Spotkanie opłatkowe - zaproszenie
Dodane przez azawalich dnia 29.11.2020


ZAPROSZENIE


Zarząd Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania w Ostrołęce
NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze zaprasza członków organizacji naSpotkanie Opłatkowe

w dniu 17 grudnia 2019 roku (wtorek) o godzinie 17:30
w Pensjonacie "Wioletta" w Ostrołęce, ul. Rolna 31.


Program uroczystości: krótki program artystyczny, fragment Ewangelii o narodzeniu Chrystusa, życzenia świąteczne, spotkanie w gronie zebranych.


Ze względów organizacyjnych, udział w spotkaniu należy potwierdzić do dnia 13 grudnia 2019 roku (piątek) - telefonicznie: 502 646 899 (najlepiej SMS) lub za pomocą poczty internetowej: aleksanderzawalich@wp.pl
Zgłoszenie powinno być imienne, aby uniknąć dublowania zgłoszeń.


Aktualizacja - 7 grudnia 2019 r. - na spotkanie opłatkowe zgłosiło się 59 osób.

Aktualizacja - 11 grudnia 2019 r. - na spotkanie opłatkowe zgłosiły się 84 osoby.