Spotkanie opłatkowe - zaproszenie
Dodane przez azawalich dnia 03.12.2018


ZAPROSZENIE


Zarząd Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania w Ostrołęce
NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze zaprasza członków organizacji naSpotkanie Opłatkowe

w dniu 20 grudnia 2018 roku (czwartek) o godzinie 17ºº
w Pensjonacie "Wioletta" w Ostrołęce, ul. Rolna 31.


Program uroczystości: krótki program artystyczny, fragment Ewangelii o narodzeniu Chrystusa, życzenia świąteczne, spotkanie w gronie zebranych.


Ze względów organizacyjnych, udział w spotkaniu należy potwierdzić do dnia 16 grudnia 2018 roku (niedziela) - telefonicznie: 502 646 899 (najlepiej SMS) lub za pomocą poczty internetowej: aleksanderzawalich@wp.pl
Zgłoszenie powinno być imienne, aby uniknąć dublowania zgłoszeń.- 16 grudnia br. W terminie na spotkanie opłatkowe zapisało się 106 osób. A po terminie jeszcze 18 osób!