Pożegnanie
Dodane przez azawalich dnia 05.05.2011
Ś.P. Celina Kędzierska


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 4 maja 2011 r., po długiej i ciężkiej chorobie, zmarła Celina Kędzierska.


Celina Kędzierska urodziła się 19 listopada 1947 r. Była magistrem wychowania fizycznego, wicedyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ostrołęce. W latach 1990 - 1998 była członkiem Rady Miasta Ostrołęki. W latach 1993 - 1994 pełniła funkcję przewodniczącej Rady Miasta. W 1993 r. zostałała kandydatką "Solidarności" w wyborach do Sejmu RP III kadencji. W ostrołęckiej "Solidarności" oświatowej pełniła wiele ważnych funkcji, m.in.
- w dniu 9 października 1989 r. na pierwszym - po reaktywowaniu Związku - zebraniu wyborczym została członkiem komisji rewizyjnej (1989 - 1991),
- od 21 października 1991 r. była zastępcą ówczesnego przewodniczącego - Benedykta Damięckiego (1991 - 1992),
- 25 marca 2006 r. została przedstawicielem emerytów w zarządzie organizacji (2006 - 2010).
Do ostatnich chwil aktywnie uczestniczyła w działalności Związku. Wszyscy pamiętamy koleżankę Celinę Kędzierską z występów Ostrołęckiego Chóru Nauczycielskiego, który wielokrotnie uczestniczył w spotkaniach opłatkowych naszej organizacji. Zdjęcie przedstawia Celinę Kędzierską podczes zebrania sprawozdawczo-wyborczego w 2006 r.

Pożegnanie zmarłej odbędzie się 7 maja (sobota), o godzinie 13.30 w Domu Pogrzebowym przy ulicy Kujawskiej w Ostrołęce. Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione o godzinie 14.00 w kaplicy Cmentarza Miejskiego na ul. Krańcowej w Wojciechowicach.

Szczere wyrazy współczucia składają rodzinie członkowie Organizacji Międzyzakladowej Nr 1568 NSZZ "Solidarność"
Pracowników Oświaty i Wychowania w Ostrołęce.