Szkolenie - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Dodane przez azawalich dnia 16.10.2013

Szkolenie - "Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych"

W dwóch turach - 10 czerwca i 10 października br. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce odbyło się szkolenie dla przewodniczących Kół naszej organizacji związkowej na temat funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Łącznie w szkoleniu wzięło udział 40 osób. Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Program szkolenia obejmował 8 godzin zajęć i dotyczył następujących zagadnień:

- działalność socjalna pracodawców - podstawy prawne,
- sposób tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
- osoby uprawnione do korzystania z funduszu,
- gospodarowanie środkami funduszu,
- uznaniowy charakter świadczeń socjalnych,
- regulamin zfśs,
- świadczenia socjalne a podatki,
- kontrola działalności socjalnej,
- odpowiedzialność pracodawców za gospodarowanie funduszem.

Szkolenie prowadziła Pani Grażyna Szarlak z Działu Szkoleń Regionu Mazowsze.

W niebieskim panelu obok znajduje się przykładowy, kompletny regulamin funduszu socjalnego. Zachęcamy do przejrzenia propozycji i skorzystania z naszych doświadczeń.

Zdjęcia: Aleksander Zawalich