Zebranie zarządu 05.06.2019 r.
Dodane przez azawalich dnia 07.06.2019

ZEBRANIE ZARZĄDU /5 czerwca 2019 roku/

W środę, 5 czerwca 2019 r. odbyło się kolejne w tej kadencji zebranie zarządu naszej organizacji związkowej. Obecnych było 9 członków zarządu oraz przewodnicząca komisji rewizyjnej. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji za ostatni okres, a także:

- Przyjęto w szeregi NSZZ "Solidarność" 4 osoby.
- Wytypowano przedstawicieli organizacji do pracy w komisjach konkursowych powołanych w celu wyłonienia kandydatów na dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w Ostrołęce (Przedszkola Miejskie Nr 1,7,13,15, SP Nr 1, I LO, III LO, ZSZ Nr 4, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Centrum Kształcenia Praktycznego) oraz w Powiecie Ostrołęckim (Zespoły Szkół Powiatowych w Czerwinie, Troszynie, Myszyńcu i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwinie).
- Postanowiono pokryć koszty wynajęcia autokaru na wycieczkę związkową w Sudety oraz spotkania integracyjnego.
- Omówiono sytuację w oświacie i w organizacji po strajku szkolnym (8 - 28 kwietnia 2019 r.).
- Poinformowano zebranych o zwołaniu w dniu 24 czerwca br. Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania w celu udzielenia wotum zaufania przewodniczącemu - Ryszardowi Proksie.

Aktualizacja. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność", stosunkiem głosów 55 : 51 pozostawił na stanowisku przewodniczącego sekcji Pana Ryszarda Proksę.