Marsz Godności
Dodane przez azawalich dnia 06.11.2022


MARSZ GODNOŚCI
WARSZAWA 17.11.2022 R.

Szanowne Koleżanki i Koledzy!


Decyzją Komisji Krajowej „Solidarność” ogłosiła, że 17 listopada odbędzie się w Warszawie manifestacja, podczas której będziemy domagać się:


• Realizacji porozumienia zawartego przez Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" z Rządem RP 7 kwietnia 2019 r. (w przeddzień strajku nauczycieli) w sprawie powiązania wynagrodzenia nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej (Rząd wykorzystał wówczas NSZZ "Solidarność" do spacyfikowania strajku nauczycieli i nigdy nie wywiązał się z podpisanego porozumienia);

• Natychmiastowej waloryzacji wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkół o 5% więcej niż inflacja;

• Podniesienia prestiżu zawodu nauczyciela i rozpoczęcia prawdziwego dialogu społecznego o polskiej edukacji;

• Systemowego powstrzymania wzrostu cen energii uzyskiwanej ze wszystkich rodzajów surowców i nośników;

• Zapewnienia godziwego (systemowego) wzrostu wynagrodzeń pracowników w szeroko rozumianej sferze finansów publicznych;

• Przyjęcia ustawy dotyczącej tzw. emerytur stażowych (emerytura po 40 latach pracy dla mężczyzn i 35 latach dla kobiet, bez względu na wiek).

Więcej materiałów na temat Marszu można znaleźć po kliknięciu w link: "Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania", w lewym górnym rogu tej strony.


Dobrze by było, aby także nasza organizacja związkowa zaznaczyła swoją obecność w marszu. W imieniu zarządu zapraszam przewodniczących Kół i wszystkie osoby objęte ochroną związkową do wyjazdu do Warszawy.


Wyjazd z Ostrołęki planowany jest w czwartek, 17 listopada br. o godz. 8:00 z parkingu przy pływalni na ul. Witosa.

Zgłoszenia do poniedziałku 14 listopada br. do godz. 12:00
• SMS na nr telefonu 502 646 899 lub
• e-mail na adres: aleksanderzawalich@wp.pl

Możliwe jest wysłanie do szkoły zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, po uprzednim zgłoszeniu przez członka Związku takiej potrzeby.

Aktualizacja (16.11.2022 r.). Informujemy, iż decyzją Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Marsz Godności zostaje zawieszony i nie odbędzie się w dniu 17 listopada br.