Reforma w szkołach ponadgimnazjalnych
Dodane przez azawalich dnia 05.04.2012
Nauczyciele będą protestować?

Oświatowa "Solidarność" powołała ogólnopolski sztab protestacyjny. Związkowcy domagają się zmiany kontrowersyjnej podstawy programowej oraz ujawnienia nazwisk autorów reformy programowej i rozliczenia kosztów jej wprowadzania.

– Konsekwencje tej wyjątkowo źle przygotowanej reformy poniosą uczniowie i ich rodzice. Obecny rząd wraz z kierownictwem MEN zniszczył dobrze działający system edukacji w Polsce, a teraz niszczy jakość pracy polskiej szkoły. Szczególnie niebezpieczne są ograniczenia treści języka polskiego i historii, których naturalną konsekwencją jest ograniczenie tożsamości narodowej młodych Polaków – uważa Ryszard Proksa, przewodniczący Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania.

- Zmiany te grożą infantylizacją społeczeństwa i drastycznym ograniczeniem mobilności młodego pokolenia na krajowym i europejskim rynku pracy – dodaje Proksa. W związku z trwającym protestem głodowym zorganizowanym przez byłych opozycjonistów, Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wezwała Ministra Edukacji Narodowej do rozpoczęcia rozmów z głodującymi.

"Wobec powszechnej w społeczeństwie negatywnej oceny zmian, wprowadzanych od ponad pięciu lat przez rząd PO-PSL, Polacy mają prawo poznać szczegóły tego szkodliwego dla polskiej szkoły przedsięwzięcia. Mają prawo znać nazwiska, dorobek zawodowy i wynagrodzenia autorów podstawy programowej, wynagrodzenia autorów podręczników oraz firmy wydające te podręczniki, programy i poradniki. Chcemy poznać nazwy firm prowadzących szkolenia i konferencje oraz koszty ponoszone w związku z wprowadzaniem reformy" – czytamy w stanowisku Rady SKOiW NSZZ „Solidarność”.

Z ostatniej chwili (08.05.2012 r.): W dniu dzisiejszym przed Ministerstwem Edukacji Narodowej odbyła się pikieta zorganizowana przez Sekcję Krajową Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność". Na ręce urzędników ministerstwa złożono petycję do Premiera Donalda Tuska, w której "Solidarność" domaga się uchylenia rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego oraz z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie ramowych planów nauczania.

Z ostatniej chwili (10.05.2012 r.): W dniu dzisiejszym Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Parlamentarnego „Prawo i Sprawiedliwość” we współpracy z Sekcją Krajową Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" złożyła w Sejmie wniosek - o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas.