Kompetencje organu prowadzącego
Dodane przez azawalich dnia 09.03.2013

Czy gmina może ingerować w kwestie organizacyjne szkoły?


Powszechną praktyką samorządów stało się w ostatnich latach przekazywanie dyrektorom szkół "wytycznych" w sprawie sporządzania arkuszy organizacyjnych szkół oraz zatrudniania nauczycieli.

W niektórych samorządach wójtowie wydają zarządzenia w tej sprawie, czasem nawet nie zdając sobie sprawy z tego, że łamią podstawowe prawa pracownicze, np. zakaz dyskryminacji pracowników ze względu na miejsce ich zamieszkania. W wielu takich zarządzeniach można znaleźć zapis, aby dyrektorzy szkół od nowego roku szkolnego zapewnili zatrudnienie w pierwszej kolejności nauczycielom zamieszkałym na terenie gminy nie martwiąc się losem nauczycieli, którzy przepracowali w danej szkole wiele lat, ale mieszkają poza terenem gminy. Czy gmina może więc ingerować w kwestie organizacyjne szkoły wydając podobne instrukcje?

Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 20 grudnia 2012 r. Zdaniem Sądu "kompetencje gminy nie obejmują uprawnienia do wydawania aktów prawnych określających kwestie organizacji szkoły, gdyż ustalanie wytycznych w tym zakresie należy do zadań dyrektora szkoły. Organ prowadzący szkołę może ingerować w jej działalność wyłączenie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie. Zatem ustalanie wytycznych w zakresie organizacji pracy szkół i placówek oświatowych czy to poprzez określanie sposobu sporządzania arkuszy organizacyjnych, czy też zasad zatrudniania nauczycieli i pozostałych pracowników, wkracza w zakres ustawowych zadań realizowanych przez kierujących nimi dyrektorów". Więcej na ten temat można przeczytać w komentarzu do wyroku.

Gmina nie może ingerować w kwestie organizacyjne szkoły