Zebranie zarządu 01.12.2021 r.
Dodane przez azawalich dnia 01.12.2021

ZEBRANIE ZARZĄDU /1 grudnia 2021 roku/

W środę, 1 grudnia 2021 r. odbyło się kolejne w tej kadencji zebranie zarządu naszej organizacji związkowej. Obecnych było 8 na 11 członków zarządu (mandaty 2 członków zarządu wygasły z mocy prawa). W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji za ostatni okres, a także:

- Przyjęto w szeregi NSZZ "Solidarność" 5 osób;
- Przedstawiono informację o bieżącej działalności organizacji (opiniowanie pracy dyrektorów, udział w pracach komisjach konkursowych na dyrektorów, udział w uroczystościach, przygotowanie wniosków na nagrody dla pracowników oświaty, wypełnianie obowiązków sprawozdawczych, udzielanie odpowiedzi na zapytania pracodawców, interwencja u pracodawców w sprawach pracowniczych, wspieranie różnych inicjatyw naszych członków, itp.);
- Przyjęto uchwałę o pokryciu kosztów organizacji spotkania opłatkowego w dniu 17 grudnia 2021 r., piątek (więcej informacji wkrótce). Na zdjęciu projekt kalendarza na 2022 r., który planujemy zakupić/wydać dla członków naszej organizacji;
- Wytypowano przedstawiciela organizacji do pracy w komisji konkursowej na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce;
- Przyznano członkowi organizacji zapomogę zdrowotną,
- Postanowiono wesprzeć finansowo imprezę pn. "Mikołajki na sportowo", na rzecz dzieci z Domu Dziecka w Ostrołęce;

- W sprawach różnych: podsumowano wyjazd do Teatru Muzycznego ROMA w Warszawie z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2021 r. (z wyjazdu skorzystało 57 osób), zaproszono członków organizacji na Mszę św. w intencji Ojczyzny i NSZZ "Solidarność", w 40. rocznicę wprowadzania w Polsce stanu wojennego - 13 grudnia 2021 r. (poniedziałek), godz. 18.00, kościół farny w Ostrołęce.

Przewodniczący Zarządu - Aleksander Zawalich