REFERENDUM EMERYTALNE 2012
Dodane przez azawalich dnia 02.01.2012

AKCJA "SOLIDARNOŚCI" - REFERENDUM EMERYTALNE

"Solidarność” organizauje akcję zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie utrzymania obecnie obowiązującego wieku przechodzenia na emeryturę. Jednocześnie zaprasza do akcji wszystkie środowiska przeciwne zmianom w systemie emerytalnym zapowiedzianym w exposé przez premiera Donalda Tuska 19 listopada 2011 roku. Decyzję o przeprowadzeniu referendum podejmie Sejm na wniosek 500 tysięcy obywateli.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” jest świadoma zagrożeń stojących przed polskim systemem emerytalnym. Recepty na nie należy jednak poszukiwać przede wszystkim w rozwiązaniach zachęcających pracowników do przedłużania aktywności zawodowej, umożliwienie pracownikom wyboru momentu przejścia na emeryturę, a także stworzenie możliwości łączenia czasu przebywania na emeryturze z czasem pracy zawodowej w niepełnym wymiarze. Kluczowe dla wzmocnienia systemu emerytalnego w Polsce jest też zrównanie składki emerytalno-rentowej pobieranej od różnych form zatrudnienia czy też prowadzonej działalności gospodarczej.

Tak ważnych zmian w życiu obywateli nie wolno wprowadzać w trybie pilnym, bez wcześniejszych konsultacji społecznych, pod presją agencji ratingowych (firm zajmujących się oceną wiarygodności kredytowej podmiotów pożyczających pieniądze). Możliwość przechodzenia na emeryturę mężczyzn w wieku 65 lat i kobiet w wieku 60 lat jest dla milionów Polaków częścią zaplanowanej od dawna strategii życiowej. Wiążą się z nią plany osobiste i rodzinne. Obecnie obowiązujący w Polsce wiek emerytalny nie różni się zbytnio od tego, który obowiązuje w innych krajach Unii Europejskiej. W niektorych przypadkach jest nawet wyższy, o czym można się przekonać klikając w grafikę obok tekstu (Ryc. Wiek emerytalny kobiet i mężczyzn w UE).

W związku z uchwałą Komisji Krajowej zobowiązującą struktury związku do zaangażowania w akcję zbierania podpisów, zwracamy się do członków naszej organizacji związkowej o aktywy udział w akcji. Do wszystkich zakładow pracy objętych naszą działalnością przesłaliśmy pocztą druki poparcia wniosku o referendum wraz z listem intencyjnym. Z uwagi na zbliżające się ferie zimowe akcję zbierania podpisów najlepiej zakończyć do dnia 13 stycznia 2012 r. (piątek). Wypełnione wnioski prosimy przesłać na adres naszej organizacji lub wrzucić (w zaadresowanej kopercie) do skrzynki na listy, na drzwiach biura.

Z ostatniej chwili (27.01.2012 r.) W dniu dzisiejszym zakończyliśmy akcję zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum. Dzięki zaangażowaniu wszystkich członków udało się nam zebrać 473 podpisy, które przesłaliśmy do Warszawy na adres Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania. W imieniu zarządu serdecznie dziękuję członkom organizacji za udział w akcji - Aleksander Zawalich.