Zebranie zarządu 02.03.2022 r.
Dodane przez azawalich dnia 09.03.2022

ZEBRANIE ZARZĄDU /2 marca 2022 roku/

W Środę Popielcową, 2 marca 2022 r. odbyło się kolejne w tej kadencji zebranie zarządu naszej organizacji związkowej. Obecnych było 8 na 11 członków zarządu. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji za ostatni okres, a także:

- Przyjęto w szeregi NSZZ "Solidarność" 1 osobę.
- Podjęto uchwały budżetowe, m.in. zatwierdzono rachunek wyników i bilans za 2021 r. oraz przyjęto projekt budżetu organizacji na rok 2022.
- Znowelizowano uchwałę o ochronie członków organizacji.
- Postanowiono wesprzeć finansowo wydanie tomiku wierszy kol. Arka Kruczyka ("Historia Jednego Ciągu").
- W ramach wsparcia Narodu Ukraińskiego w wojnie z Rosją zakupiono artykuły higieniczne i spożywcze za kwotę 500 zł. Więcej na ten temat zamieściliśmy na naszej stronie na Facebooku (https://www.facebook.com/Om1568-Ostrołęka).
- Przyznano członkowi organizacji zapomogę zdrowotną. W roku 2021 na zasiłki socjalne dla naszych członków przeznaczono kwotę 4 700 zł.
- Podniesiono składkę związkową dla emerytów z 25 na 50 zł na rok.
- Omówiono informację organów prowadzących o średnich wynagrodzeniach nauczycieli w 2021 r. W Baranowie, Czarni, Czerwinie, Łysych i Troszynie nie osiągnięto gwarantowanych przez państwo średnich wynagrodzeń nauczycieli, zwłaszcza wśród nauczycieli mianowanych i dyplomowanych. Dlatego konieczne było wypłacenie dużych dodatków wyrównawczych. Szczegółowe zestawienie informacji przekazanych nam przez samorządy znajduje się w artykule poniżej.

- Termin wycieczki związkowej - 15-20 lipca 2022 r. Zakopane i okolice. Szczegółowy program wkrótce. Cena ok. 650 zł/osobę.

Przewodniczący Zarządu - Aleksander Zawalich