Wybory 2018
Dodane przez azawalich dnia 18.03.2018
Międzyzakładowe Zebranie Delegatów
/16 marca 2018 roku/


W piątek, 16 marca 2018 roku w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze naszej organizacji związkowej. W zebraniu wzięło udział 47 delegatów, wybranych w 25 okręgach wyborczych. Gościem zebrania był Pan Andrzej Piegutkowski - Przewodniczący Rady Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Mazowsze, który jednocześnie z upoważnienia Regionalnej Komisji Wyborczej czuwał nad poprawnością przebiegu wyborów. W pierwszej części spotkania, po wysłuchaniu sprawozdań Aleksandra Zawalicha - przewodniczącego komisji i Ewy Tarnowskiej - przewodniczącej komisji rewizyjnej, delegaci przyjęli kilka ważnych uchwał.

Postanowiono, że w kadencji 2018 - 2022:

- zarząd organizacji będzie liczył 15 członków (wraz z przewodniczącym), a komisja rewizyjna - 4,
- organizacja będzie kontynuować przynależność do Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność".

Za zaangażowanie w pracę związkową członkowie ustępującego zarządu otrzymali pisemne podziękowania.
W dalszej części zebrania przystąpiono do wyboru władz organizacji. W pierwszej turze wybrano przewodniczącego, którym ponownie został Aleksander Zawalich - nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce. Wybory kolejnych członków komisji - podobnie jak cztery lata temu - były emocjonujące. Nie wystarczyło czterech tur głosowań, aby wybrać kompletny skład zarządu (I tura - 11 członków, II tura - 1, III tura - 0 i IV tura - 0). Poprzestano więc na wyborze 12 z 14 członków. Do zwołania kolejnego Międzyzakładowego Zebrania Delegatów zarząd będzie pracował w niepełnym składzie.
W kolejnych głosowaniach wybrano także: 4 członków komisji rewizyjnej, 1 delegata na Walne Zebranie Delegatów Regionu Mazowsze, 9 delegatów na WZD Oddziału w Ostrołęce i 6 delegatów na WZD Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Mazowsze.

Władze organizacji dziękują Grzegorzowi Żebrowskiemu - Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce za pomoc w przeprowadzeniu zebrania. Poniżej zamieszczamy sprawozdanie z działalności zarządu za kadencję 2014 - 2018 oraz kilka zdjęć ilustrujących przebieg zebrania. W zakładce obok pt. "Władze organizacji" podajemy pełny skład zarządu i komisji rewizyjnej na nową kadencję.Sprawozdanie z działalności Komisji za kadencję 2014 - 2018

Foto: Dorota Kubiak i Grzegorz Zawrotny