SKŁADKI ZWIĄZKOWE MOŻNA ODLICZYĆ OD DOCHODU
Dodane przez azawalich dnia 04.11.2022

SKŁADKI ZWIĄZKOWE ZA 2022 ROK MOŻNA ODLICZYĆ OD DOCHODU


Od 1 stycznia 2022 r. można odliczyć (od dochodu przed opodatkowaniem) ulgę w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych.

W 2022 r. roczny limit tej ulgi wynosi 500 zł (500 zł : 12 = 41,60 zł na miesiąc).

W sytuacji gdy składki na rzecz związku zawodowego potrącane są przez pracodawcę z wynagrodzenia, podatnikowi wystarczy jedynie informacja płatnika zamieszczona w PIT-11. Nowy wzór formularza PIT-11 wypracowany w związku z postanowieniami nowelizacji ustawy o PIT z 9 czerwca br., obowiązuje od 1 lipca 2022 roku.

Jeżeli pracodawca nie potrąca składek członkowskich z wynagrodzenia pracownika (pracownik sam odprowadza składki), podatnik ma obowiązek posiadać dowód (dowody) wpłaty składek członkowskich na rzecz związków zawodowych. Dowód wpłaty musi zawierać co najmniej: dane identyfikujące członka związku zawodowego dokonującego wpłaty, nazwę organizacji związkowej na rzecz której dokonano wpłaty, tytuł i datę wpłaty oraz kwotę wpłaconych składek.