XXV Walny Zjazd SKOiW
Dodane przez azawalich dnia 08.04.2011


ZATRZYMAĆ DEWASTACJĘ
POLSKIEJ OŚWIATY

/Akcja protestacyjna Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania - 07.04.2011 r./

W dniu 31 marca 2011 r. odbył się w Warszawie nadzwyczajny XXV Walny Zjazd Delegatów Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność". Głównym tematem obrad była ocena sytuacji w polskiej oświacie oraz wypracowanie planu działań protestacyjnych. W efekcie spotkania już tydzień później (7 kwietnia) odbyła się pikieta protestacyjna przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. W pikiecie „Solidarności” oświatowej uczestniczyło ok. 500 osób, w tym siedmioro przedstawicieli naszej organizacji związkowej. Związkowcy z całej Polski domagali się dymisji Minister Edukacji Narodowej - Pani Katarzyny Hall. Więcej na temat akcji protestacyjnej można przeczytać na stronie Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania.

Relacja "Kuriera Mazowsza" z XXV nadzwyczajnego WZD SKOiW