZ "Solidarność" 4 osoby.
- Podjęto uchwały budżetowe, m.in. zatwierdzono rachunek wyników i bilans za 2016 r. oraz przyjęto projekt budżetu organizacji na rok 2017.
- Przyznano członkom organizacji dwie zapomogi zdrowotne.
- Uaktualniono uchwałę o ochronie związkowej.
- Omawiano współpracę z j.s.t. przy opiniowaniu projektów uchwał dotyczących nowej sieci szkół, w związku z reformą oświaty.
- Omawiano plany organizacji wycieczki związkowej do Zakopanego (24 - 28 lipca 2017 r.). Więcej na ten temat wkrótce.

Przewodniczący Zarządu - Aleksander Zawalich
ZEBRANIE ZARZĄDU /29 listopada 2016 roku/

We wtorek, 29 listopada 2016 r. odbyło się kolejne w tej kadencji zebranie zarządu naszej organizacji związkowej. Obecnych było 12 na 14 członków. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji za ostatni okres, a także:

- Przyjęto w szeregi NSZZ "Solidarność" 4 osoby.
- Postanowiono zorganizować spotkanie opłatkowe w dniu 20 grudnia br. (wtorek), w Gimnazjum Nr 1 w Ostrołęce o godz. 17:00. Więcej na ten temat wkrótce.
- Postanowiono wydać kalendarze ścienne na 2017 rok, które zostaną rozdane członkom na spotkaniu opłatkowym. Projekt kalendarza obok.
- Przyznano członkom organizacji dwie zapomogi zdrowotne.
- Postanowiono dofinansować dwa inne projekty edukacyjne (odnowa nagrobków nauczycielek w Goworowie, nagrody dla dzieci w ramach imprezy "Mikołajki na sportowo").
- Omówiono komunikat Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania opublikowany po zebraniu Rady w Dobieszkowie 17-18 października 2016 r. W komunikacie czytamy m.in.:

"Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wyraziła niezadowolenie z efektów dotychczasowych negocjacji pomiędzy Związkiem a rządem dotyczących sytuacji pracowników w związku z wprowadzaniem reformy edukacji. Zaproponowane przez rząd rozwiązania prawne uznała za niewystarczające. NSZZ „Solidarność” będzie kontynuował rozmowy z rządem, w przypadku braku porozumienia nie wyklucza protestu."
Więcej na stronie Rady, którą można otworzyć z lewej strony czarnej belki, w górnej części tej strony.

Przewodniczący Zarządu - Aleksander Zawalich
ZEBRANIE ZARZĄDU /13 września 2016 roku/


We wtorek 13 września 2016 r. odbyło się pierwsze po wakacyjnej przerwie zebranie zarządu naszej organizacji związkowej. Obecnych było 13 na 14 członków. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji za ostatni okres, a także:

- Przyjęto w poczet członków NSZZ "Solidarność" 2 osoby.
- Przyznano cztery zapomogi socjalne.
- Wytypowano przedstawiciela do komisji konkursowej na dyrektora Szkoły Podstawowej w Olszynach (gm. Myszyniec).
- Postanowiono zakupić 50 biletów na spektakl teatralny pt. "Być jak Elizabeth Taylor" w Ostrołęckim Centrum Kultury 10 października br. Więcej na ten temat wkrótce.

Miło nam poinformować o przywróceniu przez Sąd Rejonowy w Ostrołęce, do pracy na poprzednich warunkach, wszystkich nauczycieli ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Łysych. Sześcioro nauczycieli dyplomowanych, w skandaliczny sposób, zostało zwolnionych z pracy we wrześniu ubiegłego roku.

Przewodniczący Zarządu - Aleksander Zawalich
ZEBRANIE ZARZĄDU /6 czerwca 2016 roku/


W poniedziałek, 6 czerwca 2016 r. odbyło się kolejne w tej kadencji zebranie zarządu naszej organizacji związkowej. Obecnych było 12 na 14 członków. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji za ostatni okres, a także:

- Przyjęto w poczet członków NSZZ "Solidarność" 2 osoby.
- Znowelizowano uchwałę o upoważnieniu członków Związku do reprezentowania zarządu w okresach pomiędzy zebraniami.
- Odwołano przygotowania do wycieczki związkowej w Sudety z powodu małej liczby chętnych.

Miło nam poinformować o objęciu w dniu 10 czerwca br. stanowiska Dyrektora Delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie przez Pana Michała Giersa - nauczyciela z Kadzidła, członka naszej organizacji. Ustępująca ze stanowiska Pani Teresa Michalak, także członek naszej organizacji, pracować będzie w Delegaturze w charakterze wizytatora.

Pani Teresa Michalak - za zasługi dla oświaty i wychowania oraz za pracę związkową - została wyróżniona w 2014 r. Srebrną Odznaką Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" (patrz zakładka obok - "Odznaki związkowe").


Przewodniczący Zarządu - Aleksander Zawalich
ZEBRANIE ZARZĄDU /20 kwietnia 2016 roku/


W środę, 20 kwietnia 2016 r. odbyło się kolejne w tej kadencji zebranie zarządu naszej organizacji związkowej. Obecnych było 12 na 14 członków. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji za ostatni okres, a także:

- Wytypowano 4 osoby do wyróżnienia Srebrną Odznaką Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność".
- Znowelizowano uchwałę o ochronie związkowej.
- Przedstawiono stanowiska Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Mazowsze, przygotowane na Walny Zjazd Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania we Wrocławiu, na początku czerwca 2016 r. Treść stanowisk poniżej.
- Omawiano przygotowania do wycieczki związkowej w Sudety w okresie wakacji (25 - 29 lipca 2016 r.).

Stanowisko 1
Stanowisko 2

Przewodniczący Zarządu - Aleksander Zawalich

ZEBRANIE ZARZĄDU /22 lutego 2016 roku/

W poniedziałek, 22 lutego 2016 r. odbyło się kolejne w tej kadencji zebranie zarządu naszej organizacji związkowej. Obecnych było 12 na 14 członków oraz Pani Ewa Tarnowska - nowa Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji za ostatni okres, a także:

- Przyjęto w szeregi NSZZ "Solidarność" 2 osoby.
- Podjęto uchwały budżetowe, m.in. zatwierdzono rachunek wyników i bilans za 2015 r. oraz przyjęto projekt budżetu organizacji na rok 2016.
- Przedstawiono sprawozdania samorządów z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2015 r., na obszarze objętym działalnością organizacji.
- Omawiano plany organizacji wycieczki związkowej w okresie wakacji (25 - 29 lipca 2016 r.). Więcej na ten temat wkrótce.
- Przedstawiono komunikat ze spotkania członków Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z Anną Zalewską – Ministrem Edukacji Narodowej 4 lutego 2016 r. Treść komunikatu w linku poniżej.

Komunikat

Przewodniczący Zarządu - Aleksander Zawalich

ZEBRANIE ZARZĄDU /25 listopada 2015 roku/

W środę, 25 listopada 2015 r. odbyło się kolejne w tej kadencji zebranie zarządu naszej organizacji związkowej. Obecnych było 12 na 14 członków. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji za ostatni okres, a także:

- Przyjęto w szeregi NSZZ "Solidarność" 1 osobę.
- Postanowiono zorganizować spotkanie opłatkowe w dniu 18 grudnia br. w Gimnazjum Nr 1 w Ostrołęce o godz. 17:00. Więcej na ten temat wkrótce.
- Postanowiono zakupić kalendarze ścienne na 2016 rok, które zostaną rozdane członkom na spotkaniu opłatkowym. Projekt kalendarza obok.
- Przyznano członkom organizacji dwie zapomogi zdrowotne.
- Omówiono sytuację w oświacie po wyborach parlamentarnych 25 października br. i zapowiadanych przez nowy rząd projektach zmian (likwidacja gimnazjów, likwidacja godzin karcianych, itp.).

Przewodniczący Zarządu - Aleksander Zawalich

ZEBRANIE ZARZĄDU /23 września 2015 roku/

W środę, 23 września 2015 r. odbyło się kolejne w tej kadencji zebranie zarządu naszej organizacji związkowej. Obecnych było 13 na 14 członków. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji za ostatni okres, a także:

- Przyjęto w poczet Związku 2 nowych członków.
- Podjęto decyzję o udziale w ogólnopolskiej manifestacji w Warszawie w dniu 14 października 2015 r. (Dzień Edukacji Narodowej). Więcej na ten temat wkrótce.
- Wytypowano przedstawiciela organizacji do udziału w konkursach na dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 1 w Goworowie i Szkoły Podstawowej w Kuninie.

Przewodniczący Zarządu - Aleksander Zawalich

ZEBRANIE ZARZĄDU /18 czerwca 2015 roku/

W czwartek, 18 czerwca 2015 r. odbyło się kolejne w tej kadencji zebranie zarządu naszej organizacji związkowej. Obecnych było 13 na 14 członków. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji za ostatni okres, a także:

- Przyjęto w poczet Związku 5 nowych członków.
- Objęto ochroną związkową kolejne 3 osoby.
- Podjęto uchwały o dofinansowaniu: wycieczki związkowej oraz budowy pomnika "Solidarności" na Placu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ostrołęce w XXXV rocznicę powstania Związku. Uroczystość odsłonięcia pomnika przewidywana jest na 13 września br.

Przewodniczący Zarządu - Aleksander Zawalich

ZEBRANIE ZARZĄDU /16 kwietnia 2015 roku/

W czwartek, 16 kwietnia 2015 r. odbyło się kolejne w tej kadencji zebranie zarządu naszej organizacji związkowej. Frekwencja członków zarządu na zebraniu wyniosła 100%. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji za ostatni okres, a także:

- Przyjęto w poczet Związku 12 nowych osób.
- Uaktualniono uchwałę o ochronie związkowej.
- Wytypowano przedstawiciela organizacji do udziału w konkursie na dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Ostrołęce.
- Mimo decyzji Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania z dnia 18 marca 2015 r. zobowiązującej oświatowe organizacje związkowe do wejścia w spory zbiorowe z pracodawcami podjęto uchwałę o nieprzystąpieniu do sporów z powodu wątpliwości natury prawnej i organizacyjnej.

- Podobnie jak w latach ubiegłych postanowiono zorganizować wycieczkę związkową w Tatry i Pieniny w dniach 27 - 31 lipca 2015 r. Więcej na ten temat wkrótce.

Przewodniczący Zarządu - Aleksander Zawalich

ZEBRANIE ZARZĄDU /12 lutego 2015 roku/

W "tłusty" czwartek 12 lutego 2015 r. w siedzibie organizacji odbyło się kolejne w tej kadencji zebranie zarządu naszej organizacji związkowej. Frekwencja członków zarządu na zebraniu wyniosła 100%. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji za ostatni okres, a także:

- Podjęto uchwały budżetowe, m.in. zatwierdzono rachunek wyników i bilans za 2014 r. oraz przyjęto projekt budżetu organizacji na rok 2015.
- Przyjęto w poczet Związku 3 nowe osoby.
- Objęto ochroną związkową kolejnego członka.
- Przyznano jednej osobie zasiłek zdrowotny.
- Omówiono przygotowania Rady Oddziału w Ostrołęce NSZZ "Solidarność" do obchodów XXXV rocznicy powstania Związku.

- Przedstawiono stanowisko MEN i PIP ws. realizacji przez nauczycieli świetlic, pedagogów szkolnych i nauczycieli-bibliotekarzy godzin doraźnych zastępstw, zleconych przez dyrektora szkoły, w trakcie godzin ich pracy. Obie instytucje zgadzają się ze stanowiskiem Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania, że za zrealizowane przez wyżej wymienionych nauczycieli godziny doraźnych zastępstw należy się im dodatkowe wynagrodzenie. Poniżej przedstawiamy pełną treść obu pism.


Odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej -- -- Odpowiedź Państwowej Inspekcji Pracy

Przewodniczący Zarządu - Aleksander Zawalich

ZEBRANIE ZARZĄDU /27 listopada 2014 roku/

W czwartek 27 listopada 2014 r. w siedzibie organizacji odbyło się kolejne w tej kadencji zebranie zarządu naszej organizacji związkowej. W spotkaniu wzięło udział 13 z 14 członków zarządu. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji za ostatni okres, a także:

- Przyjęto w poczet Związku 2 nowe osoby.
- Objęto ochroną związkową kolejnych 2 członków.
- Przyznano jednej osobie zasiłek zdrowotny.
- Omówiono przygotowania Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania do akcji protestacyjnej w Warszawie 9 grudnia br.
- Postanowiono zorganizować spotkanie opłatkowe w dniu 19 grudnia 2014 r. (piątek), w Gimnazjum Nr 1 w Ostrołęce o godz. 17:00.

W dniu 13 grudnia 2014 r. mija 33. rocznica wprowadzenia w Polsce - przez władze PRL - stanu wojennego. W rocznicę tego wydarzenia o godz. 18:00 w kościele pw. Nawiedzenia NMP w Ostrołęce (fara), odbędzie się msza św. w intencji Ojczyzny i NSZZ "Solidarność". Po mszy zostaną złożone kwiaty pod pomnikiem patrona "Solidarności" - bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Serdecznie zapraszamy członków Związku do udziału we mszy św. (zdjęcie: Chris Niedenthal).

Przewodniczący Zarządu - Aleksander Zawalich

ZEBRANIE ZARZĄDU /28 sierpnia 2014 roku/

W czwartek 28 sierpnia 2014 r. w siedzibie organizacji odbyło się kolejne w tej kadencji zebranie zarządu naszej organizacji związkowej. W spotkaniu wzięło udział 13 z 14 członków zarządu. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji za ostatni okres, a także:

- Przyjęto w poczet Związku 5 nowych osób.
- Objęto ochroną związkową kolejne 2 osoby.
- Wytypowano 6 członków do Odznaki Srebrnej Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania.
- Postanowiono uczcić tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej organizując spotkanie integracyjne (więcej na ten temat wkrótce).

W dniu 25 sierpnia 2014 r. na wniosek NSZZ “Solidarność” złożony do Watykanu za pośrednictwem Episkopatu Polski, Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z upoważnienia Papieża Franciszka podjęła decyzję o ustanowieniu bł. ks. Jerzego Popiełuszki patronem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego “Solidarność”. Ksiądz Popiełuszko był kapelanem „Solidarności”. Został bestialsko zamordowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa 19 października 1984 r.

W rozwinięciu zdjęcia: Pan Andrzej Piegutkowski - Przewodniczący Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Mazowsze na tamie we Włocławku 25 maja 2012 r. /foto: Aleksander Zawalich/.


Przewodniczący Zarządu - Aleksander Zawalich
ZEBRANIE ZARZĄDU /12 maja 2014 roku/

W poniedziałek 12 maja 2014 r. w siedzibie organizacji odbyło się drugie w tej kadencji zebranie zarządu naszej organizacji związkowej. W spotkaniu wzięło udział 13 z 14 członków zarządu. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji za ostatni okres, a także:

- Wytypowano przedstawicieli organizacji do udziału w pracach Komisji Konkursowych powołanych w celu wyłonienia kandydatów na dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w Ostrołęce (10 konkursów).
- Zapoznano zebranych z Protokołem Regionalnej Komisji Wyborczej Regionu Mazowsze stwierdzającym ważność wyborów przeprowadzonych przez naszą organizację 14 marca 2014 r.
- Przyjęto w poczet członków Związku trzy osoby.
- Przedstawiono treść pism napływających do naszej organizacji od dyrektorów szkół w sprawie zamiaru ograniczenia wymiaru zatrudnienia lub wypowiedzenia stosunku pracy nauczycielom od nowego roku szkolnego. W sumie dotyczy to kilkudziesięciu nauczycieli, głównie z Zespołów Szkół Powiatowych i dużych zespołów szkół w Ostrołęce.

Na zdjęciu: nowy druk deklaracji związkowej, który obowiązuje od początku br. Druk jest do pobrania w zakładce "Jak się zapisać?". Najważniejsza zmiana w nowej deklaracji dotyczy wyrażenia przez kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w deklaracji na potrzeby NSZZ "Solidarność".

Przewodniczący Zarządu - Aleksander Zawalich
ZEBRANIE ZARZĄDU /20 marca 2014 roku/

W czwartek 20 marca 2014 r. w siedzibie organizacji odbyło się pierwsze w tej kadencji zebranie zarządu naszej organizacji związkowej. W spotkaniu wzięło udział 12 z 14 członków zarządu oraz przedstawiciel komisji rewizyjnej. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji za ostatni okres, a także:

- Wybrano zastepcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika organizacji na nową kadencję (patrz zakładka obok pn. "Władze organizacji").
- Przyjęto dwie osoby w poczet członków Związku.
- Skreślono jedną osobę z ewidencji członków.
- Przyjęto uchwałę o ochronie członków organizacji na kadencję 2014 - 2018. Ustalono, że głównymi kryteriami typowania osób do ochrony będą: zasiadanie we władzach organizacji oraz staż związkowy.
- Podjęto decyzję o organizacji wycieczki związkowej w Tatry, w terminie 21 - 25 lipca 2014 r. Więcej informacji o wycieczce zamieścimy wkrótce.

Na zdjęciu: "ABC związkowca. Poradnik" zakupiony dla wszystkich Kół naszej organizacji. Publikację, zawierającą materiały niezbędne dla członków oświatowych organizacji związkowych NSZZ "Solidarność", przygotowała Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania.

Przewodniczący Zarządu - Aleksander Zawalich

KADENCJA 2010 - 2014
ZEBRANIE ZARZĄDU /29 stycznia 2014 roku/

W środę 29 stycznia 2014 r. w siedzibie organizacji odbyło się ostatnie w tej kadencji zebranie zarządu naszej organizacji związkowej. W spotkaniu wzięło udział 17 z 19 członków zarządu oraz przedstawiciel komisji rewizyjnej. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji za ostatni okres, a także:

- Podjęto uchwały budżetowe, m.in. zatwierdzono rachunek wyników i bilans za 2013 r. oraz przyjęto projekt budżetu organizacji na rok 2014.
- Jednej osobie przyznano zasiłek zdrowotny.
- Ustalono datę i miejsce zebrania sprawozdawczo-wyborczego na kadencję 2014 - 2018, które odbędzie się w dniu 14 marca 2014 roku (piątek), o godzinie 9:00 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce.

Najważniejsze ustalenia wyborcze przedstawiają się następująco:

- Wybory do władz statutowych Związku odbędą się przez Międzyzakładowe Zebranie Delegatów.
- Delegaci wybierani będą w 26 okręgach wyborczych.
- Minimalny okręg wyborczy to 4 członków Związku.

Przewodniczący Zarządu - Aleksander Zawalich

ZEBRANIE ZARZĄDU /18 listopada 2013 roku/

W poniedziałek 18 listopada 2013 r. w siedzibie organizacji przy placu Bema 12 w Ostrołęce odbyło się ostatnie w tym roku zebranie zarządu naszej organizacji związkowej. W spotkaniu wzięło udział 13 z 19 członków zarządu oraz przedstawiciel komisji rewizyjnej. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji za ostatni okres, a także:

- Przyjęto w szeregi Związku nowego członka.
- Jednej osobie przyznano zasiłek zdrowotny.
- Postanowiono zorganizować spotkanie opłatkowe w dniu 20 grudnia 2013 r. o godz. 17:00 oraz wydać kalendarz ścienny z danymi adresowymi organizacji, który otrzymają wszyscy członkowie na spotkaniu.
- Przedstawiono działania Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania w związku z planowanymi przez Rząd zmianami prawa oświatowego (więcej na stronie SKOiW - link na pasku pod banerem).
- Postanowiono przeprowadzić gruntowny remont pomieszczenia zajmowanego przez naszą organizację przy placu Gen. Józefa Bema 12.

Na zdjęciu: projekt kalendarza przygotowanego przez naszą organizację na 2014 rok.

Przewodniczący Zarządu - Aleksander Zawalich

ZEBRANIE ZARZĄDU /9 września 2013 roku/

W poniedziałek 9 września 2013 r. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce odbyło się kolejne w tym roku zebranie zarządu naszej organizacji związkowej. W spotkaniu wzięło udział 12 z 19 członków zarządu oraz przedstawiciel komisji rewizyjnej. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji za ostatni okres, a także:

- Omówiono m.in. organizację wyjazdu członków naszej organizacji na akcję protestacyjną do Warszawy w dniu 12 września 2013 roku (zdjęcie obok) oraz organizację tegorocznego Dnia Edukacji Narodowej (więcej na ten temat zamieścimy wkrótce na tej stronie).

- Podsumowano wycieczkę związkową na Pomorze Zachodnie w lipcu br.

- Przedstawiono udział naszych przedstawicieli w Komisjach Egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego oraz Komisji Kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela dyplomowanego.

- Omówiono także treść dwóch artykułów z „Przeglądu Oświatowego”. W pierwszym artykule mec. Bogumił Soczyński wyjaśnia, że brak jest podstaw prawnych do wprowadzania w szkołach kodeksu etyki nauczycieli. "Tego typu kodeksy wprowadzane są dla wolnych zawodów typu: adwokaci, lekarze, sędziowie, zrzeszonych w samorządach zawodowych (korporacjach), w ramach których wprowadza się wewnętrzną odpowiedzialność za wykonywanie zawodu zgodnie z ustalonymi zasadami. Zawód nauczyciela nie należy do wolnych zawodów, a zasady odpowiedzialności są określone w Karcie Nauczyciela" („PO” Nr 19/2010 r.).
Drugi artykuł informował o tym, że wprowadzanie w szkole wewnętrznego regulaminu oceny pracy nauczyciela jest niezgodne z prawem. "Dyrektor szkoły, czy Rada Pedagogiczna nie mają uprawnień do tworzenia tego typu dokumentu. Oceny pracy powstałe na podstawie takiego regulaminu są nieważne. Ocenę pracy nauczyciela sporządza dyrektor na ogólnych zasadach opisanych w Karcie Nauczyciela" („PO” Nr 12/2013 r.).Przewodniczący Zarządu - Aleksander ZawalichZEBRANIE ZARZĄDU /23 maja 2013 roku/

W czwartek 23 maja 2013 r. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce odbyło się kolejne w tym roku zebranie zarządu naszej organizacji związkowej. W spotkaniu wzięło udział 16 z 19 członków zarządu oraz przedstawiciel komisji rewizyjnej. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji za ostatni okres, a także:

- Przyjęto w szeregi Związku 6 nowych członków.

- Postanowiono zwołać na 8 czerwca 2013 r. (sobota) Międzyzakładowe Zebranie Delegatów poświęcone odwołaniu się członka organizacji od uchwały zarządu o wykluczeniu ze Związku.

- Omówiono wyniki kontroli funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w jednej ze szkół na terenie gminy Kadzidło. Inspektor pracy potwierdził zasadność naszej skargi. Wobec osoby reprezentującej pracodawcę w związku ze stwierdzeniem naruszenia przepisów ustawy wyciągnięto "konsekwencje prawne". Inspektor stwierdził także nieprawidłowości w prowadzonej
Wygenerowano w sekund: 0.04
1,087,568 unikalnych wizyt