14.10.2019
Nawigacja
Strona główna
Biuro organizacji
Po co się zapisać?
Jak się zapisać?
Zasiłki stautowe
Zebrania Zarządu
Uroczystości
Nasze Koła
Władze organizacji
Wybory 2018, 2014, 2010
Odznaki związkowe
Zaprosili nas
Wycieczki
Galeria
Prawo
Linki
Kontakt
Szukaj
Archiwum
PORADY PRAWNE
Przykładowy regulamin ZFŚS
Śr. wynagrodzenia nauczycieli w powiecie 2009 - 2017
Moja emerytura-kalkulator ZUS
Kalkulator ZUS
Rozdział II monografii organizacji
Zwiastun publikacji
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Aktualnie online
Gości online: 2

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 8
Najnowszy użytkownik: Paulina
Statystyka
statystyka
Śednie wynagrodzenia nauczycieli

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego


Minister Edukacji Katarzyna Hall podpisała 13 stycznia 2010 r. rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Z treści rozporządzenia wynika, że organy prowadzące szkoły, będące jednostkami samorządu terytorialnego są zobowiązane , w terminie do:
- 20 stycznia każdego roku - przeprowadzić analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli,
- 10 lutego - sporządzić sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego,
- w ciągu następnych 7 dni - przedstawić pisemne sprawozdania: regionalnej izbie obrachunkowej (także w formie elektronicznej), organowi stanowiącemu tej jednostki samorządu terytorialnego, dyrektorom szkół oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli.

W przypadku nieosiągnięcia - w roku podlegającym analizie - wysokości średnich wynagrodzeń, organ prowadzący szkołę ustala kwotę różnicy, dzieli ją pomiędzy nauczycieli, dla których ustalono tę kwotę i wypłaca w terminie do 31 stycznia, w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego ustalanego proporcjonalnie do okresu zatrudnienia oraz osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela. Regionalna izba obrachunkowa ma prawo sprawdzić czy złożone przez samorządy sprawozdania, są zgodne z danymi zamieszczonymi w rocznych sprawozdaniach finansowych, pod rygorem odpowiedzialności karnej w razie ich niezgodności ze stanem faktycznym. Takie rozwiązanie wychodzi naprzeciw postulatom związków zawodowych, które wielokrotnie zgłaszały wątpliwości co do osiągania przez niektóre samorządy, gwarantowanych przez państwo, średnich wynagrodzeń nauczycieli.

Wzór sprawozdania jest załącznikiem do rozporządzenia. W sprawozdaniach rocznych uwzględniono: stopnie awansu zawodowego nauczycieli (rubryka 2), wskaźniki zróżnicowania wynagrodzeń nauczycieli w zależności od stopnia awansu zawodowego (3), średnie (gwarantowane przez państwo) wynagrodzenia nauczycieli w dwóch okresach rozliczeniowych (4 i 5), liczbę etatów nauczycieli w poszczególnych okresach rozliczeniowych (6 i 7), kwoty wydatków na wynagrodzenia umożliwiające osiągnięcie średnich (8), faktyczne wydatki na wynagrodzenia poniesione przez samorządy w poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli (9), różnicę pomiędzy zakładanymi i rzeczywistymi wydatkami poniesionymi przez gminy na wynagrodzenia nauczycieli (10). Dodatnia kwota różnicy świadczy o osiągnięciu przez samorządy gwarantowanego przez państwo poziomu wynagrodzeń, ujemna - o konieczności wypłaty dodatków uzupełniających. Osiągnięcie średnich wynagrodzeń nauczycieli jest obowiązkiem wszystkich samorządów.

Środki niezbędne na wynagrodzenia, o których mowa wraz z pochodnymi zagwarantowane są przez państwo w dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art. 30 ust. 8 ustawy Karta Nauczyciela)!

Poniżej publikujemy sprawozdania przekazane nam przez poszczególne samorządy znajdujące się w zasięgu działania naszej organizacji związkowej za lata 2009 - 2017.


2017
Powiat ostrołęcki  Miasto Ostrołęka Baranowo   Goworowo     Kadzidło     Krasnosielc  
Lelis Łyse Olszewo-Borki Rzekuń Troszyn Czerwin


2016
Powiat ostrołęcki  Miasto Ostrołęka Baranowo   Goworowo     Kadzidło     Krasnosielc  
Lelis Łyse Olszewo-Borki Rzekuń Troszyn Czerwin


2015
Powiat ostrołęcki  Miasto Ostrołęka Baranowo   Goworowo     Kadzidło     Krasnosielc  
Lelis Łyse Olszewo-Borki Rzekuń Troszyn


2014
Powiat ostrołęcki  Miasto Ostrołęka Baranowo   Goworowo     Kadzidło     Krasnosielc  
Lelis Łyse Olszewo-Borki Rzekuń Troszyn


2013
Powiat ostrołęcki  Miasto Ostrołęka Baranowo   Goworowo     Kadzidło  
Lelis Łyse Olszewo-Borki Rzekuń Troszyn


2012
Powiat ostrołęcki  Miasto Ostrołęka Baranowo   Goworowo     Kadzidło     Krasnosielc  
Lelis Łyse Olszewo-Borki Rzekuń Troszyn


2011
Powiat ostrołęcki  Miasto Ostrołęka Baranowo   Goworowo     Kadzidło  
Lelis Łyse Olszewo-Borki Rzekuń Troszyn


2010
Powiat ostrołęcki  Miasto Ostrołęka Baranowo   Goworowo     Kadzidło  
Lelis Łyse Olszewo-Borki Rzekuń Troszyn


2009
Powiat ostrołęcki  Miasto Ostrołęka Baranowo   Goworowo     Kadzidło  
Lelis Łyse Olszewo-Borki Rzekuń Troszyn