Wycieczka 2024
Dodane przez azawalich dnia 20.04.2024

W Y C I E C Z K A 2 0 2 4


Zarząd Organizacji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Ostrołęce zaprasza wszystkich członków i sympatyków Związku na 6 - dniową wycieczkę w Bieszczady, w dniach 21 - 26 lipca 2024 roku (niedziela - piątek). Ilość miejsc ograniczona (47 osób).

Decyduje kolejność wpłat (odczytana z wyciągu bankowego). Pierwszeństwo mają członkowie Związku.

Osoby nie zrzeszone, nie będące rodziną członka Związku, mogą dokonywać wpłat od 6 maja br. (poniedziałek), po upewnieniu się, że są jeszcze wolne miejsca. Prosimy dobrze zastanowić się nad wpłatami, ponieważ nie będą one zwracane przy rezygnacji z wycieczki.

Całkowity koszt wycieczki wynosi:
• 1 000 zł od członka organizacji,
• 1 300 zł od pozostałych osób (dziecka członka Związku, męża, żony, wnuczka, rodzica, osoby nie zrzeszonej).

Zapisy na wycieczkę przyjmujemy w ratach:
I rata – od 24 kwietnia – 500 zł (650 zł – pozostałe osoby).
II rata – do 1 lipca – 500 zł (650 zł – pozostałe osoby).

Zgłoszenia, po wpłaceniu I raty za pomocą: poczty internetowej: aleksanderzawalich@wp.pl lub telefonicznie za pomocą SMS na numer: 502 646 899. W treści zgłoszenia należy podać: imię i nazwisko, adres zameldowania z kodem pocztowym i PESEL (do ubezpieczenia). Osoby, które były z nami na wycieczkach w poprzednich latach nie muszą już podawać swoich danych. Wpłaty na wycieczkę należy przekazać na rachunek bankowy organizacji (PKO BP S. A. Oddział w Ostrołęce 09 1020 3802 0000 1802 0039 5327) z dopiskiem ”Wycieczka 2024".

Decyzją zarządu wpłaty dokonane przed terminem (środa, 24 kwietnia 2024 r.) będą zwracane na rachunek nadawcy! Wszyscy chętni mają mieć równe szanse przy zgłaszaniu się na wycieczkę.

Prosimy przewodniczących Kół o powiadomienie członków o ofercie wycieczki.

6 maja 2024 r. Pozostało już tylko 5 wolnych miejsc. Przed dokonaniem wpłaty prosimy skontaktować się z organizatorem (tel. 502 646 899).

14 maja - Mamy komplet uczestników (47 osób). Od tej pory przyjmujemy zgłoszenia na listę rezerwową (bez wpłacania zaliczki). Do wycieczki pozostało ponad 2 miesiące. Zwykle są różne wypadki losowe.


Zdjęcie:Bogdan Kulczyk, 2021 r.
Pobierz program wycieczki

Treść rozszerzona