Wybory w Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność"
Dodane przez azawalich dnia 27.05.2023


"Waldemar Jakubowski - nowym Przewodniczącym

Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania

NSZZ "Solidarność"

17–19 maja br. w Poroninie odbyło się XXXI Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Delegaci z Sekcji Regionalnych i Międzyregionalnych dokonali oceny działalności KSOiW w mijającej kadencji oraz wybrali nowe władze.

Delegaci zapoznali się ze sprawozdaniami ustępującego przewodniczącego Ryszarda Proksy i komisji rewizyjnej. Kolejnym punktem był wybór nowego przewodniczącego. Do wyborów przystąpiło dwóch kandydatów: Roman Laskowski i Waldemar Jakubowski. Już w pierwszej turze, przewagą zaledwie 3 głosów, nowym przewodniczącym został wybrany dr Waldemar Jakubowski z Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Środkowo-Wschodniego (Lublin).

Nowy przewodniczący w swojej prezentacji podkreślił konieczność poprawy komunikacji z członkami związku i szybką reakcję na problemy środowiska oświatowego oraz powołanie zespołów roboczych, w których oprócz członków Rady KSOiW uczestniczyć będą zainteresowani związkowcy.

Podjęte zostały uchwały i stanowiska m.in. w sprawie wynagrodzeń, promocji szkolnictwa specjalnego.

Delegaci wybrali Radę Sekcji Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania, Komisję Rewizyjną oraz delegatów na Kongres Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność”.

Członkami 50-cio osobowej Rady KSOiW zostało także 4 delegatów z Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Mazowsze: Jerzy Smoliński i Marcin Podlewski - już w pierwszej turze oraz Iwona Dziedzic-Myka i Jacek Kamiński - w trzeciej turze.

Wybory nadzorowała przedstawicielka Krajowej Komisji Wyborczej Ewa Zydorek, sekretarz KK.

Źródło: opracowanie własne na podstawie tekstu Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „S”