Zebranie zarządu 23.09.2019 r.
Dodane przez azawalich dnia 01.10.2019
ZEBRANIE ZARZĄDU /23 września 2019 roku/

W poniedziałek, 23 września 2019 r. odbyło się kolejne w tej kadencji zebranie zarządu naszej organizacji związkowej. Obecnych było 10 członków zarządu oraz przewodnicząca komisji rewizyjnej. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji za ostatni okres, a także:

- Przyjęto w szeregi NSZZ "Solidarność" 3 osoby.
- Przyznano dwie zapomogi zdrowotne.
- Postanowiono pokryć koszty wyjazdu członków organizacji do teatru 12 października br.
- Przedstawiono wyniki konkursów na dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w Ostrołęce i powiecie ostrołęckim. W okresie wakacji odbyły się 32 konkursy.
- Omówiono wyniki opiniowania przez związki zawodowe aneksów do arkuszy organizacyjnych jednostek oświatowych. Do dnia dzisiejszego zaopiniowano 71 aneksów.
- Postanowiono dofinansować budowę Bursztynowego Ołtarza Ojczyzny w kościele św. Brygidy w Gdańsku.
- Postanowiono zakupić nagrody dla najlepszych biegaczy w Biegu Solidarności rozgrywanym w ramach "Testu Coopera", organizowanego przez UKS "CLAN" z II LO w Ostrołęce (28.09.2019 r.).
- W sprawach różnych przewodniczący poinformował o zmianie przewodniczącej Koła i zastępcy w ZSZ Nr 3 w Ostrołęce oraz udziale członków organizacji w wycieczce do Gdańska z okazji 39. rocznicy powstania NSZZ "Solidarność", 31 sierpnia br. Na zdjęciu część uczestników wycieczki.