Zebranie zarządu 29.08.2023 r.
Dodane przez azawalich dnia 09.09.2023

ZEBRANIE ZARZĄDU /29 sierpnia 2023 roku/


We wtorek, 29 sierpnia 2023 r. odbyło się kolejne zebranie zarządu naszej organizacji związkowej. Obecnych było 11 na 12 członków zarządu. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji za okres jaki upłynął od ostatniego zebrania, a także:

- Przyjęto w szeregi organizacji 1 nowego członka (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Czarni);

- Omówiono udział przedstawicieli naszej organizacji w pracach komisji konkursowych na dyrektorów szkół. W wakacje członkowie naszej organizacji, jako przedstawiciele związków zawodowych, brali udział w 7 konkursach, w gminach: Czerwin (SP w Piskach), Lelis (SP w Białobieli, Dąbrówce, Obierwi i Nasiadkach) i Myszyniec (PSP w Myszyńcu i PSP w Wykrocie).

- Omówiono udział przedstawicieli naszej organizacji w pracach komisji kwalifikacyjnych na stopień nauczycieli dyplomowanych w postępowaniach - p. Rafała Kochańskiego (SP Ołdaki) i p. Diany Zawalich (SP w Laskowcu). Oba postępowania zakończyły się powodzeniem, a nasi członkowie zaprezentowali wysoki poziom odpowiedzi na pytania komisji.

- Omówiono wnioski z opiniowania przez związki zawodowe aneksów do arkuszy organizacyjnych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, znajdujących się w zasięgu działania naszej organizacji na rok szkolny 2023/2024. W sierpniu zaopiniowaliśmy 33 aneksy.
- Wspomniano o wycieczce związkowej do Zakopanego w lipcu br. Na zdjęciu uczestnicy wycieczki w Kalwarii Zebrzydowskiej. Zdjęcie przesłał p. Waldemar Gwiazda.

- Przyjęto uchwały:
· o organizacji i częściowym sfinansowaniu wyjazdu do teatru - 15 października 2023 r. (niedziela) z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2023;
· o zakupie nagród rzeczowych na "Bieg Solidarności", na wniosek UKS "Clan" działający przy II LO w Ostrołęce - 23 września br. stadion miejski w Ostrołęce;
· przyznano członkowi organizacji zapomogę zdrowotną.

Przewodniczący Zarządu - Aleksander Zawalich