Komunikat z rozmów w MEN w dniu 27.08.09 r.
Dodane przez azawalich dnia 28.08.2009

Komunikat Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
ze spotkania w MEN w dniu 27 sierpnia 2009 roku

Rząd przedstawił związkom zawodowym kolejną propozycję wzrostu płac nauczycieli w 2010 r. – 2 proc. od stycznia i 5 proc. od września przyszłego roku. Miałaby się ona jednak wiązać ze zmniejszeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Przedstawiciele wszystkich związków zawodowych biorących udział w spotkaniu (ZNP, NSZZ „S” i Forum) negatywnie ustosunkowali się do tej propozycji.

MEN przedstawiło symulację skutków ewentualnej zmiany naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli. Zdaniem MEN obniżenie odpisu na zfśs z obecnie obowiązującego (110 proc. kwoty bazowej na 1 etat) np. do wysokości odpisu podstawowego określonego w ustawie o funduszu socjalnym dałoby w przyszłym roku oszczędności rzędu 900 mln zł, które można byłoby przeznaczyć na wzrost płac nauczycieli. W ślad za tymi wyliczeniami Rząd przedstawił nowe, alternatywne dla swojej wyjściowej propozycji (1 proc. od stycznia i 3 proc. od września ) warianty waloryzacji płac w 2010 r.:

I wariant: obniżenie odpisu na zfśs ze 110 proc. kwoty bazowej do 73 proc. i waloryzacja płac 2 proc. od stycznia i 5 proc. od września 2010 r.,
II wariant: zmniejszenie odpisu na zfśs do 95 proc. kwoty bazowej na etat i waloryzacja na poziomie 1 proc. od stycznia i 5 proc. od września przyszłego roku.

Przy obydwu wariantach obniżenie odpisu na zfśs mogłoby być incydentalne, tzn. obowiązywałoby tylko w 2010 r. lub w latach 2010-2011, po czym odpis mógłby z powrotem wynosić 110 proc. kwoty bazowej.

Zespół płacowy SKOiW NSZZ „S” negatywnie ustosunkował się do rządowej propozycji możliwości obniżenia odpisu na zfśs nauczycieli. Ryszard Proksa – szef zespołu – stwierdził, że jedyną akceptowalną formą zmiany w zakresie funduszu świadczeń socjalnych może być przeznaczenie całego odpisu dla nauczycieli (110 proc. kwoty bazowej) na świadczenie urlopowe (tzw. 14 –tkę - pensję wakacyjną). Ponadto zaproponował zniesienie zapisów w Karcie Nauczyciela o rozliczaniu się z dwóch dodatkowych, niepłatnych godzin edukacyjnych.
- Skoro budżet państwa nie stać na znaczące podwyżki to niech Rząd przedstawi projekt zniesienia obowiązku odpracowywania dwóch niepłatnych godzin przez nauczycieli – zaproponował R. Proksa. Przedstawiciele Forum Związków Zawodowych poparli tą propozycję.

Przedstawiciele ZNP natomiast zaproponowali do rozważenia Rządowi wprowadzenie jednej znaczącej podwyżki od września 2010 r. Nie sprecyzowali jednak jej wysokości. Ustalono, że następne spotkanie odbędzie się 3 września br. Ostateczne porozumienie lub decyzje rządowe w sprawie waloryzacji płac nauczycieli w 2010 r. powinny zapaść do 8 września, tzn. do czasu przedstawienia przez Rząd pierwszej wersji budżetu państwa na 2010 r.

Rzecznik prasowy SKOiW NSZZ „S” Wojciech Jaranowski