Emerytury dla nauczycieli
Dodane przez azawalich dnia 06.05.2009
Wcześniejsze emerytury dla nauczycieli
do 2032 roku?

W dniu 24 kwietnia 2009 roku Sejm przyjął ustawę o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. Ustawę poparło 418 posłów, nikt nie głosował przeciw, nikt też nie wstrzymał się od głosu. Sejm przyjął tę ustawę w wersji średnio korzystnej dla nauczycieli. Według ustawy nauczyciele będą mogli korzystać z "kompensówek" do 2032 roku, a ich wysokość wyniesie 100% przyszłej emerytury. Niestety, jednocześnie utrzymano zapis o zakazie pracy w zawodzie nauczyciela w przypadku pobierania świadczenia.

Harmonogram:
Wg przyjętej przez Sejm ustawy, nauczyciele będą mieli prawo do świadczenia, jeżeli ukończyli:
1) 55 lat - w latach 2009-2014;
2) 55 lat w przypadku kobiet i 56 lat w przypadku mężczyzn - w latach 2015-2016;
3) 55 lat w przypadku kobiet i 57 lat w przypadku mężczyzn - w latach 2017-2018;
4) 55 lat w przypadku kobiet i 58 lat w przypadku mężczyzn - w latach 2019- 2020;
5) 55 lat w przypadku kobiet i 59 lat w przypadku mężczyzn - w latach 2021-2022;
6) 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn - w latach 2023-2024;
7) 56 lat w przypadku kobiet i 61 lat w przypadku mężczyzn - w latach 2025-2026;
8) 57 lat w przypadku kobiet i 62 lata w przypadku mężczyzn - w latach 2027-2028;
9) 58 lat w przypadku kobiet i 63 lata w przypadku mężczyzn - w latach 2029-2030;
10) 59 lat w przypadku kobiet i 64 lata w przypadku mężczyzn - w latach 2031-2032.

Pozostałe warunki uprawniające do skorzystania ze świadczenia pozostają bez zmian: okres składkowy i nieskładkowy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.) musi wynosić co najmniej 30 lat, w tym 20 lat wykonywania pracy "przy tablicy", w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć oraz rozwiązanie stosunku pracy.

Obecnie ustawa trafiła do Senatu, gdzie w dniach 6 i 7 maja 2009 roku, zajmą się nią: Komisja Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisja Nauki, Edukacji i Sportu.
Tekst ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych


Z ostatniej chwili (Aktualizacja)

Senacka komisja uchwaliła ustawę o świadczeniach kompensacyjnych!

W czwartek 14 maja 2009 roku Senat na plenarnym posiedzeniu odrzucił poprawki Platformy Obywatelskiej zakładające zmniejszenie świadczeń kompensacyjnych do 80% i skrócenie czasu ich przyznawania do 2028 r. Senatorowie przyjęli natomiast poprawki przyznające prawo do świadczeń kompensacyjnym nauczycielom pracującym w przedszkolach niepublicznych (wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 kwietnia 2009 r.). Niestety Senat odrzucił poprawkę PiS wykreślającą z ustawy zakaz pracy w szkołach nauczycieli pobierających świadczenie kompensacyjne.

Sejm przyjął w dniu dzisiejszym, 22 maja 2009 r. poprawki Senatu do ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. O losie ustawy zadecyduje teraz prezydent Lech Kaczyński.

Prezydent Lech Kaczyński podpisał w dniu 10 czerwca ustawę o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. Według wyliczeń ministerstwa pracy, w tym roku z ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych będzie mogło skorzystać 87 osób, w przyszłym – 207, a w 2011 r. – 376. Najwięcej nauczycieli uzyska prawo do „kompensówek” w latach 2014-2025 – po 14-21 tys. rocznie.