Wspólne ustalenia MEN i RIO
Dodane przez azawalich dnia 16.07.2009

Wpólne ustalenia MEN i RIO w sprawie wynagrodzeń nauczycieli
/Regionalne Izby Obrachunkowe sprzymierzeńcem związków zawodowych?/

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej ukazał się komunikat w sprawie sposobu wykonania przepisów art. 30a i 30b ustawy Karty Nauczyciela. MEN wspólnie z Regionalną Izbą Obrachunkową dokonało opisu sposobu wykonania tego przepisu m.in. w zakresie:

• wyliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego,
• ustalania średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli,
• ustalania kwoty różnicy, o której mowa w omawianym przepisie,
• podziału jednorazowego dodatku uzupełniającego.

MEN obiecuje ponadto, że do 31 sierpnia br., na swojej stronie internetowej, udostępni propozycję formularza sprawozdania z wykonania art. 30a i 30b ustawy Karty Nauczyciela, do ewentualnego wykorzystania przez jednostki samorządu terytorialnego.